“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္ႏိူင္ငံေရးအေတြးေခၚ

ဂနိန္႔ရခိုင္္ႏိုင္ငံေရကိုလွမ္းၾကည္႕လိုက္ခါ အုပ္စုႏွစ္စု ျမင္ရလိမ္႔မည္။ တခုမွာ (1)democracy သက္သက္ အုပ္စု ေနာက္တစုက (2)freedom democracy အုပ္စုပါ။ ေဒအုပ္စုႏွစ္စုမွာ ပထမအုပ္စုက အမွန္ေျပာရဖို႕ဆိုေက ျမန္မာတိေျပာဆိုနီေရ ဒီမိုကေရစီေအာက္ကိုလိုက္ပနာ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါတီ၏ၾသဇာခံဆိုေကမမွားပါ။

ယင္းအုပ္စုစြာေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မွန္မွားကိုမၾကည္႕ဘဲ သူလုပ္ရာကို မ်က္စိစံုမိွတ္ပနာေထာက္နီေရအုပ္စုဆိုေက မွားလားဖို႕မထင္။ ေယေကလည္း ေမွ်ာ္လင္းခ်က္ကေကါ ယင္းအုပ္အႏိုင္ရေက ဂနိန္႔ခံနီရေရေဘးဒုကၡတိကိုေက်ာ္ဗ်ာလ္ ႏိုင္တကါေျပာမွာက်င္႔သံုးနီေရ democracy ၏အရသာကိုခံစားခ်င္ေရစိတ္တခုေၾကာင္႔ရာျဖစ္သည္။ ေယခါျဖစ္သင္႕မျဖစ္သင္႔စြာတခုကိုေဝဖန္ဂတ္ပါမည္။
ႏိုင္ငံေရသမိုင္းတေလွ်ာက္ကိုၾကည္႔လိုက္ေရခါ..

ငါရို႕တိမွာ အေျမွာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမာနန္႔အေျခာက္ခံနိုင္ငံေရးသမားဆိုျပီးေက ၂မ်ိဳးရတိြ႔ပါေရ ေကာက္ခ်က္ခ်ေက ၂မ်ိဳးလုံူကိုအလိမ္ခံ ႏိုင္ငံေရသမားလို႔ေပါင္းဗ်ာလ္ဆိုႏိုင္ပါေရ။ အေျမွာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားဆိုစြာဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ ရို႕ပိုင္ပုဂၢိဳလ္တိကိုေခၚပါေရ။ ယင္းသူရို႕ျမန္မာတိကသူရဲေကာင္းၾကီးဆိုပနာေျမွာက္ပနာေပါင္းခပါေရ.။ ေယခါဂနိခါမွာ ထုထားေရအရုပ္ကိုေခ်ာက္ထဲကိုဝဲပလိုက္ယာ။ democracy အုပ္စုျမန္တိကဦးဥတၱမရို႕ ဦးဝစာရရို႕ဆိုပနာတဂိုဏ္းတည္းထားပနာသံုးႏုန္းစြာကိုတိြ႔ရပါေရ။ သမိုင္းကို သမိုင္းအတိုင္းတန္ဖို႕ထားေဂ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ၏သမိုင္းစြာ ဦးဝိစာရသမိုင္းထက္သာလြန္ၾကီးက်ယ္ျပီးေကလံုးဝႏိႈင္းလို႔မရပါ။

သူ(ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ)လည္းထင္လီပါဖို႔ ငါေဒပိုင္လုပ္ပီးခစြာသည္ ငါရို႕မ်ိဳးတြက္လို႔။ သူသီလားျပီးေနာက္ပိုင္းမွာကါ သူ႕လူမ်ိဳးတြက္မျဖစ္လာ။ သူကိုယ္တိုင္ ေဒအျဖစ္ပ်က္တိကိုျမင္ခလီဖို႔ဆိုေက ငါအလိမ္ခံႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္ရာမလားလို႔သိလီဖို႔။ ယင္းပိုင္မျမင္လီေရတြက္နန္႔သးပီးဆက္လားသမွ်ကို စိတ္မွာၾကည္(ေက်..ေၾက)နပ္လီဖို႔ထင္ေရ။ ေနာက္တမ်ိဳးကအေျခာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားပါ။ အေျခာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားတိက ငါရို႕အုပ္စုနည္းေရ လူဦးေရနည္းေရ မဟာျမန္မာတိနန္႔မေပါင္းလို႔မျဖစ္ဆိုေရအေတြးတိနန္႔ သိမ္ငယ္ေရစိတ္တိနန္႔ အေျခာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားပါ။

အေျခာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားတကေကါ ေနာက္လိုက္ဖို႕စြာမွာ ေသခ်ာစြာရာ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေကၾကာက္လို႔ပါ။ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းထဲမွာၾကားအားလံုးသိဂတ္ေတ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုၾကည္႔ေရခါ ယင္းစာခ်ဳပ္အတိုင္းဆိုေက ရခိုင္းသားငါးပါးေမွာက္ေတ ဂနိန္႕လည္းရခိုင္သားတိပစထဲတန္းတနီစြာကိုၾကားရေရ။ အမွန္မွာ ရခိုင္သားတိပါးစ မွာထည္႔လို႔ေတာင္ေျပာဖို႔မေကာင္း။ သမိုင္းထဲမွာရာ အေျခာက္ခံခလားၾကည္႔ေရခါ ဂနိန္႕လည္းအေျခာက္ခံနီရသီးေရ အလိမ္ခံနီရသီးေရ။

(ဆက္ရီြးနီပါေရ)


(ရကၡဌာနီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။