“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

”ဒီမိုကေရစီက်က် လူသား၀ါဒ”

ခိုင္ေအာင္ေအာင္


မတန္ ့တမ္းလားနိန္ေရ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တိ ေနာက္မွာ ႏိုင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ အိုင္ဒီယာေလာ္ဂ်ီ တိဟိနိန္ေရ။မ်က္စိနန္ ့ၾကည့္ျမင္တြီ ့နိန္ကတ္ရေရ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းျပကြက္တိကို ၾကိဳးကိုင္အကြက္ခ် စီဇိုင္ညြန္ျပနိန္စြာက ႏိုင္ငံေရး၀ါဒတိပင္ ျဖစ္ေတ။ ဥပမာပီးရဖို ့ဆိုေက သီလားချပီးသားဗမာစစ္အာဏာသွ်င္ေန၀င္းေရ ဗီလိန္ဇာတ္ရုပ္နန္ ့အပီျပင္ဆုံး သရုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခေအာင္ မဟာဗမာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒက အသက္သြင္းဇာတ္တိုက္ ေမာင္းႏွင္ပီးပစ္ခေရ။ ေဒနိန္ ့ကာလ နအဖဗမာသန္းေရႊစစ္အုပ္စုကေလ့ မဟာဗမာအစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒသြီးနန္ ့ရွင္သန္နိန္ကတ္ေတ စစ္၀ါဒီတိရာ ျဖစ္ေတ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ က်ိဳင္းေျမာင္းေရ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ဥခြံထဲက ဗမာတိရုန္းမထြက္ႏိုင္ေရ ကာလပတ္လုံး လူ ့ ယိုင္ေက်းတိ လက္ခံက်င့္သုံးေရ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေပါက္ဖြားျဖစ္ထြန္းလာဖို ့ မဟုတ္စြာက က်ိန္းသီနိန္ေရ။ ေဒမဟာဗမာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒျမစ္မၾကီးက ခြဲျဖာစီးဆင္းလား ေရ ျမစ္ေခ်သုံးျမစ္ကို ေအပိုင္တြီ ့လာရေရ။ ပထမျမစ္ေခ်က အဂၤလိပ္ပိုင္ (Factionalism) လို ့ေခၚေရ ဂိုဏ္းဂနစြဲ၀ါဒ၊ ဒုတိယက (Cronyism) လို ့ ေခၚေရ ကိုယ္နန္ ့သိေရလူတစုေလာက္
နန္ ့ရာ၀ီစားမွ်စားလုပ္ေတ၀ါဒနန္ ့ တတိယက (Nepotism) လို ့ေခၚေရ ေဆြမ်ိဳးမိသားစု ေကာင္းစားေရး ၀ါဒတိပင္ ျဖစ္ေတ။ ေဒအယူ၀ါဒတိကို နအဖဗမာစစ္အုပ္စု ထဲမွာ ထထင္ရွရွားတြီ ့ ကတ္ရေရပိုင္ ဗမာအတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုထဲမွာေလ့ ေအအက်င့္တိကို ျမင္တြီ ့ နိန္ကတ္ရေရ။


ပိုျပီးေက စိတ္၀င္စားဖို ့ေကာင္းစြာက ဗမာတိမွာ ရာဇ၀င္နန္ ့ခ်ီပနာ ဥပေဒ ဆိုစြာကို လက္ကိုင္ထား မက်င့္သုံးခကတ္။ (Absolutism) သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ရာ ဟိျပီးေက စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ (Constitutional Monarchy) ဆိုစြာ ဗမာသမိုင္းမွာ မဟိခ။ တရားမွ်တေရ ဥပေဒတိမွာ အေျခမျပဳေရ ေအပိုင္ႏိုင္ငံေရးယိုင္ေက်းမွဳက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းလာဖို ့စြာကို အၾကီးအက်ယ္ပိတ္ဆို ့ တားဆီးနိန္ျခင္းပင္ျဖစ္ေတလို ့သုံးသပ္ရပါဖို ့။ အားလုံးသိကတ္ေတ အတိုင္း ဒီမိုကေရစီစြာ လူတိ၏သေဘာတူညီမွဳဆႏၵတိ္နန္ ့ရြီးဆြဲထားေရ ဥပေဒႆတိကို လိုက္နာက်င့္သုံး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းပင္ျဖစ္လို ့ လူတစုဘားမွာရာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာတည္ဟိနိန္ခ်င္ေရ ဗမာတိ ဓေလ့စရုိက္နန္ ့ ဆန္ ့က်င္ဖက္ျဖစ္နိန္ေရ။
ေနာက္တခုက ဗမာတိမွာ ကြဲျပားျခားနားျခင္းကို လက္ခံက်င့္သုံး ႏိုင္ေရ ဗဟု၀ါဒနန္ ့ အတူယွဥ္တြဲ နိန္ထိုင္လိုစိတ္ (Pluralism and integrated mind) ေပ်ာက္နိန္စြာကို တြီ ့ရေရ။ ေဒယွင့္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗမာကလူအမ်ားစုျဖစ္ ေကေလ့ ႏိုင္ငံၾကီးသားစိတ္မဟိစြာကို ေဖာ္ျပနိန္ေရ။ စစ္စနစ္မြီးဖြား ရွင္သန္ လာရျခင္းေရ လူတိ၏ဓေလ့စရုိက္တိနန္ ့ဆက္စပ္နိန္ လို ့ ဗမာတိအသိအျမင္က်ယ္လာျခင္းကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း သစ္ကိုေျပာင္းလဲလာႏိုင္စီဖို ့ထင္္ေရ။


ယေကေလ့ ရာစုနန္ ့ခ်ီပနာ အျမစ္တြယ္လာလတ္ေတ ေဒအက်င့္တိကို ျပဳျပင္ဖို ့ဆိုစြာ လက္တြီ ့ မွာ ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူႏိုင္။ ေအနိန္ ့ထက္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးပင္မရီစီးေၾကာင္းကို ဗမာတိကရာ ခ်ဴပ္ကိုင္ထားလို ့ အျပင္ပန္းနန္ ့အႏွစ္သာရပါ တခုေလ့မေျပာင္းလာျခင္းကို သတိခ်ပ္သင့္ေရ။ ဗမာဗဟိုျပဳေရခ်ဥ္းကပ္မွဳ (Burman-based approach) နန္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို လုံး၀မေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္းကို ကုန္လြန္လားခေရ ကာလတိက သက္သီခံနိန္ေရ။ ဇာစနစ္နန္ ့ဇာသူပင္ အုပ္ခ်ဴပ္ခ်ဴပ္ ဗမာတိလက္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာဟိေရးက အဓိကမဟာဗ်ဴဟာျဖစ္နိန္လို ့ နအဖစစ္အုပ္စု သက္ဆိုးရွည္နိန္ ရျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ယင္းပိုင္ဆိုေကတခုပိုင္ေလ့ အေျဖမဟိဗ်ာယ္ဂါလို ့ မိန္းခြန္းထုတ္ခ်င္စိတ္ေပၚလာလီေမ။ ဇာပိုင္ေျဖရွင္းရဖို ့လဲ ဆိုေရ အေျဖကိုသိေက လူတိ ဖန္တီးေရ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို လူတိေျဖရွင္းႏိုင္ေရ။ အေရးၾကီးဆုံးက ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို ဗမာတိလက္ထဲမွာ ပုံမအပ္ထားပဲ ကိုယ့္စံကိုယ့္ဟန္နန္ ့ ကိုယ့္အင္အားကို ကိုယ္တည္ေဆာက္ျခင္း ကရာ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ကိုယ္လိုခ်င္ေရ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးကို ရယူပိုင္ဆိုင္လာႏိုင္ပါဖို ့။


ေဒနိန္ရာမွာ ရခိုင္အမ်ားစုက ဒီမိုကေရစီလို ့ေျပာေက ဗမာေနာက္လိုက္ျဖစ္လားဖို ့လို ့့ ယူဆနိန္ကတ္ေတ။ ေဒနိန္ ့ကာလ ဗမာတိပိုင္ ပါးစပ္က ဒီမိုကေရစီလို ့ေျပာပနာ လက္တြီ ့အလုပ္လုပ္ေတခါ မဟာဗမာလူတစု၀ါဒကို က်င့္သုံးနိန္ေကေတာ့ခါ ေသခ်ာေရ ဗမာေနာက္လိုက္ျဖစ္လားႏိုင္ေရ။ သို ့ေသာ္ ဒီမိုကေရစီ၏ပင္မရင္းျမစ္နန္ ့ အႏွစ္သာရေရ ရခိုင္ရုိ ့လူ ့ေဘာင္
နန္ ့လိုက္ေလ်ာညီေထြမွဳဟိေရ။ ရခိုင္ရုိ ့သမိုင္းမွာ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ကို က်င့္သုံးခေရ။ ရခိုင္ဘုရင္မင္းထီးေရ သူ ခ်ထားေရ စည္းကမ္းကို သူ ခ်ိဳးေဖာက္မိလို ့ သူ ့့လက္ညိွဳးကို သူျဖတ္ပနာ တရားမွ်တျခင္းဥပေဒႆ၏အရိပ္မွာ ခို၀င္နိန္ထိုင္ခေရ။ ဗမာတိ ရခိုင္ႏိုင္ငံကို မသိမ္းခင္ကာလမွာ ရခိုင္ျပည္မွာ ရခိုင္ျပည္သူ ့သမၼတႏိုင္ငံ (People Republic of Arakan) ကို ထူေထာင္ခကတ္ေတ။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးစီးေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲနန္ ့ ၁၇၇၆-ခုႏွစ္ အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးအေၾကာင္းကို ယင္းအခ်ိန္က ႏိုင္ငံတကာနန္ ့ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္နိန္ေရ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္တိ မသိဘဲနိန္လီဖို ့မဟုတ္။ အတိုခ်ဴပ္ေျပာရဖို ့ ဆိုေက လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရက်င့္စဥ္တိကို ေဒနိန္ ့ကာလ ရခိုင္လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြက္ က်င့္သုံးဖို ့ၾကိဳးစားျခင္းေရ ဗမာ ေနာက္လိုက္လုပ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ဗမာနန္ ့ရခိုင္ၾကားမွာ ဒီမိုကေရစီ မျဖစ္ထြန္း ႏိုင္ေကေလ့ ရခိုင္နန္ ့ ရခိုင္ၾကားမွာ ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးလို ့ရႏိုင္ေရ။ ထုံးစံအတိုင္း ဖ်က္ျမင္းတိကေတာ့ဟိဖို ့။ ဗမာတိဘားမွာ ႏွစ္ေပါင္းရာနန္ ့ ခ်ီပနာ ကၽြန္ျဖစ္လာရေရအတြက္နန္ ့ ရခိုင္သားတိထဲမွာေလ့ ဗမာပိုင္ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲပနာ ပေဒသရာဇ္စိတ္ ေပါက္နိန္ေရလူတိက တပုံၾကီး။ ယေကေလ့ လူသား၀ါဒနန္ ့တရားမွ်တျခင္းကို တန္ဖိုးထားခေရ အစိုင္အလာက ရခိုင့္လူ ့ေဘာင္ မွာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေရ ရီခံျမီခံေကာင္းပင္ျဖစ္ေတ။ လူတဦးခ်င္းစီ၏ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးကို အာမခံပီးေရ ဒီမိုကေရစီက်က် လူသား၀ါဒကို္က်င့္သုံးျခင္းကရာ ရခိုင္လူ ့ေဘာင္လြတ္လမ္းပင္ ျဖစ္ေတလို ့နိဂုံးခ်ဴပ္ ေျပာခ်င္ေရ။ ။ ။

အနာဂတ္လႈိင္းဘေလာ့မွ

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။