“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

“အန္ခ်င္ေရ လူရို ့ အန္ခ်င္ေရ”

ေျပာေက ရခိုင္သား
ရီးေရခါ ဗမာစာ
ယင္းအတြက္နန္ ့
ရခိုင္ျပည္ ငါးပါးေမွာက္
ဒုံးေဘာက္ေဆာက္
ကြ်န္သေဘာက္ ျဖစ္နိန္ရစြာ..၊


ေျပာေက ရခိုင္ပါရဂူ
ရီးေရခါ ဗမာစာ
ယင္းအတြက္နန္ ့
ရခိုင္ျပည္ ငါးပါးေမွာက္
ဒုံးေဘာက္ေဆာက္
ကြ်န္သေဘာက္ျဖစ္နိန္ရစြာ...၊


ေျပာေက ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမား
ရီးေရခါ ဗမာစာ
ယင္းအတြက္နန္ ့
ရခိုင္ျပည္ ငါးပါးေမွာက္
ဒုံးေဘာက္ေဆာက္
ကြ်န္သေဘာက္ျဖစ္နိန္ရစြာ..၊


ေျပာေက ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ
ရီးေရခါ ဗမာစာ
ယင္းအတြက္နန္ ့
ရခိုင္ျပည္ ငါးပါးေမွာက္
ဒုံးေဘာက္ေဆာက္
ကြ်န္သေဘာက္ျဖစ္နိန္ရစြာ...၊


ေျပာေက ရခိုင္အဖြဲ ့အစည္း
ရီးေရခါ ဗမာစာ
ယင္းအတြက္နန္ ့
ရခိုင္ျပည္ ငါးပါးေမွာက္
ဒုံးေဘာက္ေဆာက္
ကြ်န္သေဘာက္ျဖစ္နိန္ရစြာ..၊


ေျပာေက ရခိုင္သတင္းဌါန
ရီးေရခါ ဗမာစာ
ယင္းအတြက္နန္ ့
ရခိုင္ျပည္ ငါးပါးေမွာက္
ဒုံးေဘာက္ေဆာက္
ကြ်န္သေဘာက္ျဖစ္နိန္ရစြာ..၊


ေျပာေက ရခိုင္သတင္းစာ
ရီးေရခါ ဗမာစာ
ယင္းအတြက္နန္ ့
ရခိုင္ျပည္ ငါးပါးေမွာက္
ဒုံးေဘာက္ေဆာက္
ကြ်န္သေဘာက္ျဖစ္နိန္ရစြာ..၊


အန္ခ်င္ေရ လူရို ့
အန္ခ်င္ေရ
ေဒကဗ်ာကို ရီးယင္းနန္ ့
အန္ခ်င္ပါလတ္ေတ..၊


စာပီေလ့တုံး
လူမ်ိဳးျပဳန္း
လမ္းဆုံးေက
ဒိုင္ႏိုေဆာပိုင္
ရခိုင္သား
ျပတိုက္ထဲမွာ
ရုပ္ၾကြင္းျဖစ္က်န္လိုက္ကတ္ဖို ့ေယ..။


( စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ ေျမာက္ဦးကဘီလူး )

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။