“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ပထမဆုရ ရခိုင္အလွမယ္ မျဖဴေခ်နန္႔ ၃ မိနစ္တာ

2/16/2010

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ ရက္နိန္႕က ဘဂၤလာေဒခ်္႕
ႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားျမိဳ႕ေခၚ ဖေလာင္းခ်ိတ္ျမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခေရ
တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု အလွမယ္ ျပိဳင္ပြဲမွာ ဖေလာင္းခ်ိတ္ျမိဳ႕
ေက်ာင္းနားရပ္သူ မျဖဴမေခ် (မလွသန္း)က ပထမဆု ရဟိခပါေရ။ မျဖဴေခ်ကို နိရဥၥရာက
တိြ႕ဆံုမိန္းျမန္းခြင့္ ရရွိခပါေရ။

မိန္း။ ။ အဂုျပိဳင္ပြဲမွာ ပထဆုရေရ အတြက္
စိတ္ထဲမွာ ဇာပိုင္ခံစားရပါလဲ။


ေျဖ။ ။ အဂုပိုင္ ပထမဆုကို ရဟိခေရအတြက္ အလြန္ေပ်ာ္ပါေရ။ တဖက္မွာလည္း
၀မ္းနည္းမိပါရ။ ဇာျဖစ္လို႕လည္း ဆိုေက အကၽြန္၏ ေအာင္ျမင္မႈတိကို အဘာနန္႔
အမင္႐ို႕ ျမင္လားခြင့္ မရလားေရ အတြက္ ျဖစ္ပါေရ။ အမိနန္႔အဖ ဟိခေက
ေကာင္းေကာင္းကတ္ဖို႔ပါ။ ဆုရေရအတြက္ ေပ်ာ္မိေကေလ့ တဖက္လည္း အဂုပိုင္
အေျခအနီတိေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းမိရစြာပါ။

မိန္း။ ။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ေရ အမ်ိဳးသမီးတိ
ေကာင္းေကာင္းမ်ားလား။


ေျဖ။ ။ ဘဂၤလာေဒခ်္႕မွာ မွီတင္းနီထိုင္ေရ လူမ်ိဳး ၁၈ မ်ိဳးထဲက
အမ်ိဳးသမီးငယ္ ၁၈ ဦး ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခကတ္ပါေရ။ ၀င္ျပိဳင္ေရ
အမ်ိဳးသမီးတိလည္း လူတိုင္း လိုလို ေခ်ာကတ္ပါေရ။

မိန္း။ ။ ေဒျပိဳင္ပြဲကို ပါ၀င္ဆင္ႏြဲဖို႕
ဇာပိုင္ ပ်င္ဆင္မႈတိ လုပ္ခပါေရလဲ။

ေျဖ။ ။ အကၽြန္အနီနန္႔ ေဒအလွမယ္
ျပိဳင္ပြဲမွာ ပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႕ တခုလည္းပ်င္ဆင္မႈ မဟိခပါ။ ၿပီးေက
အကၽြန္႐ို႕ လူမ်ိဳးတိ အနီနန္႔ ဂုပိုင္ ပြဲတိမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ေရ အစဥ္အလာလည္း
မဟိပါ။ ယင္းေၾကာင့္ ပထမေတာ့ခါ ရခိုင္ အကအဖြဲ႕မွာ ၀င္ကဖို႕ ေလာက္ရာ အစီ
အစဥ္ဟိခပါေရ။ ယေကေလ့ အေပါင္း အသင္းတိ မိသားစုတိက ၀င္ျပိဳင္ဖို႕
တိုက္တြန္းေရအတြက္ ျပိဳင္ဖို႔နိန္႔မွာပင္ ဓါတ္ပံုရိုက္ပနာ
ျပိဳင္ပြဲ၀င္ဖို႕ စာရင္းသြင္း လုိက္စြာပါ။

မိန္း။ ။အဂုပိုင္ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု
ျပိဳင္ပြဲမွာ ပထမဆုရဟိခေရအတြက္ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ နိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္နီေရ
လွယဥ္ေက်းမယ္နန္႔ ေမာ္ဒန္ျပိဳင္ပြဲတိမွာ ပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႕ ဆႏၵဟိပါလား။


ေျဖ။ ။ ဟုတ္ပါေရ။ ျပိဳင္ဖို႕ဆႏၵေတာခါဟိပါေရ။ ယေကေလ့ ဇာပိုင္ ျဖစ္လာဖို႔လဲ
ဆိုစြာကိုေတာ့ခါ တိတိက်က် မေျပာနိုင္သိမ့္ပါ။

မိန္း။ ။ ျပိဳင္ပြဲမွာ ဇာပိုင္
မိန္းခြန္းတိကို မိန္းပါလဲ။ ဇာမိန္းခြန္းက ေျဖဖို႕ ခက္ခဲပါေရလဲ။


ေျဖ။ ။ အကၽြန္အနီနန္႔ ယင္းေလာက္ခက္ခဲစြာေတာ့ခါ မတိြ႕ခရပါ။ သူ႐ို႕မိန္းစြာက
အမည္ ပညာအရည္ အခ်င္း ေနာက္ျပီးေက ဇာလုပ္ခ်င္လဲ။ တျခားလူတိကို
ဇာပိုင္ကူညီခ်င္လဲ ဆိုစြာတိကို မိန္းပါေရ။ အကၽြန္ကလည္း အလုပ္လုပ္ယင္းနန္႔
ဆင္းရဲသားတိကို ကူညီခ်င္ေရ။ အကၽြန္ကိုယ္တိုင္ ကလည္း ဆင္းဆင္းရဲရဲနန္႔ ပညာ
သင္နီရစြာၿဖစ္လို႔ ဆင္းရဲေရ အေခ်တိကို ပညာသင္ဖို႕ အကူအညီ ပီးခ်င္ေရ
အေၾကာင္းတိကို ေျပာျပခပါေရ။

မိန္း။ ။ ျပိဳင္ပြဲမွာ ဇာပိုင္ အနီအထား
ပံုစံမ်ိဳးတိ ျပိဳင္ခရပါေရလဲ။


ေျဖ။ ။ အကၽြန္႐ို႔ တေယာက္ခ်င္းစီ လမ္းေလွ်ာက္ ရပါေရ။ ေနာက္ျပီးေက
ပရိသတ္ရွိမွာ ရပ္ဖို႕ (၇) စကၠန္႕ေလာက္ အခ်ိန္ပီးပါေရ။ ယင္းအထဲက
ပရိသတ္တိကို ဇာပိုင္ ဆြဲေဆာင္နိုင္ေရလဲ စစြာတိကို လုပ္ခိုင္းပါေရ။
လွည့္္ေရအခါ ျခီအနီအထားတိကို ၾကည့္ပါေရ။ ခႏၶာကိုယ္၊ အရပ္အေမာင္း၊
စကားေျပာစြာက အစ အားလံုးကို အမွတ္ပီးပါေရ။

မိန္း။ ။ ပထမဆုအျဖစ္ ဇာတိရခပါေရလဲ။

ေျဖ။ ။ တာကာေငြ ၂၅၀၀၀ ( ျမန္မာက်ပ္ေငြနန္႔ ဆိုေက ၄ သိန္း) နန္႔ သရဖူ
ဆုတခု၊ ေနာကၿ္ပီးေက လက္မွတ္ တခုနန္႔ စလြယ္တခုလည္း ရပါေရ။

မိန္း။ ။ အခုလက္ဟိ အလုပ္ကိုင္ကို ေျပာျပပီးပါ။

ေျဖ။ ။ အခုလက္ဟိ အလုပ္က ရခိုင္ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အေဆာက္အအံု

(RDF)က ဖြင့္လွစ္ ထားေရ U KAW SAN LA BUDDSHBIBAR ေက်ာင္းမွာ ၃ ႏွစ္ကနီ ၆ ႏွစ္ အထိ
အေခ်တိကို ဘဂၤလီစာနန္႔ အဂၤလိပ္စာ သင္ျပ ပီးနိန္ပါေရ။

မိန္း။ ။ ပညာအရည္အခ်င္း သိပါရစီ။

ေျဖ။ ။ ဖေလာင္းခ်ိတ္ေကာလိပ္ BBS တတိယႏွစ္္ ေက်ာင္းသူပါ။ အသက္ ၂၄ ႏွစ္။

(ကုိေမာင္ေအးက မိန္းျမန္းသည္။)(နိရဥၨရာ ကူးလို႔ ရခိုင္ပိုင္ တတ္ႏိုင္သမွ်ၿပန္ထားပါသည္)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။