“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

“ေၾကာက္ေတ”

ထိုင္နီေကေလ့ ေၾကာက္ေတ
ရပ္နီေကေလ့ ေၾကာက္ေတ
ကြန္ပ်ဴတာသုံးနီေကေလ့ ေၾကာက္ေတ
အသံကိုၾကားေကေလ့ ေၾကာက္ေတ
အရုပ္ကိုျမင္ေကေလ့ ေၾကာက္ေတ
စိတ္ထဲမွာေလ့ ေၾကာက္ေတ
ခ်ီးစိုက္နီေကေလ့ ေၾကာက္ေတ
သီးေပါက္နီေကေလ့ ေၾကာက္ေတ
ထမင္းစားနီေကေလ့ ေၾကာက္ေတ
ႏိုင္ငံျခားကို ေရာက္နီေကေလ့ ေၾကာက္ေတ
တခုခု ေျပာရဖို႔စြာကိုေလ့ ေၾကာက္ေတ
တခုခု ရြီးရဖို႔စြာကိုေလ့ ေၾကာက္ေတ
ေ၀ဖန္ရဖို႔စြာကိုေလ့ ေၾကာက္ေတ
ကန္႔ကြက္ရဖို႔စြာကိုေလ့ ေၾကာက္ေတ

ေၾကာက္လို႔ ကြ်န္ျဖစ္ေတ
ကြ်န္ျဖစ္လို႔ ေၾကာက္ေတ

ၾကိဳပနာေၾကာက္လို႔ ယခီး ျဖစ္ေတ
ယခီး ျဖစ္လို႔ ၾကိဳေၾကာက္ေတ

ေၾကာက္ေတ ေၾကာက္ေတ ေၾကာက္ေတ …..၊

ညဇာကေလ့ ေၾကာက္ေတ
ေဒနိေလ့ ေၾကာက္ေတ
နက္ျဖန္ခါေလ့ ေၾကာက္ေတ
ကမၻာ့အျပင္ကို ေရာက္နီေကေလ့ ေၾကာက္ေတ
စၾက၀ဠါတြင္းနက္ၾကီးထဲကို ေရာက္နီေကေလ့ ေၾကာက္ေတ

အိုး လူရုိ ့ ေၾကာက္ေတ ဆိုေရ ေၾကာက္ေတ…………………………………..။ ။ ။


(စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ ေျမာက္ဦးကဘီလူး )

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။