“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

အစိေကခါဆိုခ မွတ္မိသမွ် ကဗ်ာေခ်တိ (၂)

ေမာင္ထမ္းပီးေမ
--------------

သစ္ညိဳေလ…
ေတာင္ေခါင္း ေတာင္ခေမာင္းမာ
ထင္းေရာင္းခ်ဳိးခါ ထင္းလႈိင္းေဂါင္းတင္
နပူဝင္ေက ေမညင္ေညာေမ
ေတာသစ္ပင္ကို ေမပင္ပန္းဖို႔
ေမာင္ထမ္းပီးေမ ပုေသွ်။
-----------------------

၁။ ထင္းေရာင္း- သစ္ပင္အေျခာက္။
၂။ နပူဝင္- အပူမိျခင္း။
၃။ ေမ+ညင္ေညာ- ေမ၊ မိန္းမကိုညႊန္းေရနာမ္စား။ ညင္ေညာ-ဖ်ားနာျခင္း။
(နင္ဖ်ားနာ၊ နိန္မေကာင္းျဖစ္လိမ့္ေမ လို႔ဆိုလိုသည္။)

------------------
မူရင္း- http://oggarbyan.blogspot.com/2010/09/blog-post_27.html မွ

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။