“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

“၀ိေရာဓိသားေကာင္”

နာရီလက္တံေခ်ထက္မွာ
ငါနန္ ့ငါ
ညိွယူလို ့မရ …..၊

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တိက
အစာငတ္ရီျပတ္ ….၊

ရာစုမ်က္ႏွာစာ
အနာဖီးတိတက္ပနာ
ပုပ္နံ ့ထြက္နိန္ရဗ်ာယ္ ….၊

စကားလုံးေဟာင္းတိနန္ ့
အနာဂတ္ကိုမွ်ားဖို ့
ေခ်ာင္းေပ်ာက္နိန္ေရညဥ့္
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဖမ္းပနာ
ျပန္လာကတ္ေတ လူတိ
ေထာ …… ျခီသံတိၾကားနိန္ရယင့္ ။ ။ ။


၀ံလက္ညိဳ (ရုိးမ၀တီ)

(အနာဂတ္လႈိင္းဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။