“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

နမူနာ (ႏွင့္) ဗူစီေပါင္း

ေအနိ တလဂၤုနီနိ အလုပ္အားေရအတြက္ မေရာက္စြာလည္းၾကာပ်ာယ္ဆိုခါ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္၏အိမ္သို႔ လားလည္ျဖစ္ပါသည္။ သူငယ္ခ်င္း၏မယားသည္က အိပ္ရာခင္းတခုကို ျခဳပ္လိုက္ကိုက္လိုက္ အလုပ္ယႈတ္လွ်က္ဟိသည္။ အကၽြႏ္ုပ္ကလည္း အလာပ,သလႅပ ေလာက၀တ္ျပဳလွ်က္

”ကုတ္ကုတ္ကုတ္ကုတ္ ကေကာင္းအလုပ္ယႈတ္နီေရကား ဇာလုပ္နီလဲ” ဟု မီးလိုက္သည္။

မယားသည္က “နမူနာ” ပီးစြာငယ္လားလို႔ အိပ္ရာခင္းကို ျပန္ျခဳပ္နီေရ” ဟု ေျဖသည္။

ထိုအခါ သမီးသည္က ”အမိ နမူနာ ဆိုစြာဇာလဲ” ဟု မီးသည္။သမီးသည္မွာ ခုနစ္တန္းေရာက္နီၿပီးျဖစ္သည္။ မေလးသွ်ားတြင္ ႏွစ္အင္တန္မ်ားမ်ားနီခရသျဖင့္ ေက်ာင္းမတက္ခရ။ ”နမူနာ” စကားမွာ ပါဠိစကားျဖစ္သျဖင့္ သူ႔အတြက္ ထူးဆန္းနီသည္။

အမိသည္က ”နမူနာ” ဆိုစြာ ”Example" ကို ေျပာစြာဟု အဂၤလိပ္ပိုင္ယွင္းျပသည္။

“Example ဆိုစြာ ဇာလဲအမိ ” ဟု မီးျပန္သည္။

“Example” ကိုလည္းမသိဆိုေက မယွင္းျပတတ္ပ်ာယ္ေဟး” ဟု အမိသည္က ဆိုသည္။

အကၽြႏ္ုပ္လည္း မနီသာေက ဆရာႀကီးလုပ္ခ်င္စြာႏွင့္ ”နမူနာ” ဆိုစြာ တိုက္တိအျမင့္ႀကီးေဆာက္ေက မေဆာက္ခင္ ပံုစံတူ တိုက္ရုပ္ေခ်တိ အယင္လုပ္ေတမနား၊ တိုက္ရုပ္ေခ်တိလုပ္ၿပီးခါမွ ယင္းအရုပ္ေခ်တိႏွင့္တပံုစံတည္း တိုက္အျမင့္ႀကီးတိကိုေဆာက္စြာ။ ယင္းစြာကို ”နမူနာ” လို႔ေခၚေရ” ဟုယွင္းျပသည္။

သမီးသည္မွာ ”ပံုစံ” ဆိုသည့္စကားကိုလည္း နားလည္ပံုမေပါက္။ ထိုအခိုက္ ႏွမေခ်က ကားရုပ္ေခ်တရုပ္ႏွင့္ အနားတြင္ ကဇတ္နီသည္။ အကၽြႏ္ုပ္က ကားရုပ္ေခ်ကိုေကာက္ယူလွ်က္

”ကားသစ္တိထုတ္ေက မထုတ္ခင္ ေအပိုင္ကားရုပ္ေခ်တိကို အယင္လုပ္ေတ။ အငယ္ေခ်ကိုႀကိဳက္ပ်ာယ္ဆိုခါမွ အႀကီးမသန္ကိုလုပ္စြာ။ ယင္းစြာကို ”နမူနာ” လို႔ေခၚေရ” ဟု ယွင္းျပသည္။ ထိုအခါ ထပ္၍

”ဗူစီေပါင္း” ပိုင္ အငယ္ေခ်ကို အႀကီးမသန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္စြာလား” မီးျပန္သည္။

အကၽြႏ္ုပ္လည္း မတတ္သာေက ”ေအး ဟုတ္ေတ” ဟု အျမင္ကပ္ကပ္ ျပန္ေျဖလိုက္သည္။


(ရကၡိတ႐ို႔ဆံုရပ္ၿမီမွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။