“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

“၀ံလက္မ်ိဳးဆက္ ရခိုင္ရုိ ့အသက္”

သားထြီးေခ်
ဂစ္တာမဟိေရ အရပ္မွာ ဂီတပညာသွ်င္ေပၚထြန္းလာဖို ့ဆိုစြာ လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ယင္းပိုင္ဗ်ာလ္ အခြင့္အလမ္းနန္ ့ လူမွဳတက္လမ္းတိကို ယိုစိမ့္ထြက္က်မလာေအာင္ လူတစုက စနစ္တက်
ပိတ္ဆို ့ထားေရ နိန္ရာေဒသမွာ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေရ တျခားလူတိအတြက္ ေအာင္ျမင္မွဳလမ္းေၾကာင္းစြာ
ရွာတြီ ့ဖို ့ခက္ခဲေရ အရွားပါးဆုံးအရာတခု ျဖစ္လို ့ နိန္ဖို ့စြာက က်ိန္းသီေရ။ ယေက ကံၾကမၼာကိုရာ လက္ညိဳးထိုးအျပစ္တင္ပနာ ရလာေရဘ၀ကို ျဖစ္ေတပိုင္နိန္ပစ္ကတ္ဖို ့လား။ ေအယွင့္ကေလ့
လူရုိ ့၏မြီးရာပါမာနနန္ ့အသိတရားကို ေစာ္ကားရာ ေရာက္နိန္ဖို ့လို ့ ထင္ေရ။

ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုမ်က္ႏွာစာမွာ သတင္းနန္ ့နည္းပညာတိက နံရံတံတိုင္းအတားအဆီးတိကို ျဖိဳခ်ပနာ ကမၻာၾကီးကို ရြာေခ်တရြာျဖစ္လာေအာင္ လုပ္လိုက္ေတအခ်ိန္မွာ ထြက္ေပါက္ပိတ္နိန္ေရ လူတိအတြက္ပါ ေဖာက္ထြက္၀ံ့ေရသတၱိတိကို သယ္ေဆာင္ယူလာလမ္းျပပီးနိန္ေရလို ့ ယူဆမိေရ။ အေသခ်ာဆုံးတခုက မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းသက္ျပင္းတိၾကားမွာ ဦးေႏွာဏ္၏တန္းခါးေပါက္တိကို ပိတ္ပနာ ျဖစ္နိန္ရေရ လက္ဟိဘ၀ကို ေက်နပ္နိန္ျခင္းထက္တျခားအရပ္ေဒသမွာ သစ္လြင္လန္းဆမ္းေရ အိမ္မက္စိတ္ကူးဘ၀သစ္တိကို တြီ ့ေအာင္ရွာဖို ့ ၾကိဳးစား ၾကည့္ျခင္းက လူအျဖစ္ရွင္သန္ျခင္း၏အႏွစ္သာရတခုလို ့ယုံၾကည္မိေရ။ အရာအားလုံးကို ေၾကာက္ပနာ တထပ္စာအေတြးအေခၚနန္ ့လူညြန္ ့တုံးနိန္ေရ မ်ိဳးဆက္တိထက္ ဇာကိစၥကိုမဆို စူးစမ္းအေျဖရွာ ေဖာက္ထြက္၀ံ့ေရ မ်ိဳးဆက္က လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအေျပာင္းအလဲနန္ ့ႏိုင္ငံေရး စီးပြါးေရးအခင္းအက်င္းသစ္တိကို ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအျပည့္နန္ ့ ေမာင္းႏွင္စီမံခန္ ့ခြဲအုပ္ခ်ဴပ္လာႏိုင္
ဖို ့စြာက အမွန္ပင္ျဖစ္ေတ။ အဖထက္ သားေတာ္ခါမွရာ မိသားစုတစု၏မ်ိဳးရုိးဂုဏ္သိကၡာကို
ပိုလို ့ျမွင့္တင္ပီးႏိုင္ဖို ့စြာ ယုံမွားသံသယျဖစ္စရာမလိုပါ။

ယေကေလ့ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းတိက တခုေလ့မလုပ္ပီးခကတ္။ ထိုသူေဒလူရုိ ့က အသုံးမက်။ ထိုပုဂၢိဳလ္က ဇာပိုင္။ ေဒပုဂၢိဳလ္ကို မယုံရ အစဟိေရ အတင္းအဖ်င္းအျခင္းတိ ေျပာပနာ အျပစ္တင္ကဲ့ရဲ ့တတ္ေတ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေတာ့ေက လူ ့ေဘာင္ကိစၥအ၀၀ကို နည္းမွန္လမ္းမွန္နန္ ့ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို ့ မဟုတ္လို ့ ထင္ျမင္မိေရ။ ျပင္ပဖိအားတိေၾကာင့္ လမ္းေခ်ာ္နိန္ရေရလူ ့ အဖြဲ ့ အစည္း (disorder society) တိမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထဟိေရ သေဘာသဘာ၀အတိုင္းအခ်င္းခ်င္းအျပစ္တင္ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္တတ္ျခင္းက မျမင္ရေရနတ္ဆိုးၾကီးတေကာင္ပိုင္ ရခိုင္ရုိ ့ လူ ့ ေဘာင္မွာေလ့ အျမစ္တြယ္နိန္စြာၾကာနိန္ပါဗ်ာလ္။ ျပႆနာတိကို အေျဖရွာဖို ့ၾကိဳးစားအားထုတ္တတ္ျခင္းထက္ ျပႆနာတိကိုထိုင္ေျပာျခင္းမွာ အရသာတြီ ့တတ္ေတ အက်င့္ဆိုးကေလ့ ရခိုင္ရုိ ့၏ႏိုင္ငံေရး လူမွဳေရး အစဟိေရ နယ္ပယ္တိုင္းမွာ ျမင္တြီ ့နိန္ကတ္ရေရ အႏုတ္လကၡဏာရပ္တခု ျဖစ္နိန္ေရ။ အတြင္းထဲမွာလွိဳက္စားပနာ ပဋိပကၡဖန္တီးတတ္ေတ အျမင္ဆိုးတိကို ေဖ်ာက္လို ့ ကမၻာ့ရြာမ်က္ႏွာစာမွာ အာရုံျဖန္ ့ ပနာ အျမင္အေတြးသစ္တိရွာေဖြႏိုင္စြမ္းဟိေရ မ်ိဳးဆက္ကရာ ဘက္ေပါင္းစုံကေအာက္က်ေနာက္ျဖစ္နိန္ရေရ ရခိုင္ရုိ ့လူ ့ ေဘာင္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ဖို ့စြာက က်ိန္းသီနိန္ေရ။

ႏိုဗလ္ဆုရ ေဘာကေဗဒပညာရွင္တေယာက္က စီးပြါးေရးကို ပုရြတ္စိတ္တိ ျပဳမူေဆာင္ရြက္လွဳပ္ယွားျခင္းနန္ ့ ႏွိဳင္းယွဥ္ျပပနာ ရြီးထားစြာကို စာအုပ္တအုပ္မွာ ဖတ္ဖူးေရ။ သူက
“ ပုရြတ္စိတ္တေကာင္စြာ အစာတခုကိုတြီ ့ေက က်န္ေရ ပုရြတ္စိတ္တိကို အေၾကာင္းၾကားေရ။ ယျပီးေက ပုရြတ္စိတ္တေကာင္ေနာက္မွာ က်န္ေရ ပုရြတ္စိတ္တိတန္းစီပနာ ယင္းအစာကို ပုရြတ္စိတ္အအုံပါးကို ယူလားကတ္ဖို ့ၾကိဳးပမ္းကတ္ေတ။ တျခားနိန္ရာတိမွာ အစာရွာဖို ့မလုပ္ကတ္။ တေကာင္ေနာက္မွာ က်န္ေရ အေကာင္တိလိုက္ေတ ပုရြတ္စိတ္တိအက်င့္အတိုင္း လူတိကေလ့ တေယာက္က တခုလုပ္လို ့ေအာင္ျမင္ေက က်န္ေရလူတိကေလ့ ယင္းအလုပ္ကို လိုက္လုပ္ကတ္ေတ။ ေယခါ စ်ီးကြက္မွာ ၀ယ္လိုအားက်ဆင္းပနာ စီးပြါးေရးကေမာက္ကမျဖစ္တတ္ေတ” လို ့ ေထာက္ျပထားေရ။ ရခိုင္တိေလ့ ပုရြတ္စိတ္တိအက်င့္
နန္ ့တူေရ။ တေယာက္က ပုဇြန္လုပ္လို ့စီးပြါးျဖစ္ေက က်န္ေရ လူတိကေလ့ ပုဇြန္လုိက္လုပ္ကတ္ေတ။ယင္းအတြက္နန္ ့ တေယာက္ရွုံးေက က်န္ေရလူတိေလ့ တန္းစီပနာအရွုံးေပၚကတ္ေတ။ ပညာေရးမွာေလ့ ဆရာ၀န္ဆိုေက အားလုံးက ဆရာ၀န္။ က်န္ေရ ဘာသာရပ္တိကို လုံး၀စိတ္မ၀င္စားကတ္။ ပညာေရးစနစ္ကိုယ္ႏွိဳက္ကကို ရီမ်ားပနာ ငါးမတြီ ့ႏိုင္ေရ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးနန္ ့ လူေတာ္တိကို အညြန္ ့ခူးစားတတ္ေတ ေထာင္ေခ်ာက္ၾကီးျဖစ္နိန္ေရ။ ေဒပိုင္ လူျဖစ္ရွုံးဇာတ္သြင္းခံနိန္ရေရ အျဖစ္က လြတ္ေျမာက္ဖို ့ ပြင့္လင္းေရ ကမၻာ့ပညာေရးစီးေၾကာင္းထဲမွာ ျခီစုံပစ္၀င္ပနာ အသိပညာရွာျခင္းကရာ တန္းဖိုးဟိေရ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုလူသားဘ၀အစစ္အမွန္ကို ရဟိဖို ့လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းပင္ ျဖစ္ေတလို ့ ေျပာခ်င္ေရ။ သမိုင္းမွာ ထင္ရွားေရ ပုဂၢိဳလ္ထူးေခါင္းေဆာင္တိကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ပညာတိသင္ျပီးခါမွ ကိုယ့္တိုင္းျပည္လူ ့ ေဘာင္ကို ျပန္လာပနာ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳႏိုင္ခစြာကို တြီ ့ကတ္ရေရ။

အေနာက္ႏိုင္ငံတိမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္အလြန္ကစေရ မ်ိဳးဆက္တိကို Baby Boomers, Generation X, Generation Y, Generation Z လို ့ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေခၚဆိုကတ္ေတပိုင္ ရခိုင္ရုိ ့၏
ေဒနိန္ ့ကာလမ်ိဳးဆက္ကိုေလ့ “၀ံလက္မ်ိဳးဆက္” လို ့ ေခၚေက သင့္ေတာ္မွဳဟိဖို ့လို ့ယူဆမိေရ။ အသိပညာတိေပါက္ကြဲနိန္ေရ ကမၻာ့ရြာမွာ တန္ဖိုးဟိျပီးေက အျပဳသေဘာေဆာင္ေရ လုံ ့လစြမ္းအားနန္ ့ ရခိုင္ရို ့လူေဘာင္ကို လက္တြီ ့က်က်ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္စီဖို ့ သမိုင္းပီးတာ၀န္က ေဒ ရခိုင္ရုိ ့အသက္ျဖစ္ေတ ၀ံလက္မ်ိဳးဆက္တိပခုံးထက္မွာ အဂုက်ေရာက္လာနိန္ဗ်ာလ္လို ့ ေျပာကတ္ရဖို ့ထင္ေရ။ အျပင္ပန္းနန္ ့အႏွစ္သာရကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ျမင္တတ္ေတ အေရအတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းကိုေဇာင္းပီးတတ္ေတ မ်ိဳးဆက္ကရာ ရခိုင့္အနာဂတ္သစ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္လာႏိုင္ဖို ့ လို ့ ယုံၾကည္မိေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါေရ။ ။ ။

အနာဂတ္လိႈင္းဘေလာ့မွ

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။