“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္

အကၽြႏ္ုပ္ရို႕ ရခိုင္ျပည္တခြင္မွာ လြန္လားခေရ (၂၀) ရာစုအေစာပိုင္း ဝန္းက်င္ေလာက္အထိ Technology ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္လို႔ တစြန္းတစေခ်ေတာင္ မသိကတ္ေတလူတိအမ်ားႀကီးပါ။ အမွန္ေျပာရဖို႔ဆိုေက ယင္းအခ်ိန္ေလာက္က မဖြံ႕ၿဖိဳးေရနယ္ၿမီ
ေခ်တခုျဖစ္ေတအတြက္ႏွင့္ ဓာတုေဗဒဆီးတိအားနည္းၿပီးေက ဗိေႏၶာဆီးလို႔ေခၚေရ နယ္ဆီးသမားတိက အရြက္အခက္၊ အျမစ္အဥတိႏွင့္ ေရာစပ္လုပ္ထားေရဆီးတိကို အမွီျပဳကတ္ရပါေရ။ ယင္းဆီးႏွင့္ ယင္းဆီးသမားတိစြာ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕အတြက္ တန္ဖိုးျဖတ္မရေလာက္ေအာင္ ေက်းဇူးတရားလည္းမ်ားခပါေရ။

(၂၀) ရာစုေနာက္ပိုင္းမွာ ဓာတုေဗဒဆီးတိဝင္ေရာက္လာေရအတြက္တာႏွင့္ လူအမ်ားစုက ဓာတုေဗဒဖက္ကို အမွီျပဳလာကတ္ပါေရ။ အကၽြန္ရို႕ရြာနားေနာက္တရြာက အဖိုးေခ်သာဘန္းမွာ ထိပ္မွာ အနာေပါက္ေတခါ ၿမိဳ႕ကိုလားပ်ာယ္ ဓာတုေဘဒဆီးႏွင့္ကုဖို႔ ဆံုးျဖတ္ကတ္ပါေရ။ ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ေတခါ ဆီးရံုမွာဆရာဝန္က အဖိုးေခ်သာဘန္းကို တင္ကနီၿပီး အေၾကာဆီးတလံုး ထိုးပီးလိုက္ပါေရ။

ေယေခါ အဖိုးေခ်သာဘန္း ကေကာင္းမာန္ပါၿပီးေက ခ်က္ခ်င္းထပါေရ။ ထစြာႏွင့္တၿပိဳင္နက္ေျပာစြာက-
"အေဝး....မင္းရို႕ ကေကာင္းရူးေရကား။ ထိပ္မွာအနာေပါက္စြာကို တင္ကဆီးထိုးလို႔ ဇာပိုင္ေကာင္းဖို႔လဲေဝ။ အနာႏွင့္ဆီး ဝီးလိုက္ေတပင္။ ငါ့ရို႕ရြာက ဆီးသမားေက်ာ္စိန္ အနာကိုတည့္တည့္ကုစြာေတာင္က မေကာင္း။ လံုးဝ...... လံုးဝ.....မျဖစ္ႏိုင္။ လာျပန္ကတ္မည္ေ၀း။ ေဒ အရည္ဆီးသမားတိႏွင့္ ငါဆက္မကုခ်င္ပ်ာယ္" ေျပာျပလို႔မရ ခ်က္ခ်င္းျပန္လာကတ္ရပါေရ။

အသွ်င္ (Ashun)

(ရကၡဌာနီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။