“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

“သီခါနီးက မ်ိဳးဆက္သစ္တိပါးသို႔ ပီးစာ”

ျမီကိုခ်စ္ေက
တီမျဖစ္ပါေ၀၊


ျမီဟိခါမွ
အမ်ိဳးေလ့တည္တံ့ပါေရေ၀၊


လျခမ္းေခ်ကို
ေအာက္သားတိယူလားခဗ်ာလ္ေယ
ယာရွင္ကို
တမာပင္က ေမ်ာက္တိႏွင္နီေရေ၀၊


အေ၀ အဘုေခ်
ဇာနီရာကိုပင္ရႊင့္လို႔လားလီေ၀
တရက္မွာ တနာရီေခ်ေလာက္
ျပည္ရခိုင္ကိုအတြက္ေပၚပါေ၀၊


ရကၡျပည္ၾကီး
အယင္ခါရႊီသီး
အဂုကေတာ့ေက
ကုန္းရီတိစုတ္
၀ါးဒုတ္ေတာင္ မစားႏိုင္ဗ်ာလ္ေ၀၊


အေ၀ အဘုေခ်
ဦးေႏွာဏ္ကို သြီးပါေ၀
နားကိုဖြင့္ပါေ၀
တထပ္စာကိုဖယ္ပနာ
တသက္စာကို ရွာလီပါေ၀၊


ငါရုိ ႔က ျဂာအိုက်
သင္းခ်ိဳင္းကို ျခီႏွစ္ဖက္လွမ္းနီဗ်ာလ္ေ၀
မင္းရုိ ႔တိတလွည့္ တာ၀န္ယူကတ္ဖိေ၀၊


၀မ္းတထြာေခ်ကို ရွိတန္းတင္ပနာ
ကိုယ္လြတ္ေက က်ီဗ်ာလ္လို႔
လူခႏၶာနန္႔ ႏြားစိတ္မမြီးပဲ
ရခိုင္တမ်ိဳးသားလုံးအေရးကို ဦးစားပီးပါေ၀။ ။ ။

( စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္႔ေျမာက္ဦးကဘီလူး )

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။