“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

စာပီဂုဏ္ျဖင့္ အမ်ဳိးဂုဏ္ျမွင့္ဇီလိုသည္

လူမ်ဳိးစုအသီးသီးအတြက္ စာပီသည္ အသက္ဟုဆို လွ်င္ လြန္လီဖို႔မထင္ပါ။ စာပီေၾကာင့္ လူ မ်ဳိးတိ၏ ဂုဏ္သည္ ျမင့္တက္ၾကတ္ရပါသည္။ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားအတြက္ လုပ္နိန္ သူရို႕သည္ခန္႔ခန္႔ညားညား ဟိနိန္ေသာရခိုင္စာပီကိုေဘးဖယ္ မထားသင့္ ပါ။ ေဖာ္ထုတ္ရီးသားလားရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ တစ္ဖက္မွ အေျပာအဆို အရီးအသားမ်ား သည္ အလံုးအရင္း ျဖင့္ လႊမ္းမိုးလွ် က္ ဟိပါသည္။ မေလးခ်ား၌ ဟိေသာရခိုင္အဖြဲ႕ အစည္းရို႕သည္ ရခိုင္ေ၀ါဟာရတိကိုယံုးသံုးစာမ်ားတြင္အထူး အလီးပီး၍ ေဖာ္ထုတ္ရီးသားသင့္ ပါသည္။ တဖက္ႏွင့္ဆက္ ဆံရေသာ စာမ်ားရီးသားမူ ဟိခလွ်င္ ၎ရို႕နားလည္ ဇီရန္တဖက္မွလီသံျဖင့္ ရီးသားရျခင္း မွအပ ရခိုင္-ရခိုင္ အခ်င္း ခ်င္းကမ္းေသာ စာလႊာတိကို ရခိုင္ေ၀ါဟာရ သတ္ သတ္ျဖင့္ရာ ရီးသားပီးဇီခ်င္ပါသည္။ရခိုင္အတြက္သီးသန္႔ အသိပီးရန္ ထုတ္၀ီေသာစာ ေစာင္၊ လက္ကမ္းစာေစာင္တိတြ င္ တဖက္မွ စကားျဖင့္ ရီးသား ျခင္းမွာ လံုး၀မသင့္ပါ။ ၀ရဇိန္စာေစာင္ႏွင့္ ရခိုင္ လြတ္လပ္ေရး စာေစာင္တိသာလွ်င္ ရခိုင္ျခင္းျဖင့္ ရီးသား ပါသည္။ ARRC ယံုးတိတြင္ ရခိုင္ သငယ္ရို႕ကို စာသင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ာၤ ႏွင့္ျမန္မာစာ တိကို သင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာ ကိုသင္ခါ English to Arakan System ကိုအသံုး ျပဳ ၍ သင္ပါက အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါသည္။ သခ်ာၤတြင္ ရခိုင္ေ၀ါဟာရတိကို ထည့္သြင္း၍ သင္ၾကားႏုိင္ပါ သည္။ ရခိုင္သငယ္ရို႕ကို ျမန္စာ သင္ျခင္းသည္ လံုး၀ မသင့္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာပညာကို ေလ့လာနိန္ေသာ ရခိုင္ေခ်ရို႕ ကို ရခိုင္-အဂၤလိပ္ ဘာသာရပ္ကို ထိုးေဖာက္၍ သင္ၾကားပီး သင့္ပါသည္။ အိန္တာနတ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ ၍ အသံုးျပဳလာ ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ၎ဘာသာရပ္သည္ ရခိုင္စာပီ ပင္မအတြက္ အေထာက္အပံ့တစ္ခုျဖစ္လာရန္မလြဲပါ။ ရခိုင္အဂၤလိပ္ဘာ သာရပ္ကိုလူၾကီးမင္းရို႕ အားမပီး၊မေဖာ္ထုတ္လွ်င္ ေနာက္ မွာေဂ်း က်န္ခပါလိမ့္မည္။

မေလးခ်ားဟိ ရခိုင္သားအားလံုးသည္
လက္တြိဆန္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကိုမြီး သင့္ပါ
သည္။ တိမ္ေကာကာနိန္ေသာ ရခိုင္ရာဇ၀င္၊
စာပီႏွင့္ယဥ္ေက်းမူတိ ကို တူးေဖာ္သန္႔စင္
ၾကတ္ပါဟုတိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။

ဘုရင့္ေနာင္ အေၾကာင္းကို သင္ရ၍ယင္းပုဂိၢဳလ္ ကို အားက်ျခင္းမာ သဘာ၀သေဖာတရား အတိုင္းဟုဆိုႏိုင္ ေသာ္လည္း ဆုတ္ယုတ္မူျပလကၡဏာရာ ျဖစ္ပါသည္။ မဟာပညာေက်ာ္၏အ ေၾကာင္းကိုသင္ရ၍ မဟာပညာေက်ာ္ကို အားက်ျခင္း အတုယူျခင္းမွာဂါး တည့္မတ္မွန္ကန္ေသာ သဘာ၀မွန္အားက်မူရာျဖစ္ပါ သည္။ အားက်မူလမ္းေၾကာင္း အမွန္ကို ေရာ က္ ေအာင္ ရခိုင္အဖြဲ႕အစည္းတိမွ ေဖာ္ထုတ္ပီး သင့္ပါသည္။လမ္းေၾကာင္းအမွန္ထက္သို႔ေရာက္သူရို႕၏ႏွလံုး သားမွာအားၾကီးေသာမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ မျဖစ္ပဲ နိန္ပါမည္လား။

ရခိုင္ကဗ်ာတိ၊ စကားထာ(ပန္း၀ွက္တိ၊စကားပံုတိ၊ သူရဲေကာင္းရာဇ၀င္တိ၊ စိတ္ခြန္အားပီး ရခိုင္စာေကာင္း
ပီမြန္တိ အမ်ားၾကီးဟိပါသည္။ တဖက္မွရင္နာဖို႔လုပ္ရပ္တိကို ေျပာၾကတ္လွ်င္မုန္းတီးစိတ္ ျဖစ္ရပါသည္။ အမ်ဳိးျခား အရီးအသားတိကို သာလွ်င္ဖက္တြယ္ထားၾကတ္ပါသည္။ ရကိၡတျဖစ္ေသာမိမိရို႕သည္ သူမ်ားစာပီကို ေစာင့္ေယွာက္နိန္ ျခင္းမ်ဳိး ကားမျဖစ္သင့္ပါ။ တစ္ဖက္စာပီကို မသင္ရမေျပာရဟု ပိတ္ ပင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ မိမိစာပီကို တတ္ေျမာက္ျပီးမွရာ အျခားစာပီကို ေလ့လာသင့္ပါသည္။

တဖက္မွ စကားလံုးတိ ကို ရွားလို႔ရီးပနာရခိုင္အမ်ဳိး သားညီလာခံလုပ္သည္မွာလည္း မသင့္ေတာ္ပါ။ အေပၚ သို႔တက္ပါဟူေသာ စာတန္းမွာလည္း ႏွလံုးနာဇီပါသည္။ ရခိုင္သားတိလာေသာ ရခိုင္ယံုးမ်ားတြင္ ရခိုင္စာကိုသာရီး ဇီခ်င္ပါသည္။ အယူသည္းျခင္းဟု မယူဆဘဲ ရကိၡတ ျခင္းဟုရာ ထင္မွတ္ပီးပါ။

မေလးခ်ားတြင္ အသိပညာၾကြယ္၀ေသာရခိုင္လူငယ္တိမ်ားစြာတြိနိန္ရပါသည္။သူရို႕တိနန္႔ ခ်ိတ္ဆက္မိေအာင္ ၾကံေဆာင္သင့္ပါသည္။ မေလးခ်ားဟိ ရခိုင္သားအားလံုးသည္လက္တြိဆန္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကို မြီးသင့္ပါသည္။ တိမ္ေကာ ကာနိန္ေသာ ရခိုင္ရာဇ၀င္ ၊ စာပီႏွင့္ ယဥ္ေက်းမူတိကို တူးေဖာ္သန္႔စင္ၾကတ္ပါဟု တိုက္တြန္း လိုက္ရ ပါသည္။ "ရာဇ၀င္၊ စာပီႏွင့္ယဥ္ေက်းမူ ေပ်ာက္လွ်င္ လူမ်ဳိး ပါေပ်ာက္တတ္သည္ ဟုဆိုေသာ ဦးေအာင္သာဦး၏သတိပီးစကားကို မိန္႔မထား သင့္ ပါ။

-------------
စာပီဂုဏ္ျဖင့္ အမ်ဳိးဂုဏ္ျမွင့္မည္

(ရခိုင္စာပီထူးခၽြန္သူတစ္ဦး)ဝန္ခံခ်က္။ ။(ရကၡဝံလက္မဂၢဇိန္း (၁) မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။