“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္သဘာဝေတးကဗ်ာစပ္နည္း

အခန္း (၄)

ကာရန္ဆက္စပ္ႏိုင္သည္မ်ား

အသံမစပ္ေသာကာရန္ (၆၄)သြယ္ဟိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခၿပီလီယာ။ ထို႔အျပင္ ေဖာ္ျပပါစပ္နည္း႐ို႕၌ အသံကာရန္အျပင္၊ အနီးစပ္အသံကာရန္မ်ားျဖင့္လည္း စပ္ဆိုထားေၾကာင္းတြိ႔ႏိုင္ေပသည္။

ဥပမာ။ စပ္နည္း (၂) ၌-
“ဆိုက္” ႏွင့္ “ျဖစ္” ကို၎၊ “ဇာ” ႏွင့္ “ေတာ္” ကို၎၊

စပ္နည္း (၁) ၌-
“ေတာ္” ႏွင့္ “ခါ”ကို၎၊ “ရား” ႏွင့္ “ေလာ” ကို၎၊ အသံကာရန္အျဖစ္ယူထားလီသည္။

ထို႔အျပင္ စပ္နည္း (၁)၌-
“ႏု” ႏွင့္ “ဖူး”ကို၎၊ အနီးစပ္သံ သို႔မဟုတ္ သံေျပာင္းသံခြဲအျဖစ္သံုးထားသည္။

ဤသို႔လွ်င္ စပ္ႏိုင္ေသာ ကာရန္မ်ားမွာ ေအာက္၌ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေလ့လာႏိုင္သည္။

“အူ” ႏွင့္ “အု” ကာရန္စပ္ပံု
ဆုထူးယူေက၊ ေကာင္းမႈတို႔ေမ (ဇိသွ်င္ခိုးေက ကဗ်ာမွ)

“အု” ႏွင့္ “အူး” ကာရန္စပ္ပံု
ဧယာည္ယာည္ေလ၊ လႊဲငင္ျပဳပ်ာ၊ က်ဴးလိုက္ေမေလ (ပဒုမၼဝတီသာျခင္းမွ)
ေလးမ်က္ႏွာကို၊ ေမေမွ်ာ္႐ႈက၊ ဝမ္းႏူးဝမ္းပါး (ဓမၼဝိဇယသာျခင္းမွ)

“ေအာ” ႏွင့္ “အား” ကာရန္စပ္နည္း
အနိစၥသေဘာ၊ မွန္ေပျငား၏၊ မေနာဓမၼသခၤါရသည္ (ေတမိလကၤာမွ)
ထိုထုိေတာက၊ ေၾကာင္ဖားၿမီးတို (ပဋာစာရီ-မွ)
ဆင္ျမင္းကၽြဲႏြား၊ တေသာေသာေက၊ ေတာသားသတၱဝါ (ဓမၼဝိဇယ-မွ)

“ေအာ္” ႏွင့္ “အာ” (အာ-ႏွင့္ ေအာ္)ကာရန္စပ္ပံု
ခႏၶာပင္ပန္း၊ လြမ္းဆြတ္ခါျဖင့္၊ စိတ္ေတာ္ႏြမ္းလို႔ (လြမ္းမေျပ-မွ)
ကထိန္လည္းကပ္၊ ေမ႐ို႕မွာေလ၊ ေပ်ာ္ပါးကတ္ေမ (သာစြေလ-မွ)
သတင္းေမြးေက၊ မင္းေလးေတာ္ဟု၊ ဂဏွါဇာလီ၊ ညာမဒီႏွင့္၊ သာကီမဟာ၊ ေ႐ႊကိုယ္ေတာ္တို႔၊ ေမႊးစြာနံ႔ေလာင္း (ေဝႆႏၱရာ-မွ)
ဇရက္က်ီးကန္း၊ ပ်ံသန္းႀကိဳးၾကာ၊ ေက်ာက္နီေမာ္တြင္ (ကင္းဆရာ)

“အူ” ႏွင့္ “အံု၊ အုမ္” ကာရန္စပ္ပံု
သိလိုျငားမူူ၊ ဘုမၼိဇာလ (ရာဇဝင္လကၤာမွ)
ေနေလကာမူ၊ ေဟယတံုတစ္ခါ (ရာဇဝင္လကၤာမွ)
ကိုယ့္ေငြ႔ေတာ္ယူ၊ ထည့္တံုၿပီးျငား (င/လက္႐ံုးေလွ်ာက္ထံုးမွ)

“အား” ႏွင့္ “ေအာ္” ကာရန္စပ္ပံု
တနန္းလံုးသား၊ ပ်ဳိေတာ္မ်ားတို႔၊ ေဟာေၾကာ္ကာျဖင့္ (ဥဒိႏၷ-မွ)

“ေအာ” ႏွင့္ “အိုး” ကာရန္စပ္ပံု
ကြမ္းသီးပိုးထိုး၊ ရီမွာေမ်ာ/မ်ဳိး (ေတးကဗ်ာမွ)

“ေအာ္” ႏွင့္ “အို” ကာရန္စပ္ပံု
ႏြားမေယၿဂိဳတို၊ ပင္လယ္နားမွာ၊ သားကိုေမွ်ာ္ (ေက်းလက္ကဗ်ာမွ)
သာသနာေတာ္၊ ထြန္းလင္းေပၚေက၊ မဂ္ဖိုလ္လွမ္းလို႔ (ရီလားသာျခင္းမွ)

“အဲ” ႏွင့္ “ေအး”ကာရန္စပ္ပံု
အျဖဴအမဲ၊ ပူအေအးကို၊ ခြဲခြဲျခားျခား၊ ေမးစကားမွာ (မယားလု-မွ)
ရတနာေလ၊ သျပာေၾကးကို၊ တပဲမက်န္ (မယားလု-မွ)

“ေအ-အဲ-(ေအ့-အဲ့)” ႏွင့္ “အယ္-အည္-အည့္” ကာရန္စပ္ပံု
ေမြးတရေသ့၊ ေခၚစဖြယ္မွာ၊ နာမည္ဆြဲကား၊ မွည့္လိုက္သည္မွ (မယားလု-မွ)

“အဲး” ႏွင့္ “အဲ့” ကာရန္စပ္ပံု
ကာရန္ႏြဲးေက၊ ဖြဲ႔ကာေလဆိုေရ (ရီလားသာျခင္းမွ)

“အည္း” ႏွင့္ “အည္” ကာရန္စပ္ပံု
စိတ္ကေရာက္ေရး၊ တသက္တြင္ေလ၊ စားလင္ေမ်ာက္သည္၊ တစ္ေယာက္တည္းႏွင့္ (မယားလု-မွ)

“ေအ-အယ္” ႏွင့္ “အည္” ကာရန္စပ္ပံု
ေအးျမေရာင္ျခည္၊ မေျပာင္းေဝဘဲ၊ ေမွာင္ကြယ္မႈိင္းမႈိင္း (ဥဒိႏၷ-မွ)

“အံုး-အုန္း” ႏွင့္ “အုန္႔-အူ-အူး” ကာရန္စပ္ပံု
နဂိုရ္ပုန္႔ပုန္႔၊ ခ်ဳိျပဳန္႔ျပဳန္႔ႏွင့္၊ မုဒုလကၡဏာ၊ အသားမွာေလ၊ ဂြမ္းဝါမုန္႔သို႔၊ ႏူးညံ့စြာႏွင့္ (မယားလု-မွ)
သဒၶါ႐ႊင္ၿပံဳး၊ သတင္းသံုး၍၊ ၾကည္ႏူးေစတနာ (ေတမိယလကၤာမွ)
ေသာေသာအံုးအံုး၊ တ႐ံုး႐ံုးႏွင့္၊ ေပ်ာ္ႏူးသာယာ (ေတမိယလကၤာမွ)
မာသဆန္းထူး၊ တန္းေဆာင္မုန္႔ကား၊ အသံုးအေဆာင္ (တိတၳံဳပရမက်မ္းမွ)

“အစ္” ႏွင့္ “အိုက္” ကာရန္စပ္ပံု
ဤ႐ွားတံုးကို၊ စဥ္းကာခုတ္ပစ္၊ မီးျပင္းတိုက္၍ (ရာဇဝင္လကၤာမွ)
ျမင္မသန္းေက၊ စြမ္းမညစ္ပဲ၊ မဂ္တည္းခို (ရာမသာျခင္းမွ)
မ်ဳိးေစ့လည္းရ၊ ဥယ်ာဥ္၌လွ်င္၊ စိုက္ပ်ဳိးစကို (မယားလု-မွ)

“အိုင္” ႏွင့္ “အဥ္” ကာရန္စပ္ပံု
ႏွမပင္တိုင္၊ သံေယာဇဥ္ကို၊ ခြဲႏိုင္အခက္ (လြမ္းမေျပ-မွ)

“ေအာင့္” ႏွင့္ “ေအာင္း” ကာရန္စပ္ပံု
မယားသားေၾကာင့္၊ တျဖားေႏွာင္းဟု (လြမ္းမေျပ-မွ)

မွတ္ခ်က္။ ။
ရခိုင္သာျခင္း၊ ကဗ်ာစပ္ဆိုရာ၌ ရခိုငအသံႏွင့္ နီးစပ္တူညီေသာ အသံနီးစပ္ခ်င္းတို႔ကိုစပ္ဆိုႏိုင္သီးေၾကာင္း၊ အသံထြက္ကိုလိုက္၍လည္းစပ္ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ထင္႐ွားႏိုင္ပါသည္။


“ပ” သံကာရန္မ်ားတြင္ (အံ+အန္+အမ္) ႐ို႕ (အုံ+အုန္+အုမ္) ႐ို႕ (၍+ေ႐ြ႕) ႐ို႕ (တ္-ႏွင့္ ပ္) ႐ို႔စပ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ အသံထြက္အလိုက္ ကာရန္ယူ၍လည္း စပ္ေလ့ဟိသည္မ်ားကုိ အနည္းအပါးတြိ႔ရပါသည္။

---------------------------------------
အခန္း (၅) ကိုဆက္လို႔ေဖာ္ျပပီးလားပါေမ။

ဝန္ခံခ်က္။ ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီ အသွ်င္စကၠိႏၵ၏ “ရခိုင္သဘာဝေတးကဗ်ာမ်ား” (အမွတ္ ၄၄၊ ၃၆ လမ္း၊ ျမန္မာေၾကာ္ျငာပံုႏွိပ္တိုက္မွ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ထုတ္ဝီ) စာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္လို႔ ကိုယ့္ပိုင္စာ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားပါသည္။

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။