“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရကို ဇာလူတိက ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ဖို႔လဲ

9/12/2010


ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက အၾကီးမားဆံုး ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီတစ္ခုျဖစ္ေတ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီက ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးမွာ ပါဝင္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း အမည္စာရင္းတိကို ရီြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မယွိန္မွာ တင္သြင္းခၿပီးျဖစ္ပါေရ။ အခုပိုင္ တင္သြင္းခၿပီးေရ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို နိရဥၥရာက အိန္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခြင့္ ရခပါေရ။ အိန္တာဗ်ဴး အျပည့္ အစံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါေရ။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

မိန္း။ ။ ဥကၠဌ႐ို႔ ပါတီ အနီနန္႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဇာႏွစ္ဦး စာရင္း တင္သြင္း ႏိုင္ခပါလဲ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕က ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ အားလံုးေပါင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၃ နီရာမွာ ၄၃ နီရာ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တင္သြင္းႏိုင္ခပါေရ။ နီရာေပါင္း ၁၈ နိန္ရာေလာက္က လစ္ဟင္းမွဳ ဟိလားခပါေရ။ ဗမာျပည္ထဲမွာေတာခါ့ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ တစ္နီရာ၊ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ တစ္နီရာ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ တင္သြင္းႏိုင္ခပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ စုစုေပါင္း ၄၅ ဦးကို တင္သြင္း ႏိုင္ပါေရ။မိန္း။ ။ ရခိုင္ျပည္ သူလူထုတိ၏ ေထာက္ခံ အားပီးမႈက ရတပ အေပၚမွာ ဇာအတိုင္း အတာထိ ဟိပါလဲ။ ရခိုင္ လူထု၏ သေဘာထား ဇာပိုင္ဟိေရဆိုစြာကို စေကေခ်ေလာက္ ယွင္းျပပီးပါလား။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ေက်ာက္ျဖဴ၊ မာန္ေအာင္နန္႔ ရမ္းျဗဲ႐ို႕မွာ လႈပ္ရွားနီပါေရ။ ေက်ာက္ျဖဴ မွာလည္း ရံုးဖြင့္ထားယာ။ ရမ္းျဗဲမွာလည္း ရံုးဖြင့္ထားျပီးယာျဖစ္ပါေရ။ ေက်းရြာတိ အေရာက္ ေဆြးေႏြး ပြဲတိ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ လုပ္နိန္ပါေရ။ ေထာက္ခံမူတိရနိန္ေရလို႔လည္း သိရပါေရ။ လူထု ပါ၀င္မႈက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာထက္ ပိုျပီးေက ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ရခိုင္ပါတီ အေပၚမွာ တိမ္းညြတ္မႈ ပိုမ်ား လာေရဆိုစြာကို ကၽြန္ေတာ္႐ို႕သနီရပါေရ။

မိန္း။ ။ အခု လာဖို႔႐ြီးေကာက္မာ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ ဇာပါတီက အႏိုင္ရဖို႔လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါေရလဲ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕က တခ်ိဳ႕ နီရာတိမွာ အႏိုင္ရဟိခေသာ္လည္း Majority Vote ကိုေတာခါ့ လက္ဟိ ၾကံံ႕ခိုင္ေရးနန္႔ တပ္မေတာ္ကရာ အႏိုင္ရဟိၿပီးေက အစိုးရဖြဲ႕လားႏိုင္ဖို႔လို႔ရာ ကၽြန္ေတာ္က ယူဆပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕က အဓိက အတိုက္အခံ အနီနန္႔ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ဟိနီဖို႔လို႔ထင္ပါေရ။ ျပည္နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ လိုအပ္လာလို႕ဟိေက လိုအပ္ေတ ဥပေဒတိကို ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္မွာ ျပဌာန္းလားႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လားပါဖို႔။ မလိုလားအပ္တဲ့ ဥပေဒတိဆုိလို႔ဟိေက ပယ္ဖ်က္လားႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ကုိယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္း ဟိသေလာက္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေမလို႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါေရ။

မိန္း ။ ။ အခု ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဥကၠဌ႐ို႔ ပါတီအနီနန္႔ ဇာအတိုင္း အတာထိ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ရဖို႔လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါလဲ။

ေျဖ။ ။ ရခိုင္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးဖို႕ဆိုလလို႔ဟိေက၊ ဥပမာ -ေရႊဂတ္စ္ကို ရခုိင္ျပည္က ရခုိင္အမ်ိဳးသားတိ ျမင္တိြ႕ နီရပါေရ။ ယေကလဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ကို ျပန္ၾကည့္လို႕ဟိေက လက္ဟိ ထင္းတိ မီးသြီးတိကိုရာ အသံုးျပဳ နီရပါေရ။ ယင္းစြာတိ အားလံုးက ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈကို ဖန္တီးထားစြာကို တြိ႔ရပါေရ။ ရီအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ ျပန္ေကလည္း သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈကို အမ်ားၾကီး ထိခိုက္ လားႏိုင္ပါေရ ။ ယင္းပိုင္ဆိုေက ေဒႏွစ္ခုလံုးကို ျပန္ျပီးၾကည့္ေရ အခါ ရီေအာက္က ေရႊဂတ္စ္ ထုတ္ေတ အခါလည္း ရီေအာက္ ၾကမ္းျပင္ရီ တနည္းတဖံုအားျဖင့္ ပ်က္စီးလားႏိုင္ပါေရ။ ေဒႏွစ္ခုလံုးကို ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ျပန္ပနာ ထိန္းသိမ္း ဖို႔လိုပါေရ။ ေဒခ်င့္နန္႔ ပတ္သက္လို႕ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ျပဌာန္း ပိုင္ခြင့္ ရေအာင္၊ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ရဟိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ လားကတ္ရဖို႔ျဖစ္ပါေရ။

မိန္း ။ ။ အခု ရခိုင္ျပည္သူ အမ်ားစုက ခု႐ြီးေကာက္ပြဲကို ေကာင္းမလိုလားကတ္လို႔ သိရပါေရ ။ ရီြးေကာက္ပြဲက ရခိုင္ျပည္သူတိ အတြက္ တခုလည္းထူးျခား ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္စီဖို႔ မဟုတ္လို႕လည္း ေျပာနီကတ္ပါေရ။ ဥကၠဌ ႐ို႔ အနီနန္႔ ႐ြီးေကာက္ပြဲ ဝင္ရေရ အေျခအနီနန္႔ ပတ္သက္ျပီးေက ရခိုင္ျပည္သူတိကို ဇာတိေျပာခ်င္ပါလဲ။

ေျဖ။ ။ ရခိုင္ျပည္သူလူထုကို ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ေျပာျပခ်င္စြာက ရခိုင္ျပည္နန္႔ပတ္သက္လို႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အရ တိုင္းေဒသၾကီးနန္႔ ျပည္နယ္ေတိကို ဥပေဒျပဳခြင့္ ၈ မ်ိဳး ပီးထားပါေရ။ ေနာက္ အခြန္ အတုတ္ ေကာက္ယူမႈနန္႔ ပတ္သက္လို႕ ၁၆ မ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္႐ုိ႕ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ပီးထားပါေရ။ ယင္းစြာတိကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုနန္႔ ႏိုင္းယွဥ္ေရအခါ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုက စေကေခ်ေလာက္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေရလို႕ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ထင္ရပါေရ။ သို႕ေသာ္လည္ တကယ့္တကယ္ တိုင္းေဒသ အားလံုး ရခုိင္အပါအ၀င္ ဗမာျပည္မွာ ျပည္နယ္နန္႔ တိုင္းေဒသတိ ဖြံ႕ျဖိဳးအတြက္ ပီးထားစြာတိနန္႔မလံုေလာက္ပါ။ ေဒထက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ စံုလင္ဖို႕ လိုေရလို႕ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ထင္ပါေရ။

(ျပီး)

(ဂနိန္႔ရခိုင္ျပည္ဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။