“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

အသွ်င္ပညာစာရ ကို ဇာပိုင္တရား စီရင္ခသလဲ

သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ေရ ရီႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ၃ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ ကာလအတြင္းမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ က သက္ေတာ္ ၅၇ ႏွစ္၊ ၀ါေတာ္ ၃၇ ၀ါ ခန္႔ဟိ ဆရာေတာ္ အသွ်င္ပညာစာရကို စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခသည္။
Panyarsara-monasteryရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ မဟာမုနိ ဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္မွ ရခုိင္သမုိင္း သုေတသီ အသွ်င္ပညာစာရကို ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္နိ႔ တြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက လာေရာက္ ဖမ္းဆီးခၿပီး ေက်ာင္းတုိက္ကုိပါ ခ်ိပ္ပိတ္ချခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ ေစာင့္ေယွာက္ထားေသာ မိဘမဲ့ကအေခ် ၁၅၀ ေက်ာ္ကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက အစိုးရ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခၿပီး ဆရာေတာ္ စုေဆာင္းထားေသာ ရခုိင္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း သိမ္းယူခသည္။

ဆရာေတာ္ကုိ စစ္ေတြ ခရုိင္တရားရုံးတြင္ ပုဒ္မ ၇ ခုႏွင့္ တရားစြဲဆုိ စစ္ေဆးခကာ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္နိ႔တြင္ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ချခင္းျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္ အသွ်င္ပညာစာရ၏ တရားခြင္ လြတ္လပ္မွ်တမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာေတာ္၏ ရိွနီ ေဒၚေအးႏုစိန္ကုိ ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္ မင္းႏုိင္သူက ဆက္သြယ္ မိန္းျမန္း ထားပါသည္။


မိန္း။ ။ ၿပီးခေရ ၂၉ ရက္နိ႔က အသွ်င္ပညာစာရကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ ၃ လ နန္႔ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၁ ေသာင္း ခ်မွတ္လုိက္ဗ်ာယ္ဆိုေတာ့ခါ ဇာတိဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ပီးလားဖုိ႔ ဟိပါသလဲ။ေျဖ။ ။ ဒဏ္ေငြ တေသာင္းကိုေတာ့ခါ ပီးေဆာင္လုိက္ပါယာ။ ေနာက္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၂ ၊ ၂၉၅ ၊ ၄၀၆ နန္႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကး လက္၀ယ္ ကုိင္ေဆာင္မႈ ဆိုေရ ပုဒ္မ ၂၄(၁) အမႈတိအတြက္ကို အယူခံတင္သြင္းလားဖုိ႔ ဟိပါေရ။

မိန္း။ ။ ဆရာေတာ္ကုိ မာေတဇ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းက လူတခ်ဳိ႕က တုိင္တန္းခေရလုိ႔ ၾကားထားရပါေရ။ တကယ္တမ္း တရားစြဲဆုိေရအခါမွာ ဇာသူက တရားလုိအျဖစ္နန္႔ စြဲခစြာပါလဲ။

ေျဖ။ ။ အမႈတမႈမွာ ဦးထြန္းသိန္း ဆုိေရ နာမည္နန္႔ အမႈစြဲတင္ၿပီးေက၊ ေနာက္တမႈမွာေတာခါ ဦးထြန္းသိန္း၏ တုိင္တန္းမႈကုိ မူတည္ ၿပီးေက အမွတ္ ၁ ရဲစခန္းမႉး ဦးၿမိဳ႕ေဆြက တရားလုိအနီနန္႔ ၂ မႈခြဲၿပီး စြဲပါေရ။ ဦးထြန္းသိမ္း၏ ပထမတုိင္စာအရ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၀၊ ၂၉၂၊ ၂၉၅၊ ၄၀၆၊ ၅၀၅ (ခ) နန္႔ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ မူလအမႈ အမွတ္ ၆၁/ ၂၀၁၀ နန္႔ စြဲဆုိခၿပီး ရဲအုပ္ဦးၿမဳိ႕ေဆြကေတာ့ခါ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ မူလအမႈအမွတ္ ၆၂/ ၂၀၁၀မွာ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ (၁)နန္႔ တမႈစြဲဆုိပါေရ။ ေနာက္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ မူလအမႈအမွတ္ ၆၃/၂၀၁၀ မွာ စည္ပင္ အက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၁ (ဂ) နန္႔လည္း ဦးၿမဳိ႕ေဆြကရာ တရားလုိ ျပဳလုပ္ပါေရ။

မိန္း။ ။ ဆရာေတာ္နန္႔ စြပ္စြဲခံရေရ ေဒၚမာလာက တရားရုံးမွာ သူနန္႔ ၿငိစြန္းမႈမဟိပါလို႔ ထြက္ဆုိခေကလည္း ၾကားသိထားရပါေရ။ ဟုတ္ပါသလား။

ေျဖ။ ။ ဟုတ္ပါေရ။

မိန္း။ ။ တရားခြင္အတြင္းမွာ တရားလုိဘက္က သက္သီ ဇာႏွစ္ဦး တင္သြင္းခစြာပါလဲ။

ေျဖ။ ။ အမႈအမွတ္ ၆၁/ ၂၀၁၀ အတြက္ တရားလိုျပသက္သီ ၂၅ ဦးတင္သြင္းပါေရ။ ေနာက္ထပ္ ၂ ဦးတင္သြင္းေရအခါ ၁ ဦး ကုိရာစစ္မိန္းၿပီး ၁ ဦးကုိ ပယ္ခပါေရ။ တရားလုိျပသက္သီ ၂၆ ဦး စစ္မိန္းခရပါေရ။

မိန္း။ ။ ဆရာေတာ္ဖက္က သက္ေသ ၃၄ ဦးတင္ခေရ။ ေဒသက္သီတိကုိ ရဲက ဖိအားလုိက္ပီးစြာတိဟိခၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ သက္သီတခ်ဳိ႕ကုိ မတင္သြင္းယာလုိ႔ သိရပါေရ။ ဇာအတြက္ေၾကာင့္ မတင္သြင္းခစြာပါလဲ။

ေျဖ။ ။ က်မက အမႈတိအတြက္ သက္သီ ၃၄ ဦး တင္ျပခပါေရ။ ယေကလည္း ၆၁/ ၂၀၁၀ အတြက္ ဆရာေတာ္က စြဲခ်က္ကုိ မေၾကနပ္လုိ႔ ပ်င္ဆင္နိန္ေရ အခ်ိန္မွာ ျပည္နယ္တရားရုံးက အက်ဥ္းနည္းနန္႔ ပလပ္ လုိက္ေတ။ ယင္းအခ်ိန္မွာ ဆရာေတာ္ကုိ စစ္ေတဆိုေတာ့ခါ ဆရာေတာ္က ကုိယ္တုိင္ရာအစစ္ခံၿပီး က်န္သက္သီတိကို မျပယာဆုိၿပီး ရပ္တည္ခစြာပါ။ ယင္းပိုင္ ျပည္နယ္က အက်ဥ္းနည္းနန္႔ ပ်င္ဆင္မႈကို ပလပ္လုိက္ေတအေပၚ တရားရုံးခ်ဳပ္ကို ပ်င္ဆင္မႈဆက္တင္ပါေရ။ ယေကလည္း ယင္းမွာ ေဒပုဒ္မနန္႔ ဆရာေတာ္ကုိ စစ္ေဆးၿပီး အမိန္႔ခ်လုိက္ေတ အဆင့္ကုိ ေရာက္လားခပါေရ။

မိန္း။ ။ တရားခြင္ မစတင္မီကစၿပီး တရားလုိျပသက္သီအျဖစ္ ထြက္ဆုိဖို႔ ေဒၚမာလာ႐ုိ႔ပိုင္ အေရးႀကီး သက္သီတိကို တရားလုိျပဳလုပ္ဖို႔ ရဲစခန္းထဲမွာ ေခၚထားခစြာက တရားဥပေဒနန္႔ေလ်ာ္ညီပါေရလား။

ေျဖ။ ။ က်မ ယင္းအေၾကာင္းအျခင္းအရာတိ ေပၚလြင္ေအာင္ စစ္မိန္းခပါေရ။ သူ႐ုိ႔ကလည္း ၀န္ခံခကတ္ပါေရ။ ဥပေဒနန္႔ ညီ၊ မညီ သုံးသပ္ဖုိ႔က တရားရုံး၏ အပုိင္းပါ။ က်မ႐ုိ႔ကေတာ့ခါ သူ႐ုိ႔ဟိနိန္ခေရ အနီအထားတိကုိ ရုံးရွိသက္သီခံခ်က္တိမွာ ေပၚလြင္ေအာင္ စစ္မီးထားခပါေရ။

မိန္း။ ။ ေစာေစာပုိင္းက ၅၀၅ (ခ) အပါအ၀င္ ပုဒ္မ ၇ ခုနန္႔ စြဲဆုိေရလုိ႔ ၾကားပါေရ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပုဒ္မ ၂ ခု မပါယာ ဆုိစြာက ဇာေၾကာင္းပါလဲ။
rakhaing-sayartawေျဖ။ ။ ၆၁/ ၂၀၁၀ အတြက္ မူလစြဲဆုိေရ ပုဒ္မက ၅ ခုပါ။ တရားလုိျပသက္သီ ၂၆ ဦးကုိ စစ္ၿပီးေတအခါ ေဒ ပုဒ္မတိနန္႔ စြဲသင့္၊ မစြဲသင့္ က်မ႐ုိ႔က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ပီးရပါေရ။ ယင္းပိုင္ ပီးေရအခ်ိန္မွာ ဥပေဒ အႀကံျပဳရုံးကလည္း ပုဒ္မ ၄၂၀ နန္႔ ၅၀၅ (ခ) ၂ ခုစြာ မစြဲသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေရအတြက္ တရားရုံးက ေဒပုဒ္မ ၂ ခုကုိ ျဖဳတ္လုိက္စြာပါ။ က်န္ပုဒ္မတိနန္႔ စြဲခ်က္တင္စြာကုိလည္း က်မ႐ုိ႔ မေက်နပ္တဲ့အတြက္ ျပည္နယ္ရုံးကုိ ျပင္ဆင္မႈအမွတ္ ၁၁၃/ ၂၀၁၀ နဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေန႔ ခ်က္ခ်င္း ပါပဲ ပလပ္ခံခရေရ။ ယင္းအတြက္နန္႔ ၂၉ ရက္နိ႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္တရားရုံးခ်ဳပ္ကုိ ပ်င္ဆင္မႈ ဆက္တက္ပါေရ။ ယင္းပိုင္ပ်င္င္ဆင္မႈ တက္ ေရာက္ထားဆဲ ကာလမွာ ခရုိင္တရားရုံးက ဆရာေတာ္ကုိ စစ္ေဆးပါေရ။ ယင္းေၾကာင့္ မူလက တင္ျပထားေရ သက္သီ ၃၄ ဦး ကုိ မတင္ျပဘဲ ဆရာေတာ္ ကိုယ္တုိင္အစစ္ခံပါေရ။ ယင္းေနာက္ ႏွစ္ဖက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္တိ ၾကားနာၿပီး ျပစ္ဒဏ္တိ ခ်မွတ္လုိက္ပါေရ။

မိန္း။ ။ ဆရာေတာ္၏ ရွိနီတဦးအနီနန္႔ ဆရာေတာ္ အထိန္းသိမ္းခံနီရစဥ္ အတြင္းမွာ အမႈအတြက္ ပ်င္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔ ဇာႏွစ္ႀကိမ္ တိြ႕ဆုံခြင့္ ရခပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ က်မနန္႔ တြဲဖက္လုိက္ပါေရ ရွိနီမေခ် ၂ ဦးနန္႔အတူ ဆရာေတာ္ အထိန္းသိမ္းခံထားရေရ ေထာင္အတြင္းမွာ ၂ ႀကိမ္္ တိြ႕ခြင့္ရပါေရ။

မိန္း။ ။ ေဒအမႈအတြက္ ၂ ႀကိမ္ရာတိြ႕ခြင့္ရစြာက ေလွ်ာက္လဲခ်က္တိ ပ်င္ဆင္ဖုိ႔ လုံေလာက္ေတ အခ်ိန္ရခေရလို႔ ေျပာႏုိင္ပါဖို႔လား။

ေျဖ။ ။ ေဒအမႈ တခုလုံး၏ အနီအထားကုိ ၾကည့္ဖို႔ဆိုေကေတာ့ခါ ပထမ တရားလုိျပသက္သီ ၂၆ ဦးကုိ စစ္ေဆးေရ အဆင့္မွာ ေတာခါ့ တရက္ျခား စစ္ေဆးပါေရ။ ဆရာေတာ္ကုိ စြဲခ်က္တင္ၿပီးေရ ေနာက္မွာေတာ့ခါ နိ႔စဥ္ရက္ဆက္ စစ္ေဆးေရ အနီအထားကုိ က်မ ႀကဳံခရပါေရ။ စေစာဖက္ ၁၀ နာရီကနိန္ၿပီးေက ညဇာဖက္ ၄ နာရီအထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ႀကီး စစ္စြာပါ။ ေအပိုင္ စစ္နိန္ေရ ရုံးခ်ိန္း ၆ ခ်ိန္း ေလာက္ ေက်ာ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာမွ ၾကားမွာ ၁၅ မိနစ္ နားခြင့္ပီးခပါေရ။ ယင္းပိုင္ အနီအထားမ်ဳိးမွာ က်မ႐ုိ႔ဖက္က အမႈ အတြက္ ပ်င္ဆင္ခ်ိန္ လုံေလာက္မႈ ဟိေရ၊ မဟိဆုိစြာကုိ ေျပာစရာမလုိဘဲနန္႔ ဇာသူမဆုိ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး သုံးသပ္ႏုိင္ေရလို႔ရာ က်မ ေျပာခ်င္ပါေရ။
----------

ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွကူးယူပနာ ရခိုင္ဘာသာသို႔တတ္ႏိုင္သမွ်ဘာသာျပန္ထားပါေရ။

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။