“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

စာပီျမင့္မွ လူမ်ိဳးျမင့္ဖို႔

ရခိုင္သားတိေဆြးေႏြးတိုင္းမွာ ပါနီလိုဘာရာ ဇာျဖစ္လိုေလးဆိုေက “စာပီျမင့္မွလူမ်ဳိးျမင့္မည္”စကားသည္ ကေဂါင္းမွန္ပါေရ။ ယေကလဲ့ ေဒအခ်က္ေခ်တိကို ၾကည့္လိုက္ေတခါ က်ေနာ္အျမင္က သံုးခုတြိနီပါေရ။

(၁)အခ်က္က- ရခိုင္သတင္းစာတိ/မီဒီယာသမားတိ ရခိုင္ပိုင္အသံထြက္ေအာင္ရြီးေစာ္ကို ျမင္လည္းမျမင္ရပါ။ တြိလည္းမတြိရပါ။

(၂)အခ်က္က- ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး သမားတိ ရခိုင္အဖြဲ႔အစည္းတိ ရြီးနီေရ ထုက္ျပန္ခ်က္တိမွာတြိနီပါေရ။ လံုး၀ရခိုင္ရြီးလို မပါ ပါ။ တြိလဲ့မတြိရပါ။ ျမင္လည္းမျမင္ရပါ။ ေအအခ်က္ေခ်တိစြာ “စာပီျမင့္မွလူမ်ဳးိျမင့္ရမည္”ဆိုေရ စကားနန္႔လံု၀တျခားစီျဖစ္နီပါေရ။

(၃)အခ်က္က- ရခိုင္သားတိုင္း ရခိုင္စာကို ရေအာင္ရြီးစီခ်င္ပါေရ။ မျဖစ္ေက ျဖစ္ေတနည္းနန္႕ သင္ယူပို႕ခ်စီခ်င္ပါေရ။
ယင္းျပီးမွရာ အထက္မွာေျပာနီေရ “စာပီျမင့္မွလူမ်ဳိးျမင့္မည္” ဆိုေရစကားနန္႕ ညီပါဖ႔လို႔ိုထင္ပါေရ။

မဟုတ္ေက ေဒါခါ “စာပီျမင့္မွလူမ်ဳးိျမင့္မည္” ဆိုျပီးးေကဗမာစာနန္႕ ရြီးနီလို႔ကေဒါခါ ကေဂါင္းမ်က္ႏွာပူစရာျဖစ္နီပါေရ။ ရွက္ဖိုလည္းေကာင္းပါေရ။ ယင္းပိုင္ရြီးၿပီးေက ယင္းပိုင္ေျပာနီစြာေရ ဗမာစာကိုျမွင့္တင္နီစြာနန္႕ တတူျဖစ္နီပါေရ။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေျပာရေက ယင္းစာေၾကာင္းေရ ရခိုင္လူမ်ဳိးႏွင့္ လံုး၀ကိုတခုလည္းမသက္ဆိုင္ျဖစ္နီပါေရ ။ စာပီျမင့္မွလူမ်ဳးိျမင့္မည္ရခိုင္သူ/သားမ်ား။

ေအကိစၥကစိတ္၀င္စားဖို ့ေကာင္းေရပိုင္ မျဖစ္မနိန္ေဆြးေႏြးသင့္ေရ ေဂါင္းစဥ္တစ္ခုလို ့ထင္ေရ။ ျဖစ္ႏိုင္ေက ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔ ့အစည္းမီဒီယာတိမွာ လုပ္နိန္ကတ္ေတ တာ၀န္ဟိပုဂၢိဳလ္တိကို ဖိတ္ေခၚပနာ ထဲထဲ၀င္၀င္ေဆြးေႏြးသင့္ေရ။ ရခိုင္အဖ႔ြဲ ့အစည္းတိျဖစ္ျပီးေက ရခိုင္သားတိအတြက္အလုပ္လုပ္နိန္ကတ္လို႔ပင္ ဇာျဖစ္လို ့ ရခိုင္စာကို မရြီးကတ္စြာလဲ။ ေဒပိုင္ ရခိုင္စာကို အေလးမထားမရြီးကတ္ျခင္း၏အက်ိဳးအျပစ္တိက ဇာခ်င့္လဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာသုံးသပ္ပနာ တိုင္ပင္ညွိႏွိဳင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳလုပ္ကတ္ရဖို ့အခ်ိန္ကိုေရာက္ပါလတ္ေတ။

ရခိုင္ရို ့စာပီကို ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ ့အစည္းမီဒီယာတိက တန္ဖိုးမထား ျမွင့္တင္လားရေကာင္းမွန္းမသိေက ရခိုင္တိဆုံးယွဳံးနိန္ေရ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး၊ စီးပြါးေရးအခြင့္အေရး၊ ပညာေရးအခြင့္အေရး.. စေရ အခြင့္အေရးေပါင္းစုံကို ေအထက္မက ဆုံးယွဳံးပနာ ေနာက္ဆုံးမွာ ကြ်န္ဘ၀နန္ ့မ်ိဳးတုံးလားႏိုင္ေရလို ့ထင္ေရ။

ျပည္ထဲျပည္ပမွာ ဟိကတ္ေတ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္အေခ်တိက နည္းလမ္းေပါင္းစုံနန္ ့ရခိုင္စာပီတိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးလာေရးကို ေဇာင္းပီးလုပ္ေဆာင္နိန္ကတ္ေတ အခ်ိန္မွာ လြတ္ေျမာက္နယ္ျမီမွာဟိေရ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးပါတီအဖြဲ ့အစည္း သတင္းဌါနတိက ရခိုင္စာကို လစ္လ်ဴရွဳပယ္လ်ကန္ျပဳဖို ့ၾကိဳးစားနိန္ကတ္ေက ရခိုင္ပင္မလူထု၏ယုံၾကည္မွဳကို မ်က္ကြယ္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ပနာ ေဒအဖြဲ ့အစည္းတိစြာ ရခိုင္လူထုနန္ ့ရာသက္ပန္ ကင္းကြာလားႏိုင္ေရ။

လုပ္သင့္စြာက ရခိုင္စာပီကိုတန္ဖိုးထားေရ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေခ်တိက ေအထက္မက ရခိုင္စာကိုရြီးသားလာကတ္ျပီးေက ရခိုင္စာပီဖြံ႔ ့ျဖိဳးေရးအသင္းအဖြဲ ့တိ ထူေထာင္ပနာ ရခိုင္ပိုင္မရြီးေရ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ ့အစည္းမီဒီယာတိကို ရခိုင္စာရြီးကတ္
ဖို ့ဖိအားပီးတိုက္တြန္းလားကတ္ရပါဖို ့။

ရခိုင့္စာပီကို တန္ဖိုးမထားစြာေရ ရခိုင့္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကို သစၥာေဖာက္နီစြာျဖစ္ေတ။ ရခိုင္သားတိုင္း အမ်ိဳးသားစာပီကို တန္ဖိုးထားႏိုင္ကတ္ပါစီ။

ရခိုင္တိအားလံုးကို Forward လုပ္ပီးကတ္ပါ။
..................


မွတ္ခ်က္။ ။ ArakaneseLiterature ဆိုေရ လူတေယာက္ကပို႔လိုက္ေရ ေမးကို ရခိုင္သားတိအတြက္ အမွန္စဥ္းစာသင့္ေရ ေဖာ္ၿပခ်က္ေခ်တခုၿဖစ္လို႔ Today Arakan Blog “ရခိုင္စာပီက႑” မွာ ၿပန္လို႔တင္ပီးလိုက္ပါေရ။


(ဂနိန္႔ရခိုင္ျပည္ဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။