“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

လဖက္ရည္ခြက္အထိုင္

အယင္ ကြန္ပ်ဴတာတိေပၚစက ေမာင္ေကာင္းစံရို႕ နယ္တကာလွည့္ပနာ ကြန္ပ်ဴတာေရာင္းခပါေရ။ တႏွစ္အာမခံနန္႔ ပ်င္လည္း ပ်င္ပီးပါေရ။ တရက္နိ နယ္ေဖာက္သယ္တေယာက္က ဖုန္းဆက္လာပါေရ။

ေဖာက္သယ္။ ။ ဟဲလို၊ ကၽြန္ေတာ္ ကြန္ပ်ဴတာပ်င္ခ်င္လို႔ပါ။
ေကာင္းစံ။ ။ ရပါေရ။ ဇာပိုင္ ပ်က္စြာလဲ ေျပာျပပါ။
ေဖာက္သယ္။ ။ ကေကာင္း ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေတာ့ခါ မဟုတ္ပါ။ လဖက္ရည္ခြက္အထိုင္ ပ်က္လားစြာေလာက္ပါရာ။

ေကာင္းစံလည္း ေခါင္းေနာက္လားပါေရ။ ကြန္ပ်ဴတာမွာ လဖက္ရည္ခြက္အထိုင္ ပ်က္လားပါေရလတ္။ ဇာခါကမ်ား တပ္ပီးလိုက္ပါေရလဲ။ေကာင္းစံ။ ။ ဇာခါက ၀ယ္စြာပါလဲ။
ေဖာက္သယ္။ ။ အယင္ႏွစ္ နတ္ေတာ္လကပါ။
ေကာင္းစံ။ ။ ယင္းအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ ကြန္ပ်ဴတာမွာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းတိ မတပ္ပီးပါ။ ဇာနီရာက ၀ယ္စြာလဲမသိပါ။
ေဖာက္သယ္။ ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အကိုရို႕ဆိုင္က လာ၀ယ္စြာပါ။
ေကာင္းစံ။ ။ ေကာင္းပါပ်ာယ္။ ယင္း လဖက္ရည္ခြက္အထိုင္က ဇာနားမွာ တပ္ထားစြာပါလဲ။ ဇာတစိပ္ ကပ္ထားပါေရလဲ။
ေဖာက္သယ္။ ။ တနားေခ်ပါနန္း။ ကၽြန္ေတာ္ တခ်က္ ၾကည့္လိုက္ပါမည္။

ရပါပ်ာယ္။ ယင္း လဖက္ရည္ခြက္အထိုင္က ေလးေထာင့္ဗံုး ရိွဖက္ အထက္နားမွာ ဟိပါေရ။ ခလုတ္ေခ်ကိုႏွိပ္လိုက္ေက လဖက္ရည္ခြက္အထိုင္က ရိွဖက္ကို ထြက္လာပါေရ။ အလယ္မွာ လဖက္ရည္ခြက္နန္႔ကြက္တိ အေပါက္ ေဖာက္ထားပါေရ။ လဖက္ရည္ခြက္ မထည့္ခ်င္ဆိုေက ေနာက္တေခါက္ ယင္းခလုတ္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ျပန္၀င္လားပါေရ။ တခ်က္ေခ်ပါ။ တစိပ္ကို ၾကည့္လိုက္ပါေမ။ 4X လို႔ ရြီးထားပါေရ။

အဘာေလး သီပ်ာယ္ မလားဂု။ CD Drive ကို လဖက္ရည္ခြက္ ထည့္စြာဆိုပနာ ေအလူသံုးလာစြာ ဇာေလာက္ၾကာလားပ်ာယ္လဲ မသိ။

(စံဂိုးေအာင္)

--------------

(ရကၡိတ႐ို႕ဆံုရပ္ၿမီ ဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။