“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ကားသူဌီးႀကီးေရႊစိန္ေအာင္

စစ္ေတြၿမိဳ႕ အိုးတန္ရပ္ကြက္က ကားသမားေရႊစိန္ေအာင္သည္ ေမာလိပ္ကသူငယ္ခ်င္း သာေက်ာ္ေအာင္ဘားသို႔ လည္ေဇာင္ေရာက္လာလတ္ေတ။

သာေက်ာ္ေအာင္ “ေဝး..သူဌီးႀကီးလာလာ၊ ဇာကမ်က္စိလည္လမ္းမွား ေရာက္လာစြာလဲ?”

ေရႊစိန္ေအာင္ “ထားလိုက္ေဝ… ဇာသူဌီးႀကီးလဲ”

သာေက်ာ္ေအာင္ “အခု ကားေထာင္ထားေရဆို?”ေရႊစိန္ေအာင္ “သူဌီးမဟုတ္ေဝး သူငယ္ခ်င္း၊ ေဒဂု ခြက္ကိုင္ေတာင္းစားရကိန္းဆိုက္နီပ်ာယ္။
ကားႏိွပ္စက္စြာကို မေျပာကဲ့ဖိ”

သာေက်ာ္ေအာင္ “ယင္းေလာက္ေတာင္လားေဝ” (မယံုခ်င္ယံုခ်င္ ေျပာလိုက္၏။)

ေရႊစိန္ေအာင္ “ကိုယ္တိြျဖစ္လို႔ ေျပာစြာေဝး… အခု ကားစက္ႏႈိးလိုက္ေက ခ်ဴးခ်ဴးခ်ဲခ်ဲ မျမည္ပ်ာယ္”

သာေက်ာ္ေအာင္ “ေယေက ဇာပိုင္ျမည္ေရလဲ”

ေရႊစိန္ေအာင္ “ခ်ီးခီ ငွားခီ၊ ခ်ီးခီ ငွားခီ” လို႔ရာျမည္ပ်ာယ္။

သာေက်ာ္ေအာင္ “ဟား ဟား ဟား”

ေရႊစိန္ေအာင္ “ကားထြက္ဖို႔ ဟြန္းတီးေက ပီပီ လို႔မၾကားပ်ာယ္”

သာေက်ာ္ေအာင္ “ေယေက ဇာပိုင္ၾကားေရလဲ”

ေရႊစိန္ေအာင္ “ေပါင္ ေပါင္” လို႔ရာျမည္ပ်ာယ္ေဝး။

(မ်ိဳးသာဂီ)

------------------

(ရကၡိတ႐ို႕ ဆံုရပ္ၿမီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။