“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

“ကြာဟခ်က္ (Gap)”

ရကၡပူရလို႔ေခၚကတ္ေတ ရုိးေတာင္ေအာက္ျခီက အေမရိကကိုပင္ လားလား စင္ကာပူမွာ ပင္ နိန္နိန္... ဂ်ပန္ကိုပင္ ေရာက္ေရာက္...အိႏၵိယ နီေပါ မေလး ထိုင္း ဥေရာပတိုင္းျပည္တိမွာပင္ ေသာက္လို႔ ယစ္နီကတ္ပတ္စီ.. ဇာတိုင္းျပည္ဇာႏိုင္ငံကိုပင္ေရာက္ေရာက္ ျမီေအာက္က ငရဲျပည္ အာဂါထက္ကနတ္ျပည္ကိုပင္ ေဇာက္ထိုးပ်ံတက္လားကတ္ပတ္စီ.... ရခိုင္သားတိမွာ တူညီေရ အခ်က္တခုဟိေရ။ ယင္းခ်င့္က ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခား.. ဆင္းရဲခ်မ္းသာမခြဲျခား.. ပညာတတ္ ပညာမဟိ မခြဲျခား.. လူ ဘုန္းၾကီး သူေတာ္မ မခြဲျခား.. သူေတာင္းစား ဘိန္းစား ဆရာ၀န္ အင္ဂ်င္နီယာ ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးသမား မခြဲျခား... အေခ် အစိတ္ေကေခ် အပ်ိဳမ အပ်ိဳထီး ၀ါၾကီးမ လအိုၾကီး မခြဲျခား... တန္းတူညီမွ်ျခင္းျပည့္ျပည့္၀၀နန္႔ ဗမာကြ်န္ ျဖစ္နိန္ရျခင္း ပင္ ျဖစ္ေတ။

စင္ကာပူမွာ လစာ ၅၀၀၀ ရပတ္စီ.. ရခိုင္သားမွန္ေက ဗမာကြ်န္ဗ်ာလ္ေယ ေ၀.. ငါ့ညီေခ်။ အေမရိကန္မွာ ဟားဗတ္က ေက်ာင္းျပီးလို႔ ဆင္းလာပတ္စီ.. ရခိုင္ဆိုေက မင္းစြာ ဗမာကြ်န္ဘ၀ကို ေရာက္နိန္ရေရေယေ၀ ငါ့တူေခ်။

ရခိုင္သားတသန္းေလာက္ကို ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျပီးေက ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ကြ်န္ျပဳထားေရ ဗမာတိကို ရခိုင္ျပည္က တိုက္ထုတ္ျပီးေက သီးျခားလြတ္လပ္ေတတိုင္းျပည္ကို ျပန္ပနာ မထူေထာင္ႏိုင္ေရ ကာလပတ္လုံး မာန္ေအာင္မွာပင္ နိန္နိန္ ရမ္းျဗဲကြ်န္းမွာပင္ နိန္နိန္ ေတာင္ကုတ္သံတြဲ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ပလက္၀ မီးေခ်ာင္း ပီေခ်ာင္းဖ်ား အမ္းဂြ
ေလးျမိဳ ႔ေခ်ာင္းဖ်ားမွာပင္ နိန္နိန္ ေျမာက္ဦး မင္းျပားေက်ာက္ျဖဴစစ္ေတြ ေမာင္ေတာဘူးသီးေတာင္ ေက်ာက္ေတာ္ေပါက္ေတာေျမပုံ ပုဏၰားကြ်န္း ရေသ့ေတာင္မွာပင္နိန္နိန္ မင္းရုိ ႔ငါရုိ ႔ ရခိုင္သားတိစြာ ရခိုင္သားမ်က္ႏွာ ရခိုင္သား အသြီးအသားႏွလုံးသားနန္႔ ဗမာကြ်န္ျဖစ္နိန္ကတ္ရေရေယ ေ၀။

ေမာင္ရုိ ႔က ေရႊေတာင္ၾကား ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာက္ကုန္း ရွစ္မိုင္ ကိုးမိုင္ ေက်ာက္တံတား ဗိုလ္တေထာင္ မွာ နိန္စြာပါရာ လို႔ ဆင္ျခီဆင္လက္တိ ပီးႏိုင္ေကေလ့ ရခိုင္မွန္ေက ဗမာကြ်န္ဘ၀ကို ေရာက္နိန္ရေရလို႔ မွတ္ထားလိုက္ပါေ၀ ငါ့ညီေခ်။

ဒျဗဳတ္သီးတလုံးမ်ိဳခ်ထားရေရပိုင္ ရင္ဖတ္ဆို႔ပနာ ၀မ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းစြာတခုက ဗမာကြ်န္ျဖစ္လာစြာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ၾကာလာေကေလ့ အဂုထက္ထိ ေတာ္လွန္ေရးႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို႔ ရခိုင္သားအေယာက္ ၂၀၀ စုလို႔ မရႏိုင္သိမ့္။ ေျပာေက အမ်ိဳးခ်စ္ေတ လတ္။ မ်က္ႏွာကို တဗ်င္းသတ္ပနာ သံပုရာသီးလူးပီးထားပစ္ခဖို႔ ေကာင္းေရ။ ယာ.. အရာေလ့ ေျပာပါဂါ... အမ်ိဳးခ်စ္ေတ လတ္။ ေဒ ေအအမ္ပီမွာေတာင္ ႏိုင္ငံေရးကို ပုတ္ေလာက္ရုိင္ေလာက္ရြီးျပေကေတာင္မွ ဇာခ်င့္လဲမသိလို႔ ျပန္ေျပာဖို႔ ပဇာ့ဟနိန္ေရ ရခိုင္သံခေမာက္ေဆာင္း ကြ်န္ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ၾကီးက်နိန္ေရ လူတိ အမ်ားၾကီး ဟိႏိုင္ေရ။

အေရအတြက္ မဟိေရပိုင္ အရည္အခ်င္းေလ့ မဟိေရ အတြက္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးစြာ ခြီးဖ်ာလိပ္ေခါင္းကို ၀င္နိန္ရေရပိုင္ ထြက္ေပါက္မဟိ... တိုးတက္လာျခင္းမဟိ ေျပာင္းလဲလာျခင္း မဟိ ျဖစ္နိန္ေရ။

ယင္းအတြက္နန္႔ ေဒ ကြာဟခ်က္ (Gap... လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလြတ္ေျမာက္ဖို႔ လူတိုင္းက အျခီခံအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ဓါတ္ ဟိဖို႔ လိုသည္။) ကို ျဖည့္ဖို႔ ရခိုင္အထီးအမ အေျခာက္တိ အပါအ၀င္ အားလုံးသူရုိ ႔ အသက္ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက ႏိုင္ငံေရးစာပီကိုဖတ္ ေလ့လာ .. ယျပီးေက ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးထဲမွာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဘ၀ျမွပ္ပနာ ပါ၀င္ကတ္။ အျပင္က အရက္ယစ္ေက အမ်ိဳးကိုခ်စ္ေတ ဆိုျပီးေက မအာေက့ တခ်က္။ ငါ့မွာ မြီးဇပ္ထားေရ သာလိကာေခ်ေတာင္ အမ်ိဳးခ်စ္ေတလို႔ ေျပာတတ္နိန္ဗ်ာလ္။ ဇာ တတ္ေယာင္ကားရခိုင္သားပါးက ေရာဂါကူးလာေလ မသိ။

ရခိုင္ဘုန္းၾကီးတိကို ေလွ်ာက္ထားခ်င္စြာက ရခိုင္ရုိ ႔လူ႔ေဘာင္ကို အစိုင္အဆက္ထိန္းေက်ာင္းပါလတ္ေတ မင္းဆရာလုပ္ပါလတ္ကတ္ေတ (Moral Authority) ဆိုေရ ဂုဏ္ျဒပ္နန္႔ ကိုက္ညီဖို႔ မ်က္စိနားပိတ္နိန္ရေရ ရခိုင္သားတိကို ႏိုင္ငံေရးတရားေဟာကတ္ပါ။ Religious study ထက္ Political Sciences, Law, Sociology and Economics တိကို ေလ့လာပနာ ရခိုင္သားတိ ဗမာကြ်န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဦးေဆာင္သင့္ပါေရ။ ကြဲျပဲနိန္ေရ ခြီးပိုင္ကိုက္နိန္ကတ္ေတ ေတာ္လွန္ေရးႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းပါတီတိကို ၾကားက ၀င္ဖ်ိဳင္ပနာ ညွိႏွိဳင္းျပီးေက ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ပီးေရ ဒိုင္လူၾကီးတာ၀န္ကိုေလ့ ရခိုင္ဘုန္းၾကီးအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ကရာ တာ၀န္ယူသင့္ပါေရ။ ရခိုင္သားတိမွာ လိုအပ္နိန္စြာက ကိုယ္ပိုင္ Political Identity ျဖစ္ေတအတြက္နန္႔ ဗမာတိနန္႔ ေရာပနာ ေယာင္ေျခာက္ဆယ္ မလုပ္ကတ္ပါေက့ တခ်က္။

အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုေရ စကားပိုင္ ရခိုင္သားအားလုံး ဗမာစစ္ခြီးတိ ဂုတ္သြီးစုပ္ထားလို႔ ငတ္နိန္ရေရ ဘ၀မွာ ငါးပါးသီလ ေျခာက္ပါးသီလ ပရိတ္ၾကီး ဆယ့္တသုတ္ ထိုသုတ္ေဒသုတ္တိ အေရးမၾကီးလိုက္ပါဗ်ာလ္။ တေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စေလာက္ရာ နားလည္ႏိုင္ေရ နိေရာဓသစၥာတရားထက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလုံးလြတ္ေျမာက္စီဖို႔ ႏိုင္ငံေရးတရားကိုေဟာျခင္းက ေဒအခ်ိန္ ေဒကာလမွာ ပိုျပီးေက အသုံးတည့္ဖို႔ ထင္ပါေရ။

ကြက္လပ္ေခ်တိ ျဖည့္ပီးကတ္ပါေမ။ ။ ။


(စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ ေျမာက္ဦးကဘီလူး )

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။