“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

The Buddhist Art of Ancient Arakan By U SAN THA AUNG

The Arakan State is situated on the boundary of Bangladesh and Burma. It is a constituent unit of the Socialist Republic of the Union of Burma. It is separated from Burma proper by a range of barrier against inter-communication between the people living on either side of it. Though descended from the same stock, worshipping the same faith and speaking the same language as the Burmese, the Arakanese have witnessed the flowering of a distinct culture, and have preserved a distinct dialect.

In olden days, Arakan was a thriving, independent ancient border state beyond ancient India. Situated east of Vanga and Sematata. Indologists, writing about the history and culture of ancient India, never mentioned this area where high standards of living, culture and art flourished. The present work is an attempt to fill the missing link between ancient India and Burma proper by presenting a few aspects of the rich cultural heritage of Arakan.
Images in stone and bronze, representing the Buddhist Art of Ancient Arakan (before 1000 A.D) are presented in this book.

A Fat Monk image, miniature stupas, a tablet of auspicious symbols, dedicatory inscriptions fallen out of old ruined stupas and caityas, a relief sculptures found on the platforms of the Mahamuni Shrine are all sculptured out of, or inscribed on stones.
The miniature cetis (caityas), bells, lamps and numerous Buddha images, crowned and uncrowned, are all made of bronze. These bronze artifacts provide evidence of all made of bronze. These bronze artifacts provide evidence of a flourishing school of bronze castings. The time of casting ranged from the 5th century A.D. to the 10th century A.D.

I have presented many varieties of bronze Buddha images, both crowned and uncrowned, of Arakan having different gestures. I have also explained these gestures one by one. Any one who is interested in Buddhist iconography, I hope, will be able to find in the images I have presented, new types and variations till now unknown to them, and also remarkable affinities with those that they are more or less familiar with. In both cases, I fervently hope that, a really interested mind will have much to take delight in.


လိုခ်င္ေရဆႏၵဟိေက အထက္ကပံုကို Click လုပ္ပနာ Download လုပ္ယူႏိုင္ပါေရ။

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။