“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

၅+၅=၁၁(5+5=11)

ေဒပံုျပင္ကတရုပ္ပံုျပင္ေခ်ပါ..
ေက်ာင္းဆရာက... ေက်ာင္းမွာ ၄/၅ႏွစ္အရြယ္ေက်ာင္းသားေခ်တိကိုဂဏန္းသခ်ၤာသင္ပီးပါေရ..။
ေယခါေက်ာင္းသားေခ်တေယာက္ကိုမိန္းေရလာတ္။

၁+၁ =(....)ဇာေလာက္ရလဲ ...

ေယခါေက်ာင္းသားေခ်က လက္၂ဘက္ကို လက္ေခ်ာင္းေခ်တေခ်ာင္းစီေထာင္ပနာ ေပါင္းၾကည္႔ပါေရခါ-

“၁+၁=၂ ပါဆရာ”လို႕ေျဖလိုက္ေရလာတ္။

ေယခါဆရာကတဆင္႔တိုးပနာမိန္းေရ။

၄+၄ =(....)ဇာေလာက္ရလဲ..။

ေယခါေက်ာင္းသားေခ်က လက္၂ဘက္ကို လက္ေခ်ာင္းေခ် ၄ ေခ်ာင္းစီးေထာင္ပနာ ေပါင္းၾကည္႔ေရခါ-

၄+၄=၈ ရပါေရဆရာလို႕ေျဖလိုက္ေတ။

...ေယခါဆရာက မင္းေကာင္းေကာင္းလည္ေရ မင္းလက္တိကို ေဘာင္းဖီအိပ္မွာထိုးထားလိုက္လို႕ေျပာလိုက္၏
ေက်ာင္းသားေခ်ကလက္၂ ဘက္ကိုေဘာင္းဖီအိပ္မွာထိုးထားလိုက္ပါေရ။

...ျပီးေရခါ..

ဆရာကမိန္းပါေရ

၅+၅ =(...)ဇာေလာက္ရလဲ..

ေယခါ ေက်ာင္းသားေခ်က လက္တဘက္မွာ လက္ေခ်ာင္းေခ် ၅ ေခ်ာင္းစီဟိစြာကိုသိထားေရအတြက္နန္႕
ေဘာင္းဖီအိပ္မွာထိုးထားေရလက္၂ဘက္ကလက္ေခ်ာင္းေခ်တိကိုအားလံုးကိုထည္႔ပနာေပါင္းလိုက္ေရခါ...

၅+၅=၁၁ရပါေရဆရာလို႕ေျဖလိုက္ေတ။

၁၁..ဇာျဖစ္လို႔ရလဲလို႕ဆန္းစစ္ၾကည္႕ခါ

ေဘာင္းဖီအိပ္မွာထိုးထားေရလက္၂ဘက္ၾကားမွာ....(ပန္းေခ်)....ကိုလက္ေခ်ာင္းေခ်ထင္ဗ်ာလ္ထည္႔ေပါင္းပစ္လိုက္စြာကို...
ယင္းေၾကာင္႕..၅+၅=၁၁ ျဖစ္လားခေရ...။
( Ashonအသ်ွင္)

(ရကၡဌာနီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။