“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ေတြးမိေသာ ရကၡၿမီ

ကြ်န္ေတာ္မီြးဖြားရာေဒသ၊ ကြ်န္ေတာ္ၾကီးျပင္းခရာေဒသ႐ို႕သည္ ဂနိန္႔တိုင္ ထီးမူနန္းဟန္မ်ားဟိနိန္ဆဲ။ ၾကည္႔ လီရာနီရာတိုင္းသည္ အတိတ္သမိုင္းက ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားခေသာ ရာဇ၀င္႐ို႔ကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပနီဆဲ။ ျမိဳ႕ရုိးေဟာင္းမ်ားႏွင္႔ နတ္ရုပ္က်ိဳး႐ို႔သည္ အတိတ္ႏွင္႔ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္း ႐ို႔ကို ဆက္စပ္ပီးနီဆဲ။ ျမိဳ႔ရြာတိုင္း သည္ ျဖဴေဖြးေသာ သဲေသာင္ျပင္ ထက္သုိ႔ လႈိင္းလုံးၾကီးငယ္မ်ား အဆက္မျပတ္တြန္းတိုက္နီေရ အလွ တရားမ်ားျဖင္႔ ခ်ယ္သထားဆဲ။ ပင္လယ္ျပင္မွ လတ္ဆတ္ေသာ လီတိက ရီအုန္းပင္႐ို႔ကို ျဖတ္သန္းတိုက္ခတ္နီေသာ လီရနံ႔ ႐ို႔ ျဖင္႔ မီႊးပ်ံ႕နီဆဲ။ ထိုနီရာ႐ို႔သည္ တစ္သက္တာပတ္လုံး ျပန္မတိြ႔ႏိုင္ စရာနီရာမ်ားပင္ျဖစ္လီဖို႔ယာ။


အဖရခိုင္ျပည္မွ ၀ီးကြာေသာနီရာသို႔ ၁၀ စုႏွစ္တစ္ခုစာမက ေရာက္ဟိနီေသာ ကြ်န္ေတာ္႔အနီျဖင္႔ ထိုအရာ မ်ားကိုလြမ္းဆြတ္ တမ္းတနီရုံမွ တစ္ပါး တခုလည္းတတ္ႏိုင္ေပ။ ရုိးသားေသာ၊ အဆင္တန္ဆာမပါေသာ စကားလုံးတိကို လီသံျပင္းျပင္းျဖင္႔ေျပာေလ႔ဟိေသာ ရုိးရာ စကားသံမ်ားကို ၾကားေယာင္တိုင္း ၀မ္းနည္း ႀကြီ ကြဲခရသည္။ ရာသီ ဥတု၊ ပင္လယ္ကမ္းၿခီ၊ ေဒသအစားအစာႏွင္႔ ခ်စ္စြာေသာ မိဘ႐ို႔အေၾကာင္းကို ေတြးမိလီတိုင္း အိမ္ျပန္ခ်င္ စိတ္တေၾကာင္႔ မ်က္ရည္က်ရသည္။ စိမ္းညိဳ႕နီေသာ ရခိုင္ရုိးမမွသည္ ေျမာက္ဦးရွိေဟာင္း နန္းေတာ္ရာအထိ ေတြးမိလီတိုင္း လြမ္းမေျပ။ အဖရခိုင္ျပည္၏ ရင္ခြင္ကို သတိရတမ္းတျခင္း႐ို႔သည္ မည္သည္႔အခါမွ ငုပ္လွ်ိဳး ကြယ္ေပ်ာက္လိမ္႔မည္မဟုတ္ပါ။ ရီၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာကို ေရႊ႕ ေျပာင္းယင္း ရီျခားၿမီျခား သို႔တိုင္ေအာင္ ၀ီးလြင္႔ခရေသာ လူငယ္ တစ္ေယာက္အတြက္ အဖရခိုင္ျပည္၏အငိြ႔အသက္မ်ားကို ရွာဖီြခံ စားျခင္းျဖင္႔သာ ဒဏ္ရာတကို ကုစားယင္းအခ်ိန္ကုန္လြန္စီရသည္။

ဓည၀တီ၊ ရမၼာ၀တီ၊ ဒြါရာ၀တီ ႏွင္႔ ေမဃ၀တီတိုင္ေအာင္ ၿခီရာခ်င္း ထပ္ခေသာ ရီၿမီ႐ို႕သည္ ကြ်န္ေတာ္႔ အတြက္ ယခုအခါ အိပ္မက္ ပမာ တမ္းတစရာ ပုံရိပ္မ်ားပင္တည္း။ ပင္လယ္ေပ်ာ္ ကြ်န္ေတာ္သည္ အဖရခိုင္ျပည္ တြင္ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ က်င္လည္က်က္စားနီခသည္။ ထိုစဥ္က ကစၥပနဒီျမစ္၏ ၾကီးက်ယ္ ခမ္းနားေသာ ညဥ္႔ အလွ႐ို႔ကိုခံစားယင္း ရခိုင္လူငယ္တစ္ဦး၏ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားအျမစ္တြယ္ ခိုင္ မာနီခရသည္။ နီ၀င္ ခ်ိန္ညေနဆည္းဆာတြင္ ကမ္းၿခီသို႔ျပန္လည္ဆိုက္ကပ္လာနီေသာ ေလာင္းလီွ၊ သမၺာန္ ႐ို႔ ကို ၾကည္႔ယင္း အမ်ိဳး အမည္မသိေသာ ေ၀ဒနာ႐ို႔ကိုခံစားခရသည္။ ျခဳပ္ရာ၊ ဖာရာ ဗလပြထနီေသာ ရြက္႐ို႔ျဖင္႔ တန္ဆာဆင္ထား ေသာ ေလာင္းလွီငယ္တိသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အႏွံ႔ ၀မ္းေရးအတြက္ မေၾကာက္ မရြံ႕ ရြက္ ႐ႊင့္နီၾကလ်က္ဟိသည္။ ဘ၀၏အားမာန္ကို ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္းျမင္ရ ေသာ ထိုျမင္ကြင္း႐ို႔သည္ ကြ်န္ေတာ္၏ ဘ၀တစ္သက္ တာပတ္လုံး အမွတ္ထင္နီဖို႔ အလွ တရား တသာျဖစ္ ပါလိမ္႔မည္။

ရခိုင္ရုိးမအေနာက္ဘက္က လျခမ္းၿမီဟု တင္စားေခၚ ေ၀ၚေသာ အဖရခိုင္ျပည္ကား အတိတ္က ၾကီးက်ယ္ခမ္း နားခသေလာက္ ယေန႔ကာလတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမဟိဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားကို ေတြးမိ တိုင္းရင္နာရသည္။ ရုိးသားပြင္႔လင္းေသာ ေဒသခံ႐ို႔၏ အလွတရားမ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းနယ္မႈေအာက္မွာ အ က်ည္းတန္နီျခင္းကို စဥ္းစားမိတိုင္း ရင္ထဲမွာ တစ္စစ္စစ္ နာက်င္ရသည္။ တဲအိမ္စုတ္မွသည္ ဘုရားျပိဳ ဘုရား ပ်က္အထိ ဆုတ္ယုတ္ယိုယြင္းနီေသာ အေျခအနီ႐ို႔က အဖရခိုင္ျပည္၏ ယေန႔သရုပ္မ်ားသာျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။ ဂက္စ္၊ ရနံႏွင္႔ ရီထြက္ပစၥည္းမ်ိဳးစုံေပါၾကြယ္၀ေသာ အဖရခိုင္ျပည္၏ ရင္ခြင္မွ ထမင္းငတ္နီေရဒုကၡကို မ ခံစားႏိုင္၍ အဆိပ္ေသာက္သီသည္႔ မိသားစုမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမွ မူးယစ္ဆီး၀ါးအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ လမ္း ေပ်ာက္နီၾကေသာ မဟာဘြဲ႔ရလူငယ္မ်ား၊ ၀မ္းစာေရးအတြက္ ပင္လယ္ထဲသို႔ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ငါးဖမ္းျခင္းကို လုပ္ကိုင္နီရေရ လူမမယ္အေခ်တိ၊ အဓမၼခိုင္းစီျခင္းခံနီရေရျမင္ကြင္းမ်ား၊ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္နီသူမ်ား၊ ရုိးရာအစဥ္ အလာကို က်ားကန္ထိန္းသိမ္းနီရသည္႔အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ လူ႔အခြင္႔အေရး အရီၿခဳံလ်က္ နယ္စပ္မွခိုး၀င္ နီကတ္ေတ ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီမြတ္စလင္မ်ား စသည္ျဖင္႔ လြမ္းျပီး ေမာခ်င္စရာေကာင္းလွေသာ စိတ္အာရုံမ်ားက တစ္ခါ တစ္ရံံ ေနာက္က်ိယႈပ္ထြီးလို႔နီသည္။

ေတြးမိသည္။ ခံစားမိသည္။ အရာရာတိုင္းသည္ ကုန္လြန္ ခပါဗ်ာယ္။ အဖရခိုင္ျပည္အတြက္ ယခုထက္ပိုျပီး လုပ္ပီး ႏိုင္မည္႔နည္းလမ္းမ်ားကိုသာ ေတြးေတာမိသည္။ ရင္ထဲက နာက်င္ခံစားမႈ႐ို႔ကို ပီးဆပ္ျခင္းျဖင္႔ သက္သာစီ ဖို႔ယာ ဟုသာ ေတြးမိသည္။ ရခိုင္စည္သံကိုၾကားတိုင္း၊ ပန္းျမတ္ သဇင္ရနံ႔႐ို႔ကို ခံစားမိတုိင္း ရကၡရုိးမႏွင္႔ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ႏွင္႔ အမိအဖ႐ို႔ကို သတိရျမဲသာ။ ရုိးရာ သီခ်င္း႐ို႔ကို ဆိုညည္းမိတိုင္း ခံစားမႈအေတြး႐ို႔ သည္ မ်က္၀န္းမွတစ္ဆင္႔ ေဖာ္ျပၾကသည္သာ။ ျပန္ခ်င္ပါ သည္ဟု ေတြးမိလီတိုင္း အကြ်န္႔ရင္ထဲမွာ နာက်င္ရ ပါသည္ ရကၡဌာနီ။ မျဖစ္ႏိုင္သီးေသာ ဆႏၵ႐ို႔ကို ရင္မွာမ်ိဳ သိပ္လ်က္ အေတြး႐ို႔ကို အလ်င္စလိုရုပ္သိမ္း လိုက္ရ သည္မွာ အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ။ မဘေဇာင္ပင္ျဖစ္စီ ကြ်န္ေတာ္႔ အနီ ႏွင္႔ကား ဇာနီရာကိုေရာက္ေရာက္၊ ဇာအစား အစာကိုစားစား၊ ဇာစကား ကိုေျပာေျပာ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာေတြးေတာ ခံစား နီဦး မည္သာ။ ဤသို႔ေတြးမိခံစားခ်က္မ်ားသည္ ယခုတစ္ၾကိမ္ တြင္ေတာ႔ စာမ်က္ႏွာထက္ မ်ားသို႔ အေၾကာင္း တိုက္ဆိုင္စြာ ေရာက္ဟိမွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ ၀မ္းနည္း၀မ္းသာျဖစ္ရေၾကာင္းကို အဖ ရခိုင္ျပည္ၾကီး သိစီခ်င္လြန္းလွပါသည္။ သို႔ေသာ္.......သို႔ေသာ္..။

----------------

ဝန္ခံခ်က္။ ဘေလာ့ဂါ ေမာင္မိုးဆိုက္က“ေတြးမိေသာ ရကၡၿမီ” ကိုသေဘာက်လို႔ ကူးယူပနာ ရခိုင္ဘာသာသို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။