“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရိုဟင္ဂ်ာကို ဇာသူမြီးစားခေရလဲ

(ေဆာင္းပါးသွ်င္ ရခိုင္သား ႐ြီးၿပီးေဂ ပိေတာက္ေၿမမွာတင္ခေရ” ႐ိုဟင္ဂ်ာကိုဘယ္သူေမြးစားခဲ့သလဲ ”ေဆာင္းပါးကို ရခိုင္ဘာသာသို႔ၿပန္ပနာတင္ပီးလိုက္ပါေရ။)

အဏၰ၀ါ စစ္သည္ဆိုသူက ရိုဟင္ဂ်ာ အေၾကာင္း ႐ြီးသားလားပါေရ။ ယင္းအထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕မသိေရ
ဖဆပလေခတ္က အေၾကာင္းတိ ပါလာလို႔ဗဟုသုတရပါေရ။ ဖဆပလက အာဏာတစ္ခုထဲ အတြက္ ေရရွည္
အႏၲရာယ္ကို မၾကည့္ဘဲ ကုလားအမတ္တိ မြီးခပါေရ။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေရ စကားလံုးကုိ ကုလားအမတ္တိက
စသံုးခေရဆိုေရ အခ်က္ထဲမွာ တစ္ခုေတာ့ခါ ထပ္ျဖည့္ခ်င္ပါေရ။ တည္ျမဲ၊ သန္႔႐ွင္း ကြဲျပီးေနာက္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ
တက္ေရ။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရက ၁၉၆၀ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ဖို႔္ ဆိုၿပီး ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလထဲမွာ ဦးႏု
ရခုိင္ကို မဲဆြယ္ဖို႔ လာေရ။ ေမာင္ေတာ ျမိဳ႕နယ္မွာ စည္းရံုးေရး လုပ္ေရအခါ ဦးႏုက သန္႕ရွင္းသာ အႏုိင္ရေဂ ရိုဟင္ဂ်ာ
လူမ်ိဳးလုိ႔ သတ္မွတ္ပီးမည္။ ျမန္မာ့ အသံက တုိင္းရင္းသား အစီအစဥ္တိမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာနန္႔အသံ႐ႊင့္
ပီးမည္္လို႔ ကတိပီးလားခေရ။ သူႏိုင္လို႔ ျမန္မာ့အသံကနိန္ ရုိဟင္ဂ်ာ အစီအစဥ္ဆိုျပီး ေလးလေလာက္
႐ႊင့္လုိက္သိမ့္ေရ။ ေနာက္ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ တက္လာေရခါ ယင္းအသံ႐ႊင့္ အစီအစဥ္ ရပ္လားခေရ။

ေနာက္ျပီး ဦးႏုကို ကုလားတိက ေမယုျပည္နယ္ ဆိုပနာ သတ္မွတ္ပီးဖို႔ ေတာင္းေရ။ ဦးႏု က ျပည္နယ္ေတာ့ခါ
မပီး။ ယေကေလ့ သီးျခားေဒသ တစ္ခု သတ္မွတ္ ပီးမည္လို႔ ကတိပီး လားေရ။ယင္းေၾကာင့္ ဦးႏု၏ ပထစ ပါတီ
အႏုိင္ရေရအခါ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ၊ ရေသ့ေတာင္ ျမိဳ႕နယ္တိကို ေမယုနယ္ျခား ခရိုင္ဆိုပနာ သီးျခားခရိုင္
တစ္ခုဖြဲ႔ေရ။ ယင္းခရိုင္ ထဲက ကုလားတိကို မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ပီးခေရ။ ယင္းပိုင္ လုပ္ပီးခေရအတြက္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္
နဂါးမင္း စစ္ဆင္ေရးနန္႔ ဟသၤာစစ္ဆင္ေရးလုပ္ေရအခါ ယင္းကုလားတိစြာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ခိုး၀င္လာေရ
ကုလားတိမွန္း သိယင့္သားနန္႔ မွတ္ပံုတင္ ကိုင္ထားေရခါ ျပန္လက္ခံခရေရ။
အမွန္ ဥပေဒအရက ၁၈၈၅ မတိုင္မီကစျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆြီစဥ္မ်ိဳးဆက္ နိန္ထိုင္ခေရ လူတိကိုရာ ႏုိင္ငံသား
အျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး၊ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ပီး ရဖို႔ျဖစ္ပါေရ။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္စြာ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥမွာ
ကူလီကူမာက်ေရ ကုလားတိမွာ တာ၀န္ဟိေရပိုင္ အမတ္နိန္ရာ သံုးေလးနိန္ရာ ရဖို႔အတြက္ အာဏာ ရူးခေရ ႏုိင္ငံေရး
သမားတိမွာလဲ တာ၀န္ဟိေရစြာ ေဖာ္ျပလိုက္ၿခင္းရာျဖစ္ပါေရ။

ယင္းခ်င့္က အတိတ္တုန္းက အျဖစ္ ။ အဂုေခတ္မွာလည္း ေဒရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာထက္သို႔ ေရာက္လာေအာင္
လုပ္ေရနိန္ရာမွာ ကိုယ့္ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ဒီမိုကေရစီ သမားဆိုသူတိ ပါနိန္ျပန္ ေရ။ ပထမဆံုး ပါလာတဲ့အဖြဲ႕က
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ကိုယ္တိုင္ပါခေရ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး
( မကဒတ) ျဖစ္ပါတေရ။ ေဒအေၾကာင္းကို ေျပာေရအခါတိုင္း အလြန္ ၀မ္းနည္းပါေရ။ ယင္းအခ်ိန္က မကဒတ ဗဟိုေကာ္မတီ
အစည္းအေ၀းမွာ KNU က ဖြဲ႕ပီးထားေရ အစၥလာမ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦးနန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွက လာေရ ရိုဟင္ဂ်ာ
ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ခ်ိဳ႕က ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးကို ေထာက္ခံဖို႔၊ ယင္းပိုင္ေထာက္ခံေက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက
ေထာက္ပံ့ေငြတိ ရေအာင္ လုပ္ပီးဖို႔လို႔ ကမ္းလွမ္းခပါေရ။ ယင္းအခ်ိန္က မ.က.ဒ.တ မွာဟိေရ ရခိုင္
ေက်ာင္းသားတိက ေဒအစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ခပါသိမ့္ေရ ။ ယေကေလ့ ယင္းအခ်ိန္က ေတြးမိစြာက န၀တကို
တိုက္ဖို႔အတြက္ အားလိုပါေရ။ ယင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အားယူဖို႔ အတြက္ ရႏုိင္ေရ လက္နက္ အားလံုးကို သံုးရဖို႔လို႔
ဆံုးျဖတ္ခေရ။ယင္းပိုင္နန္႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္နိန္႔စြဲနိန္႔ မကဒတ ( ဗဟို) ၏ သုေတသနဌာနက စာမ်က္ႏွာ ၄၉
မ်က္ႏွာပါစာ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းနန္႔ ပတ္သက္ေရ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခပါေရ။ ယင္းစာတမ္းမွာ “ရိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ
ျမန္မာအစိုးရက ျပဳလုပ္တယ္”ဆိုေရ ဖိႏိွပ္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားနန္႔ ရိုဟင္ဂ်ာတိကို ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲက
လူမ်ိဳးစုတစ္ခု အျဖစ္နန္႔ ပံုေဖာ္ခပါတေရ။

ယင္းစာတမ္းဟာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကုန္မွာ န၀တက ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲမွာ မွတ္ပံုတင္ စစ္ေဆးျပီး တရားမ၀င္
ခိုး၀င္လာသူတိကို ေဖာ္ထုတ္ေရ စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ကုလားတိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဖက္ကို ျပန္ထြက္ၿပီးေရ အခ်ိန္နန္႔
အခ်ိန္ကိုက္ ေပၚထြက္ လာခစြာ ျဖစ္ပါေရ။ ယင္းစာတမ္းပိုင္ INGO ဘားကလည္း “ရိုဟင္ဂ်ာတိိ အေပၚ
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား” ဆိုေရစာတမ္းတိ ဆက္တိုက္ ထြက္လာပါေရ။ ယင္းစာတမ္း အားလံုးမွာ
ရိုဟင္ဂ်ာတိကို ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲက ဘာသာေရး၊ လူမိ်ဳးေရးအရ ဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳးစုအျဖစ္နဲ႔ ပံုေဖာ္ထားခပါေရ။
ယင္းအတြက္နန္႔လည္း မေလးရွားနန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ဘာသာေရး အေျခခံပါတီတိ၊ ဘာသာေရး ေက်ာင္းတိက ေဒၚလာ
သန္းနန္႔ခ်ီ သံုးခပါေရ။ မကဒတ ကိုလည္း ေဒၚလာ တစ္သန္းေက်ာ္ ပီးချပီး လက္နက္ အခ်ိဳ႕လည္းေထာက္ပ့ံ
ေပးခဲ့ပါေရ။ ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ခါ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေရ စကားလံုးစြာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအထိ
ေရာက္လားျပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမိ်ဳးစုဆိုစြာ ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာမွာ အမွန္ပိုင္ျဖစ္လားပါေရ။ နအဖကို တိုက္ဖို႔ သံုးေရ
လက္နက္ေၾကာင့္ နအဖအစိုးရ ျပဳတ္က် မလားေဂေလ့၊ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ ထဲမွာေတာ့ခါ တခါေလ့မဟိခဖူးေရ
မုတ္ဆိတ္ဖားနန္႔ ကုလားလူမ်ိဳးစု တစ္စု အပိုင္ရလိုက္ပါေရ။ ရိုဟင္ဂ်ာတိကို ယင္းပိုင္ ပံုေဖာ္ခေရအတြက္ ဘဂၤါလီ
ကုလားမ်ားက သူမ်ားႏုိင္ငံကို ခိုး၀င္ေရလူ အျဖစ္ကနိန္ ဖိႏိွပ္လို႔ ထြက္ျပီးလာ ရပါေရဆိုေရ ဒုကၡသည္ဘ၀ကို
ေရာက္လားခပါေရ။ ေဒေခါင္းစဥ္ ေအာက္ကနိန္ ထိုင္း၊ မေလးရွားဖက္ကို ထြက္ကတ္စြာပါ။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွာ
ယင္းပိုင္ခိုး၀င္ နိန္စြာတိ ရိွတုန္းကျဖစ္ေရပိုင္၊ ခုိး၀င္ လာသူတိကို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူဖို႔ လုပ္တုိင္း ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးတိကို
ဖိႏွိပ္ပါေရဆိုျပီး ႏုိ္င္ငံတကာမွာ အသံကုန္ ေအာ္ခြင့္ လိုင္စင္ ရလားဂတ္ေစာ္ပါ။

မကဒတ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို ေရွ႕တန္းတင္ လာစြာက ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ပါ။ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ကလည္း
မကဒတ၏ စဥ္းစားေပါက္ အတိုင္းရာ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ေငြတြင္းၾကီးလို႔ ျမင္ပါေရ။ ယင္းေၾကာင့္လည္း ENC အနီနန္႔၊
ဥေရာပမွာ သူလႈပ္ရွားနိန္ေရ အသိုင္းအ၀န္း ထဲမွာပါ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို Issue အျဖစ္နန္႔ တင္လာပါေရ။
ယင္းပိုင္လုပ္စြာကို ျပည္ပေရာက္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တိက ကန္႔ကြက္ခပါေရ။ ယေကေလ့့ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀စြာ
ဦးခင္ေမာင္ပိုင္ ရခိုင္ကိုယ္က်ိဳးရွာ ႏုိင္ငံေရး သမားကိုေတာ့ခါ နာမည္ခံ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕႔ျပီးေက ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို
ရခိုင္လူမ်ိဳးတိက ေထာက္ခံေရ အသြင္ကိုေတာ့ခါ ဖန္တီးႏုိင္ခသိမ့္ေရ။

ကၽြန္ေတာ္႐ို႕က ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲမွာ တရား၀င္နိန္ထိုင္ခြင့္ ရနိန္ေရ ဘဂၤါလီ ကုလားမ်ား၏လူ႔အခြင့္အေရးတိ
ျဖစ္ေရ “လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ စတာတိ”ကို လက္ခံပါေရ။ အဖိႏိွပ္ခံ ျမန္မာျပည္သူ
တိပိုင္ သူ႐ို႕အနီနန္႔ ယင္းအခြင့္အေရးတိကို
ရဖို႔အတြက္ စည္းရံုး လႈပ္ရွားစြာကို ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ေထာက္ခံပါေရ။ ယေကေလ့ ယင္းအခြင့္အေရးကို အေၾကာင္းျပျပီး
ဘဂၤါလီ ကုလားတိကို တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအျဖစ္ ဖန္တီးစြာကို လက္မခံႏုိင္ပါ။
ဒီအခြင့္အေရးကို အေၾကာင္းျပျပီး
ေနာက္ထပ္ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္မႈတိ ျဖစ္လာေအာင္ အားပီးစြာ။ ခုိး၀င္လာခေရ သူတိကုိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္
ေရာက္ေအာင္ လုပ္စြာတိကိုေတာ့ခါ ဇာပိုင္နည္းနန္႔႔မွ လက္မခံႏုိင္ပါ။

ယင္းပိုင္ျဖစ္ေအာင္ အားပီးနိန္ေရ ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရး သမားတိကိုလည္း သူ႐ို႕အနိန္နန္႔
လူ႕အခြင့္အေရးကို မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ျပီး ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ တခါလည္းမဟိခေရ လူမ်ိဳးတစ္မ်ဳိးေပၚလာေအာင္ လိမ္ညာ
လွည့္ပတ္နိန္ေရ ဘဂၤါလီကုလားတိ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေထာက္ခံ နိန္ျခင္းကလည္း ရခုိင္လူမ်ိဳးတိကို ေစာ္ကားနိန္ၿခင္း
ျဖစ္ျပီး ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္နိန္ေရ တုိင္းရင္းသား ညီညြတ္မႈကို ပ်က္စီးေအာင္
လုပ္နိန္ၿခင္း ျဖစ္ေရဆိုစြာ သတိပီးခ်င္ပါေရ။

၆၀ တုန္းက ဦးႏုအာဏာရူးျပီး ကတိတိ ပီးခေရအတြက္ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေရ စကားလံုးက အတည္ ျဖစ္ခရျပီးဗ်ာယ္။ အဂုလည္ နအဖကို ေဆာ္ဖို႔ အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာကို သံုးဖို႔ ျပန္လုပ္လာျပန္ဗ်ာယ္။ ယင္းစြာ ဖရန္ကင္စတိန္းပိုင္ ဖုတ္ေကာင္ၾကီးကို
အသက္သြင္း ပီးလိုက္ေရပိုင္ ျဖစ္လားပါလိမ့္မည္။ ေဒခ်င့္စြာ နအဖ နန္႔သာ ဆိုင္ေရ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသားေရး၊
ျပည္ေထာင္စု အေရးျဖစ္ေရ ဆိုစြာကို မမိဖို႔ လိုပါေရ။

…………….
ရခိုင္သား


(ဂနိန္႔ရခိုင္ျပည္ဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။