“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

“စကားလုံးႏိုင္ငံေရးနန္႔ ဗမာစစ္အုပ္စုပရိယာယ္”

ခိုင္ေအာင္ေအာင္


”အေတြးအေခၚတိဆိတ္သုဥ္းလားေက စကားလုံးတိရာ အဖတ္တင္က်န္လိုက္ေတ” ဆိုေရ ဥေရာပစကားပုံေခ်တခုပိုင္ အိုင္ဒီယာအက်ပ္အတည္းကို အေျဖရွာဖို႔မစိုင္းစားပဲ အိမ္ေခါင္မိုးေပါက္နိန္စြာကို ၾကမ္းလားဖါနိန္ကတ္ေတ လူတိၾကား မွာ အျမတ္ထြက္နိန္စြာက ဗမာစစ္အုပ္စုလို႔ရာ ေျပာကတ္ရဖို႔ထင္ယင့္။

ရာသီေပၚႏိုင္ငံေရးလွိဳင္းထက္မွာ တခုခုျဖစ္စြာနန္႔ ပုရြက္စိတ္ေခ်တိတြင္းကထြက္ေတပိုင္ မိုးဦးက်ဖားျပဳတ္ေကတိ ဖဲသာမပီးရတိုင္းေအာ္ကတ္ေတပိုင္ ဖတ္လို႔မကုန္ႏိုင္ေရစတိတ္မန္႔တိ ၾကားလို ့မဆုံးႏိုင္ေရအသံတိ ရြီးလိုက္ကတ္ေတ သတင္းတိ လုပ္လိုက္ကတ္ေတ ဆႏၵျပပြဲတိ ထိုႏိုင္ငံေဒႏိုင္ငံက ေဂါင္းေဆာင္တိ ထိုအဖြဲ႔ေဒအဖြဲ႔က အတြင္းေရးမွဴး ဥကၠဌတိ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဒီပလိုေမစီစာအုပ္ၾကီးတိကို မ်ိဳခ်ထားကတ္ေတ သံတမန္ၾကီးတိ ကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္တိ လားကတ္လာကတ္ ေျပာကတ္ဆိုကတ္ ျငင္းကတ္ခုန္ကတ္ ေတာင္းဆိုကတ္ကန္ ့ကြက္ကတ္ ေ၀ဖန္ကတ္ အျပစ္တင္ကတ္ အဆုံးသတ္နိဂုံးမွာ ဗမာစစ္ေဂါင္းေဆာင္သန္းေရႊဆင္ထားေရ ေထာင္ေခ်ာက္ၾကီးထဲမွာ လက္ကားရား ျခီကားရား ေျပာနိန္က်စကားတိနန္႔ ေခါက္ရုိးက်ိဳးနိန္ေရ တိုက္တြန္းသုံးသပ္မွဳတိကိုကိုင္ပနာ ေျဖသိမ့္ေက်နပ္ အဆုံး အျဖတ္ရလဒ္က အယင္အတိုင္းလားနိန္လီဖို႔စြာပါရာ။တြိဆုံေဆြးေႏြးေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္းအေျဖရွာကတ္။
သူမနာကိုယ္မနာ၀ါဒ ကိုက်င့္သုံးကတ္။ ယေကအားလုံးစာရင္းအင္းသိမ္းလို႔အိမ္ျပန္ဖို႔ၾကည့္လိုက္ေတခါ
ဗမာတိလက္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ က်န္ေရလူတိက ကြ်န္ဘ၀နန္႔ ကုန္းရီတိစုတ္လို႔။ ေကာင္းကတ္သိမ့္ယင့္လား။
တခ်က္ေခ်ေလာက္ ၾကည့္ကတ္ပါဖိ္။

လြန္ခေရ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကဆိုေက ေဒပိုင္အခ်ိန္တိစြာ ႏိုင္ငံေရးယစ္လို႔ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္။ ေတာင္မသိ ေျမာက္မသိပန္းတိုင္မဟိေကေလ့လားလို႔ေကာင္းခေရ။ေအာ္လို႔ျခီခေရ။ပဇ(ပါးစပ္)က
အျမွပ္ထြက္ေအာင္ဖယ္ဒရယ္နန္ ့ လြတ္လပ္ေရးကိုျငင္း၊တျပားေလ့မရေကေလ့တလုံးေလ့မတတ္ေကေလ့သြီးနထင္
ေရာက္ပနာႏိုင္ငံေရးဘိုးေတာ္ေယာင္
ေယာင္ေတာ္လွန္ေရးဂုရုေယာင္ေယာင္ ေအနိန္႔လားတိုက္ေက ေအနိန္႔ရခိုင္ျပည္ကိုျပန္ရဖို႔စြာပိုင္ စိတ္ကူးယိုင္အိမ္မက္
တိနန္႔ရူးခဖူးေရ။ ႏိုင္ငံေရးအယစ္ေျပလို႔ ႏိုးပါလတ္ေတခါ ေဂါင္းကိုက္ေတေ၀ဒနာက သံပုရာသီးေလ့ မကယ္ႏိုင္ ေလွာ္စာေသာက္ေကေလ့မေပ်ာက္။ ေနာက္ကုန္းကို တုတ္က်ခါမွ သိေရ။ ေအာ္ ငါရုိ ့ ရခိုင္သားတိမွာ လက္နန္ ့ ဖ၀ါး ရာ ဟိေရ။
၀မဟိပဲ ၀ိလုပ္ဖို ့ ၾကိဳးစားဖူးခေရ အခ်ိန္တိ ႏွေျမာဖို႔ ေကာင္းလိုက္ေတပင္။ လြတ္ေတငါးအၾကီးသန္ လတ္။ အဂုေလ့ ကုန္လားခေရ အခ်ိန္တိစြာ ေဂၚဇီလာေလာက္ဟိဖို႔လို႔ထင္မိယင့္။

လူ႔ဘ၀စြာ တိုေရ လတ္။ ဇာေလာက္တိုေလလို႔ မိန္းေက အေျဖတိထြက္က်လာဖို႔မထင္။ တိုေရလို ့ရာ မွတ္ထားလိုက္ ကတ္ေမဖိ။ မျငင္းခ်င္ဗ်ာယ္။ ယေကေလ့ ေအခ်င့္နန္ ့ဆန္႔က်င္ဖက္ ရခိုင္ရုိ ့ ရကၡိတရုိ ႔ မဟာအာရိယန္ရုိ ့ ဗမာကြ်န္ ျဖစ္နိန္ကတ္ရေရ ဘ၀က ရွည္ေရလို ့ေျပာေကလြန္လားလီဖို ့လားခ်င့္္။ ဇာေလာက္ထိ ရွည္ဖို ့သိမ့္ေလး ဆိုစြာကို ရခိုင္ သားတိအားလုံးရာတိုင္းၾကည့္ကတ္လီပါဖိ။ မရွည္ခ်င္ေကေတာ့ခါ အားလုံးသူဆုံးျဖတ္ပနာ အဆုံးသတ္လီကတ္ပါဖိ။

ယေကေဒစာစုေခ် ေဂါင္းစိုဥ္မွာပါေရအတိုင္း ဗမာစစ္အုပ္စုပရိယာယ္ကို ျခီရာခံၾကည့္ရဖို႔ဆိုေက ေဒသူရုိ ့စစ္စနစ္ ကို ဇာ၀ါဒအေတြးအေခၚနန္႔ ႏိုင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္မွာ အျခီခံပနာ တည္ေဆာက္ထားျပီးေက ေဒနိန္႔ကာလထိ ဇာျဖစ္လို႔ ျခီတလွမ္းေခ် မပ်က္ေအာင္လားႏိုင္ကတ္ေလ ဆုိစြာကို အယင္ဆုံးဆန္းစစ္ၾကည့္ကတ္ရဖို႔ထင္ယင့္။

ကမၻာသမိုင္းနန္႔ခ်ီပနာ ေျပာရဖို ့ဆိုေက ဒုတိယကမၻာစစ္မွာ လူဦးေရေပါင္း ၅၅ သန္း သီဆုံးလားခရျခင္း၏ အဓိက စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္တိနန္႔တရားခံတိျဖစ္ေတ ဟစ္တလာဦးေဆာင္ခေရဂ်ာမန္နာဇီ၀ါဒ၊ မူဆိုလီနီဦးေဆာင္ခေရ အီတလီ ဖက္ဆစ္နန္႔ဂ်ပန္ပေဒသရာဇ္တိဦးေဆာင္ခေရဂ်ပန္ဖက္ဆစ္၀ါဒတိ
အားလုံးစြာအမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္၀ါဒနန္႔ ႏိုင္ငံ ေရးယုံၾကည္ခ်က္မွာ သေႏၶတည္ပနာ မြီးဖြါးလာကတ္ျခင္းပင္ျဖစ္ေတ။အဂုေခတ္နအဖဗမာပေဒသရာဇ္စစ္စနစ္လည္း ဗမာအမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္၀ါဒနန္႔ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ျဖစ္ေတ ဗမာအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးနန္႔ ႏိုင္ငံေရး အာဏာကို ဗမာတိကရာထိန္းခ်ဴပ္ထားႏိုင္ေရး ဥခြံထဲက ေပါက္ဖြါးရွင္သန္လာျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။ ေဒပိုင္ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္မွိဳင္းနန္႔အဆိပ္တိမိနိန္ေရ ဗမာစစ္အုပ္စုကို နာဇီဖက္ဆစ္၀ါဒအေတြးအေခၚတိ နိဂုံးခ်ဴပ္လားကတ္ေတပိုင္ မလုပ္ႏိုင္ေရ ကာလပတ္လုံး တျခားတခုခ်ဥ္းကပ္နည္းနန္႔ေလ့ ေဒနိန္႔ကာလျဖစ္နိန္ေရ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို အေျဖရွာ လို႔ ရႏိုင္လီ္ဖို႔ မဟုတ္ပါ။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလုိင္လမွာ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခေရ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပညာသွ်င္စာတမ္းတေစာင္မွာ ေဆာင္းပါးသွ်င္ ဂ်ိဳးဆဖ္ေဆလဗာစတိုင္း (Josef Silverstine) က ဗမာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒေရ ၁၉၃၀ ကာလမွာ ”ဒို႔ဗမာ အစည္းအရုံး” ကိုထူေထာင္ျပီးေက “ဗမာစာသည္ ဒို႔စာ ဗမာစကားသည္ ဒို႔စကား” ဆိုေရ ေဆာင္ပုဒ္နန္႔ စတင္လွဳပ္ရွား အသက္၀င္ ပါလတ္ေတ လို႔ ရြီးထားစြာကို ဖတ္ရေရ။ ေဒ အစည္းအရုံးက ဗမာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား လူငယ္တိကို စည္းရုံး သိမ္းသြင္းႏိုင္ပနာ ဗမာတိႏိုင္ငံေရးအခ်ဴပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ဆိုင္ေရးနန္႔ ဗမာမွဳျပဳေရးေပၚလစီ (Burmanization Policy) ကိုပါ က်င့္သုံးပါလတ္ကတ္ေတ။ ဗမာအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေဖာင္ေဒးရွန္း ခ်ပနာ တဖဲ့ေခ်ေလ့ အေစာင္းမခံပဲ ပါလတ္စြာ ေနာက္ဆုံးဗမာစစ္တပ္ကို ထူေထာင္ေရ အဆင့္ကိုေရာက္လို႔ ပါလတ္ေတ။ စစ္ၾကိဳေခတ္ ကာလက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ သမိုင္းပါေမာကၡလုပ္ခေရ ေဂၚဒြန္ အိတ္ခ်္ လူးစ္ ( Gordon H Luce) က “ဒို႔ဗမာ အစည္းအရုံး၀င္ သခင္တိဦးေဆာင္ပါ၀င္ေရ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္က စတုတၳဗမာႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ခေရ လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ခစြာကို ဖတ္ရေရ။ အဂၤလိပ္မအုပ္ခ်ဴပ္ခင္ကာလက ႏိုင္ငံေရးအရ တခုပိုင္ေလ့ ဆက္စပ္မွဳ မဟိပဲ တသီးတျခားစီ နိန္ခကတ္ေတတိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိစြာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီစနစ္ေအာက္မွာနယ္ေျမတခုတည္းျဖစ္လာလတ္ျပီး ေက လြတ္လပ္ေရးရေရခါ ဗမာတိ၏ႏိုင္ငံေရးအရ လိမ္မာပါးနပ္မွဳနန္႔ ဗမာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒကို တစိုက္မတ္မတ္ ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ခလို႔ ေအနိန္႔ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုေရ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းကို ထိန္းခ်ဴပ္ထားႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေတလို႔ သုံးသပ္ရပါဖို႔။

ယင္းအတြက္နန္႔ အဂုကာလစြာ စတုတၳဗမာႏိုင္ငံေတာ္ကို နအဖစစ္အုပ္စုက ဦးေဆာင္ပနာ ခရီးႏွင္နိန္ကတ္ေတ အခ်ိန္လို႔ သတ္မွတ္ကတ္ရဖို႔ ထင္ယင့္။ ေအနိန္ရာမွာ ထူးျခားနိန္စြာတခုက “အမ်ိဳးသား” ဆိုေရ စကားလုံးပင္ ျဖစ္ပါေရ။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံအဘိဓါန္မွာ အမ်ိဳးသား ဆိုေရ စကားလုံးစြာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းကိုရာကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားေရ။ န၀တဗမာစစ္အုပ္စု အာဏာသိမ္းျပီးေက ထုတ္ျပန္ေက်ညာထားေရ ယင္းသူရုိ ့မူ၀ါဒ ႏိုင္ငံေရး
ဦးတည္ခ်က္(၄)ရပ္မွာ ဒုတိယစာေၾကာင္းက “အမ်ိဳးသား ျပန္လည္စည္းလုံးညီညြတ္ေရး” ပင္ျဖစ္ပါေရ။ ယေကေဒနိန္ ့ ကာလ အတိုက္အခံပါတီတခုျဖစ္ေတအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဴပ္က ေတာင္းဆိုနိန္ေရ “အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး” စြာလည္းအထက္က
ေျပာခေရဗမာစစ္အုပ္စုႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒနန္႔တထပ္တည္းက်နိန္စြာကိုတြိရေရ။ေနာက္ျပီး
ေက ေဒအမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဴပ္မွာ ပါေရ စကားလုံး “အမ်ိဳးသား” စြာ ဗမာလူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းကိုရာ ကိုယ္စားျပဳနိန္ေရ ေျပာ ကတ္ရဖို႔ ထင္ေရ။ အမ်ိဳးသားမ်ား (Nationalities) နိန္ထိုင္ေရ ဗဟုလူ ့ေဘာင္တိုင္းျပည္ၾကီး၏ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡ ကို ေျဖ
ရွင္းဖို႔ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္ကတ္စြာမွာ “အမ်ိဳးသားမ်ားရင္ၾကားေစ့ေရး” လို႔ မူ၀ါဒ မခ်ျခင္းက ဗမာအမ်ိဳးသားေရးလမ္း
ေၾကာင္းတခုတည္းကိုရာ ဦးတည္ျပီးေက လားနိန္ေၾကာင္း မီးေမွာင္းထိုးျပနိန္ေရ။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္စာတမ္းျပဳစုနိန္ကတ္ေတ အဖြဲ ့အစည္းၾကီးတိက ဗမာစစ္အာဏာ
သွ်င္စနစ္စြာ ကမၻာမွာသက္တမ္းအရွည္ဆုံးစစ္အာဏာသွ်င္စနစ္လို႔ မွတ္တမ္းတင္ထားကတ္ေတ။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ရြီးခေရ “လက္ဟိေခတ္ကာလအေျခအေနကို ဆန္႔က်င္လို႔ ဗမာျပည္မွာ အာဏာသွ်င္စနစ္သက္ဆိုးရွည္နိန္ျခင္း” (Against the current: The Survival of Authoritarianism in Burma) ဆိုေရ သုေတသနစာတမ္းမွာ ပညာသွ်င္ ဂ်ာလာ အလမ္ဂီးယာ (Jalal Alamgir) က ဗမာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ေရ လက္ဟိဗမာစစ္စနစ္ကို က်ားကန္ပီးနိန္ေရ အဓိက အိုင္ဒီယာတခုျဖစ္ေၾကာင္းကို ေထာက္ျပထားေရ။ ယျပီးေက သူက “အန္အယ္လ္ဒီ၏ရပ္တည္မွဳက န၀တ (အဂုနအဖ) သက္ဆိုးရွည္ဖို႔အတြက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းနိန္စီေရ၊ တဖဲ့ေခ်အက်ယ္ခ်ဲ ့ေျပာရဖို႔ဆိုေက စစ္အုပ္စုက စုၾကည္၏ႏိုင္ငံေရးကို ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားႏိုင္ေရ” (The stance of NLD has been beneficial to SLORC’s survival, at least to the extent that Suu Kyi’s politics are predictable to the junta.) လို႔ ေ၀ဖန္ထားစြာကို ဖတ္ရေရ။ အန္အယ္လ္ဒီ စီအီးစီထဲမွာ ဗမာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒကို ဆုပ္ကိုင္ထားေရ နအဖအလံရွဴး ဖ်က္ျမင္းတိကို ထည့္ထားပနာ ႏိုင္ငံေရးကဇတ္ပါလတ္ ကတ္စြာ အဂုဆိုေက ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုကိုေက်ာ္လြန္ပါလတ္လို႔ အခ်ိန္သစ္ကာလကိုေရာက္လာနိန္ေၾကာင္းကို အားလုံး သူရုိ ့မ်က္ျမင္ကိုယ္တြိလို ့ ဆိုကတ္ရပါဖို႔။

အဂုေလ့ ေျပာလို႔ ဆိုလို႔ ခံစားလို႔ေကာင္းေရ ဒရမ္မာႏိုင္ငံေရး (Drama Politics) ျပကြက္တိက လူတိစိတ္ကို ဖမ္းစားထားေရလို႔ေျပာရဖို႔ထင္ယင့္။ ယေကေလ့ အေျပာင္းအလဲကေတာ့ တခုေထာင့္ၾကားကေလ့ ထြက္က်လာဖို႔ မဟုတ္။ ၾကိဳပနာစီစိုင္ထားေရအတိုင္း ၂၀၁၀ မွာ ရြီးေကာက္ပြဲက်င္းပလို႔ ဗမာနည္းဗမာဟန္ မက်က္တက်က္ ဒီမိုကေရစီနန္႔ စတုတၳဗမာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို ျခီလွမ္းမပ်က္လားကတ္ဖို ့စြာက တန္းလို ့ျမင္နိန္ရေရ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ ့ စည္းအုပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပဌါန္းထားေရပိုင္စစ္ေရးအျမင္ဟိေရ ဗမာစစ္သားက သမၼတျဖစ္လာပနာ(၅)ႏွစ္ သက္တမ္း (၂) ၾကိမ္ အုပ္ခ်ဴပ္လားေက ဒီမိုကေရစီႏွမ္းျဖဴးထားေရ ဗမာအမ်ိဳးသားေရးစစ္၀ါဒက ၂၀၂၀ ထိ ဇိမ္ခံပနာ လားနိန္လီဖို႔စြာက ေဗဒင္မိန္းစရာမလိုပါ။ေဒပိုင္ဗမာစစ္အုပ္စုဇိမ္ခံႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရုပ္၀တၳဳရင္းျမစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖဲသာတိကို ရခိုင္ျပည္က ေထာက္ပံ့ပီးနိန္ေရ။ နအဖစစ္ယႏၱရားလည္ပတ္ဖို႔ လိုအပ္ေတ ဖဲသာကို ရခိုင္ျပည္ကထြက္ေတ ရခိုင္သားတိပိုင္ေရ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံလုပ္ပီးထားေရ။

ယေက အေမာင္ရခိုင္သား၀ံလက္ရုိ ့မွာ ဗ်ရာက်န္ေရ။ ဟုတ္ဖို ့လားနင္းခံခီေက တေဘာ္စီေလ်ာ့လားေရ။ အိတ္ေပါက္ နန္႔ဖားေကာက္ေတပိုင္ လမ္းေလွ်ာက္လို႔ လမ္းေပ်ာက္နိန္ရေရ။“ရခိုင္သားကိုတိုက္စရာမလိုအခ်င္းခ်င္း တိုက္ျပီးေက ဘ၀ပ်က္နိန္လီကတ္ဖို႔စြာရာ” လို႔ ဗမာစစ္ေထာက္လွမ္းေရး ခင္ညြန္႔ ေျပာခပိုင္ ရခိုင္သားတိကေလ့ အတိအက် လိုက္နာက်င့္သုံးကတ္ေတ။ ဥာဏ္ေကာင္းလိုက္ေတပင္။ ယင္းပိုင္နန္႔ အယင္ပိုင္ ပေဒသရာဇ္ လက္က်န္ အိမ္မက္နန္ ့ပြဲမတိုးေရ ရခိုင္သားတိႏိုင္ငံေရးက ၂၁ ရာစုမွာ စိန္ေခၚမွဳတိကို ရင္ဆိုင္လာကတ္ရေရ။ ရွိဆက္ျပီးေက ဇာပိုင္လုပ္လားကတ္ဖို႔လဲဆိုေရမိန္းခြန္းကထြက္က်ပါလတ္ေတ။

က်ိန္းသီနိန္စြာ တခုက ရာစုနန္႔ခ်ီပနာ ျဖစ္ပါလတ္ေတ ႏိုင္ငံေရးေရာဂါကို အဂုခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္ေအာင္ ဥဳံဖြလို႔မန္း ပနာကူးပစ္လိုက္ႏိုင္ေရဆီးၾကိမ္လုံးတေယာက္ဘားမွာေလ့မဟိ။ေရရွည္အျမင္
(Long-term perspective)နန္႔ ၾကိဳတင္္ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္လားႏိုင္ျခင္းကရာ အနာဂတ္မွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားေရ ရလဒ္ေကာင္းကို ရလာႏိုင္ဖို ့ယုံၾကည္မိယင့္။ နည္းဗ်ဴဟာ မဟာဗ်ဴဟာသစ္နန္႔ ႏိုင္ငံေရးသမားအသစ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ သြီးသစ္တိပါ ကြက္လပ္တိျဖည့္ပီးဖို႔ လိုအပ္နိန္ စြာက ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး၏ လက္ဟိေတာင္းဆိုနိန္မွဳပင္ ျဖစ္ပါေရ။ ။ ။ခိုင္ေအာင္ေအာင္
၂၃၊၀၅၊၂၀၀၉

အနာဂတ္လႈိင္းဘေလာ့မွ

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။