“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ေဒး၀န္းေအာင္ေက်ာ္ရႊီမွတ္တမ္း (စကားျပင္)

သကၠရာဇ္ (၁၁၈၂) ခုႏွစ္တြင္ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႔၀န္က(မရမာ) ဘာသာစကားအားတပ္ကြ်န္းသူအကၽြႏ္ုပ္အား အမႈကိစၥအ၀၀အားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စစ္တေကာင္း၌ တာ၀န္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ သံုးႏွစ္အၾကာ (၁၁၈၅) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာမ်ားက သွ်င္မျဖဴကၽြန္းတြင္ အဂၤလိပ္မ်ားကိုသတ္ျဖတ္၍ စတင္ရန္စရွာသည္။ ထိုသတင္းကို ကလကတၱားဘုရင္ခံခ်ဳပ္ၾကားသားအခါ Captain ေဗကာသတ္ႏွင့္ ၀ီသတ္ရို႕အား စစ္တေကာင္းသို႔ေစလႊတ္လိုက္သည္။ စစ္တေကာင္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ ကာနယ္သုပိလုင္၊ ကပၸတိန္ ၀ီသတ္ႏွင့္ ေဗကာသတ္ရို႕က အကၽြႏ္ုပ္အားေခၚေဆာင္၍ ရခိုင္မ်ားနီထိုင္ရာ ဖေလာင္းခ်ိတ္သို႔တပ္ခ်ီေတာ္မူသည္။ ဖေလာင္းခ်ိတ္တြင္ လူတေထာင္ေက်ာ္ကိုစုေဆာင္း၍ နတ္ျမစ္၀ရွိ ျမန္မာမ်ားတပ္စဲြထားရာ သွ်င္မျဖဴကၽြန္းသို႔ ခ်ီတက္သည္။ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕တပ္မ်ား ျခေသၤ့လားလားနီေသာအခါ ျမန္မာမ်ားမွာ ေၾကာက္ရြံၿပီး ပုန္းေအာင္းနီကတ္ရသည္။ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕၀န္ ေ၀ၚေနာ္သတ္ကိုေခၚ၍ ေရာ္ဘတ္ဆင္ Robertson (ရာပသိန္သတ္) အား တာ၀န္အပ္ႏွင္းလွ်က္ ရခိုင္ျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္ေသာင္းက်န္းလွ်က္ဟိေသာ ျမန္မာမ်ားအား ၿဖိဳခြင္းတိုက္ခိုက္ရန္ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္။
General ဟရီသွ်ိန္က ရဲမက္၊ လက္နက္၊ ဗံုးအေျမာက္အမ်ားကို ထိုခါစုေဆာင္း၍စစ္ခ်ီေသာအခါ ျမန္မာနားခံေမာင္လံုး၊ စကားျပန္ကုလား အသနာလီကဒီက ဤတႀကိမ္တခါ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕မွားပါသည္။ အသနားခံေတာ္မူပါ၏။ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕အျပစ္အားခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ သွ်င္မျဖဴကၽြန္းမွာ ျမန္မာမ်ားအပိုင္ျဖစ္ပါသည္ဟု ေတာင္းပန္တံုက ရာပသိန္သတ္ကလည္း အဟုတ္အကယ္အထင္ျဖင့္ ဖေလာင္းခ်ိတ္ပင္း၀ါသို႔ တပ္ရုပ္သိမ္းေတာ္မူသည္။ (ပီေပ်ာက္)

ပင္း၀ါတြင္ ရခိုင္စစ္သည္ (၅၀၀) ေက်ာ္အား အကၽြႏ္ုပ္က စုေဆာင္း၍ ေသနပ္ျခင္း၊ စစ္ျခင္းမ်ားကို သင္ႀကားပီးရပါသည္။ ထို႔အခ်ိန္တြင္ ရခိုင္၀န္ျပဳသူ ျမန္မာေမာင္စံေပ်ာ္ႏွင့္ အခြန္၀န္ငေအာင္၊ နားခံေတာ္ေမာင္လံုး (ေခၚ) စြန္းလြန္းဗိုလ္ စာရြီးေတာ္င၀ိုက္ေကရို႕က လူသူလက္နက္စုေဆာင္းက ပင္း၀ါရာမူးကို တိုက္လွ်င္ႏိုင္မည္ဟုတိုင္ပင္ျပဳလွ်က္ ျမန္မာဘုရင္အားေလွ်ာက္တင္ေသာအခါ (ဆက္ရန္)


(ရကၡိတ႐ို႔ဆံုရပ္ၿမီ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။