“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ယင္းစြာကို ေမာ္ေတာ္ဆိုက္ကယ္လို႔ေခၚေရ

ရြာတရြာမွာ ေမာင္လူႀကီးဆိုေရ မႏူးမနပ္ေယာက္က်ားေခ်တေယာက္ ဟိပါေရလတ္။ သူက အဖသည္ကို ''ဘားဘာ ေမာင္ေမာင္ကို ခြစြာတစီး၀ယ္ပီးပါပလင္'' ဆိုၿပီးေက ပူဆာပါေရလတ္။ အဖသည္က ''အေ၀သားေခ် မင္းကိုစက္သီးအသစ္တစီး၀ယ္ပီးထားပ်ာ၀ါ'' လို႔ ေျပာလိုက္ပါေရလတ္။ ေယခါ သားသည္က ''ယင္းခ်င့္မဟုတ္သိမ့္ေလ ဘားဘာ။ လွျဖဴသီးသားအဖ ရြာကိုလာလည္ေကစီ စီးလာစြာေလ ဘားဘာ'' လို႔ ေျပာလိုက္ေတခါ ''အေ၀သားေခ် သူရို႕က တခါတရီ ဂါရီနန္႔လာေရ။ တခါတရီ ေမာ္ေတာ္ဆိုက္ကယ္နန္႔လည္း လာေရ။ သားေခ် ဇာကိုလိုခ်င္စြာလဲ'' လို႔ မီးလိုက္ေတခါ ''ဇာပိုင္ေျပာရဖို႔လဲ ဘားဘာ။ နားရြက္ေခ်ကိုလိမ္ၿပီးေက ေဘးခမ္းကို ဘင္းဘင္းနန္႔ ေက်ာက္ပစ္လိုက္ေက ဖုန္းဖုန္းနန္႔ျမည္လာခါ တက္ပ်ာခြလိုက္ေက ပ်ံထြက္လားခစြာေလ ဘားဘာ'' လို႔ေျပာလိုက္ေတခါ အဖသည္က “အေ၀သားေခ် ယင္းစြာကို ဆိုက္ကယ္လို႔ ေခၚေရ'' လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္ပါေရလတ္။

ဆက္လက္ႀကိဳးစားပါမည္။

မသန္းေရႊ (စကၤာပူ)

-----------

(ရကၡိတ႐ို႕ဆံုရပ္ၿမီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။