“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ငရို႕ညီ ၀မ္းကြဲတိအေၾကာင္း (၁)

ေဒ AMP မွာ ေဖာက္သည္ခ်ဖို႔ပ်ာယ္။ င႐ို႕မွာ ၀မ္းကြဲညီတိအမ်ားႀကီး။၊ ယင္းထဲမွာ အမ်ိဳးအမ်ိဳးတိပါေရ။ လူေတာ္၊ လူဆိုး၊ ဟကၠရီက်၊ ဆီးဆံုး၊ အငုတ္တုံး၊ ေစာင္းကန္း၊ ငပ်င္းေထြ၊ ရြီေကက်ီဖို႔မထင္။

စိတ္ေကာင္းေရ လူတိ၊ ေဒါသႀကီးေရ လူတိ၊ ယင္းပိုင္မကန္။ ေအာ္ ေဒနန္႔စကားမစပ္၊ ယင္းအထဲက ငရို႕၀မ္းကြဲညီေခ်တေယာက္အေၾကာင္းကို ေျပာျပေမ။

ငရို႕တိက သူ႔ကိုေဒါသႀကီးလို႔ “တစ္စူးထိုး“ လို႔ေခၚေရ။

"တစ္စူးထိုး"

နာမည္အရင္းကိုေတာ့ခါ မေျပာပ်ာယ္။ ငါ့ကို သတ္ဖို႔လာဖို႔စြာကို ေၾကာက္လို႔။ ရြံတတ္စြာမွာလည္း မေျပာကဲ့။ သူ႔အိမ္ကို ႏြမ္းႏြမ္းပါးပါး ဆင္းရဲသမတေယာက္၀င္လာေကပင္ အိမ္ကထမင္းကို မစားပ်ာယ္။အေခ်ခါ ယင္းပိုင္ ညႇက္ေတ။

ငရို႕အႀကီးသွ်င္မွာ သူ႔သားထမင္းမစားလုိ႔ မ်က္ရည္စက္လက္နန္႔ သနားလို႔၊ ခ်စ္လို႔ သူ႔သားကို။၊ ငရို႕ကေတာ့ခါ သူ႔ကိုမသနား။

အႀကီးသွ်င္ရို႕အိမ္မွာ မုန္႔လုပ္ေတဆိုေက...

ငရို႕တိက “တစ္စူးထိုး” ကို ယင္းဆင္းရဲသမ အိမ္ကိုေရာက္လာေရလို႔ လိမ္ေျပာပစ္လိုက္ေက ယင္းမုန္႔ကိုမစားပ်ာယ္။

ေယေက ယင္းသူ႔အ၀ီကို ငရို႕တိ တပ်င္းတီး။ နည္းနည္းေပ်ာ္ဖို႔ ေကာင္းစြာမဟုတ္။

အႀကီးသွ်င္က ငရို႕တိကို မာန္ပါေရ။ သူ႔သားကို ယင္းပိုင္ေျပာလို႔။

ေယေကလည္း ငရို႕တိ ထုံ႔ေတာင္မထံု႔။

ဆက္ေျပာဖို႔ပ်ာယ္။ အျဖစ္အပ်က္က ေဒပိုင္။

ငရို႕၀မ္းကြဲညီ တရက္နိ မာန္ပါပါနန္႔ ဒန္ခန္ေခ်မွာ ထိုင္နီေရ။

အမိသည္ မုန္႔ဖိုးမပီးလို႔လား...?.... ဇာအလုိမက်လဲ မသိ။

ယင္းေလာက္ မာန္ပါနီစြာမွာ နားေခါင္းမွာ ယင္တေကာင္လာနားေရ။

ယင္း "ယင္" ကို တစ္စူးထိုးက လက္နန္႔လိုက္ပစ္လိုက္ေတ။

ဒုတိယ တစ္ေခါက္... ေဒယင္ ထပ္ၿပီးေက အရာ သူ႔နားေခါင္းမွာ နားလာပ်ာယ္။

သံုးေခါက္ထက္မွာ... တစ္စူးထိုး ကေကာင္း ေဒါသထြက္လားေရ။

ေအာ္... ေဒယင္ ေဒယင္၊ ငါ ႏွစ္ေခါက္ လုိက္ပစ္လိုက္ပ်ာယ္ မလားသိမ့္။ အရာလည္း ငါ့နားေခါင္းမွာ လာနားနီေရဆိုပနာ ကေကာင္းစိတ္ကူးဆတ္လားေရ။

ေယေက အနားမွာဟိေရ ဒါးမကိုကိုင္ပနာ...

ယင္း "ယင္" ေဒါသတႀကီးနန္႔ ခြပ္ဖို႔ရာလိုက္ပ်ာယ္။

စကားကလည္း ကေကာင္းမပီ။

"အမိလင္ ယင္.... အမိလင္ ယင္" ဆဲပနာ တရြာလံုးကိုလိုက္ခြပ္လို႔ "ယင္" ခမာ ဖၿဖိန္႔တုန္ေအာင္ ေၾကာက္လို႔ထြက္ၿပီးရေရ။

ရြာကလူတိကလည္း ငရို႕ညီ၀မ္းကြဲ ဒါးတေခ်ာင္းနန္႔ ယင္ခြပ္ဖို႔လိုက္စြာကိုၾကည့္လို႔ အူဆို႔ေအာင့္ရယ္ကတ္ေတ။

ယင္းပိုင္ ငရို႕ညီ၀မ္းကြဲတိ ညႇက္စြာ။

ေအးေမာင္ (ရင္အံုေတာ္ဓာတ္)

-------------------
(ရကၡိတ႐ို႕ဆံုရပ္ၿမီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။