“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္မုိႏိုေတးျခင္းတိနန္႕ ခရီးရွည္ျဖတ္သန္းလာေရ အခင္ထြန္း (စစ္ေတြ) နန္႕ အင္တာဗ်ဴး

ရခိုင္မုိႏိုေတးျခင္းတိနန္႕ ခရီးရွည္ျဖတ္သန္းလာေရ အခင္ထြန္း (စစ္ေတြ)

ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း

နာေမ = ဦးထြန္းလွ
အႏုပိုင္ညာကေလာင္နာေမ = ဂီတစာဆို အခင္ထြန္း (စစ္ေတြ)
အသက္ = ၆၅ ႏွစ္
အတတ္ပိုင္ညာ = ေတးျခင္းရြီး၊ မယ္ဒလင္၊ တေယာ
အလုပ္အကိုင္ = သစ္ေတာအရာရွိ (ၿငိမ္း)
နီရပ္လိပ္စာ =- လမ္းမေတာ္ေျမာက္၊ ေရနံလမ္း၊ အမွတ္( ၁၆၈)၊ ကုတိုးရပ္ကြက္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕။

မီး။ ဆရာမဖနန္႕ မြီးရပ္ဇာတိၿမီကို အရင္ဆံုး ေျပာျပပါ ဆရာ။
ၿဖီ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ က်က္ေတာျပင္ရြာမွာ မြီးဖြားပါေရ။ မိဖနာေမက ဦးဦးေက်ာ္၊ ေဒၚပန္းစိန္ျဖဴျဖစ္ပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္က ခုႏွစ္ႏွစ္သားကပင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ လမ္းမေတာ္ ကတိုးဆိပ္မွာ အဖိုးေအဘာင္ရို႕နန္႕ တတူ နီထိုင္ပါေရ။

မီး။ ဂီတအႏုပိုင္ညာနယ္ၿမီကို စတင္၀င္ေရာက္ေတႏွစ္၊ အယင္ဆံုးရြီးခေရေတးျခင္းနာေမရို႕ကို သိခ်င္ပါေရ။
ၿဖီ။ ကၽြန္ေတာ္ ဂီတအႏုပိုင္ညာနယ္ကို ၁၉၆၅ခုႏွစ္က စတင္၀င္ေရာက္ပါေရ။ အယင္ဆံုးရြီးေရ ေတးျခင္းက “အကၽြန္ရို႕ ရခိုင္ျပည္”ေတးျခင္းၿဖစ္ၿပီးေက ယင္းေတးျခင္းကို ေတးသံရွင္ မသန္းျမင့္က ဆိုခပါေရ။ ဂီတနယ္ၿမီမွာ မသန္းျမင့္ကို ပထမဆံုးပြဲထုတ္ေတ ေတးျခင္းပါ။မီး။ ဆရာရြီးခေရေတးျခင္း စုစုေပါင္း ဇာႏွပုဒ္ေလာက္ဟိခပါေလ၊ မွတ္တမ္းတင္ပီးပါဆရာ။
ၿဖီ။ ကၽြန္ေတာ္ရြီးေရ ရခိုင္ေတးျခင္းမုိႏိုပုဒ္ေရ ေပါင္း (၁၂၀)ေက်ာ္ဟိပါေရ။

မီး။ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းတိကုိေဂ်း သတ္သတ္ ရြီးလာေရ ဆရာတစ္ေယာက္အနီနန္႕ ေတးျခင္းတပုဒ္ျဖစ္လာဖို႕အတြက္ အၿခီခံအခ်က္အလက္တိ ဇာဇာလိုအပ္ေလဆိုစြာကို ဗဟုသုတျဖစ္ေအာင္ ေျပာျပစီခ်င္ပါေရ။
ၿဖီ။ မိုႏိုေတးျခင္းတစ္ပုဒ္အတြက္ အၿခီခံအခ်က္အလက္တိက ရင္ထဲမွာ အသည္းႏွလံုးမွာ ခံစားခ်က္ တစ္ခု၀င္လာေက အခ်စ္ေတးျခင္း ျဖစ္ျဖစ္၊ သဘာ၀အလွဖြဲ႕ျဖစ္ျဖစ္၊ ခံစားမႈတိကို စာသားရွာၿပီးေက သံစိုင္ထည့္ရပါေရ။ စည္းနန္႕၀ါးကိုက္ေအာင္ ဖန္တီးရြီးရပါေရ။ အတြိအႀကံဳမ်ားေရေတးရြီးဆရာတစ္ေယာက္ဆိုေက အေၾကာင္းအရာစာသားလွၿပီးေက အတီးကၽြမ္းက်င္ေရဆိုေက သံစိုင္ကေလ့ နား၀င္ခ်ိဳေအာင္လွလားခပါေရ။ အဂုအခ်ိန္ကာလမွာ ေတျခင္းတစ္ပုဒ္ကို ရြီးေရ အခါ ဇာပံုဇာနည္းရြီးရဖို႕လို႕ ပံုသီကန္႕သတ္ခ်က္ မဟိဂတ္ပါ။ ခိုက္ေပၚစတီရီယိုေတးျခင္းတိဆိုေက ခိုက္အျမင္၊ ခိုက္အႀကိဳက္၊ ခိုက္အလိုက္လိုကို လိုက္ၿပီးေက ေတးရြီးလူက အရွိတိုင္းအသံျဖစ္ျဖစ္၊ အေနာက္တိုင္းအသံျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္ရြီးခ်င္စရာစာသားကိုထည့္၊ သံစိုင္ညွိ၊ ရြီးတီးဆိုသံုးပြင့္ဆိုင္ ကီးကိုက္ေက စတီရီယိုေတးျခင္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္လာပါေရ။ ေတးျခင္းတစ္ပုဒ္ကို ေတးသံသွ်င္တစ္ေယာက္က ဆိုလို႕ ဂီတစင္ထက္မွာ ပြဲထုတ္ေတအခါ စင္ထက္က အဆိုေတာ္ ဆိုေရေတးျခင္းမွားေရလို႕ အသူေျပာခီပါဖို႕လဲ။ အဂုအခ်ိန္မွာ ပရိတ္သတ္ႀကိဳက္ေတ ေတးျခင္းျဖစ္၊ မျဖစ္း ေတးျခင္းကိုလိုက္လို႕ ပရိတ္သတ္ႀကိဳက္နီကတ္ေရ ဂီတရာသီခ်ိန္ရာ မဟုတ္ပါလား။

မီး။ ဆရာရြီးေရ ရခိုင္ေတးျခင္းတိမွာ ေပ်ာက္ဖို႕ပ်င္နီေရ စကားလံုးေ၀ါဟာရတိကို သံုးရြီးစပ္စြာမွာ အသံေျပျပစ္ေအာင္ မဆိုရေကာင္းေအာင္ ရြီးရေရ အတြက္ အခက္အခဲဟိဖို႕ထင္ပါေရ။ အတြိအႀကံဳကို ၾကားခ်င္သိခ်င္ပါေရ ဆရာ။
ၿဖီ။ ကၽြန္ေတာ္ ရခိုင္ေတးျခင္းကို ရြီးစပ္ေတအခါ စကားကာရံထက္ စကားေျပာ စကားရံမွာ ဂီတေ၀ါဟာရစကားလံုးတိကို သံုးၿပီးေက ကာရံဆက္ပနာ သံစိုင္သြင္းေရခါ ေ၀ါဟာရစကားလံုးကာရံက သင့္ရံုခက္ပါေရ။ ေယေကလဲ့ ကိုယ့္ေတးရြီးအတြိအႀကံဳအရ ၀ါသနာသွ်င္ပရိတ္သတ္တိ နားေထာင္လို႕ေကာင္းေရ ေတးျခင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီးေက ရြီးစပ္ပါေရ။

မီး။ ေတးျခင္းတစ္ပုဒ္ကို ရြီးေရခါ တစ္ရက္နန္႕ရြီွးလို႕ၿပီးလားခေရပိုင္ လနန္႕ခ်ီ၊ ႏွစ္နန္႕ခ်ီၾကာခေရ ေတးျခင္းတိဟိပါလာ၊ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ေျပာျပပါလို႕။
ၿဖီ။ ကၽြန္ေတာ္ ရြီးစပ္ေတ “ျမသဲညွာ”ဆို ေခါင္းစိုင္နန္႕ရြီးေရ အၿငိမ့္ေတးျခင္းဆိုေက တစ္ရက္နန္႕အၿပီးရြီးခပါေရ။ ကိုယ့္ကေလ့ အၿငိမ့္ေတးျခင္းကို ၀ါသနာပါလို႕ပါ။ အရာေတးျခင္းတိျဖစ္ေတ “ေျပာျပခ်င္ေရငယ္ခ်စ္ေခ်”၊ “သဇင္ပန္းကို အတုယူပါ”၊ “ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ကမ္းအလြမ္းေျပ”၊ “ႏြီသံသရာ”၊ “အလြမ္းသင္ဆရာမ”၊ “ေတြးမိလီတိုင္းရာ”၊ “သမိုင္းသက္သီ ေျမာက္ဦးၿမီ”ဆိုေရေတးျခင္းတိကုိ တျခားေတးျခင္းတိထက္ ရက္အင္တန္ အခ်ိန္ယူလို႕ ရြီးခရပါေရ။

မီး။ ေတးျခင္းတိရြီးလို႕ၿပီးေရအခါ ဆရာတတ္ကၽြမ္းေရ တေယာနန္႕ သံစိုင္ရွာစြာပါလား။
ၿဖီ။ ကၽြန္ေတာ္ေတးျခင္းတစ္ပုဒ္ကို ရြီးစပ္ေတအခါ ရြီးစပ္ေတေတးျခင္း စာသားတိမွာ ဂီတသံစိုင္သြင္းဖို႕အသံကို ရွာေရ အခါ မယ္ဒလင္နန္႕ရာ သံစိုင္ရွာပါေရ။ တေယာနန္႕ သံစိုင္မရွာပါ။ ဇာအတြက္ေလ့ဆိုေက (မယ္ဒလင္)မွာက ပံုသီမူေတသံဟိပါေရ။ တေယာမွာက ကိုယ္လိုခ်င္ေရအသံကို အသံစမ္းယူရလို႕ပါ။

မီး။ ဂီတစင္ျမင့္ထက္ကို ဆရာေတးျခင္းနန္႕စင္တင္ပီးခေရ တပည့္ေဟာင္းတိဟိေက ဂီတသမိုင္းမွတ္တမ္းအတြက္ တပည့္နာေမတိကို သိခ်င္ပါေရ။
ၿဖီ။ ဂီတစင္ျမင့္ထက္ကို ကၽြန္ေတာ္ရြီးစပ္ေတ၊ ေတးျခင္းတိနန္႕ ပြဲထုတ္ပီးခေရ တပည့္ေဟာင္းတိက ေတးသံသွ်င္ေအာင္ေက်ာ္သာ၊ ေတးသံသွ်င္ မသန္းျမင့္၊ ေတးသံသွ်င္ မေစာၿမိဳင္ရို႕ ျဖစ္ကတ္ပါေရ။

မီး။ ဆရာေရ စစ္ေတြတစ္ၿမိဳ႕ထဲမွာ နီထိုင္စြာမဟုတ္ဘဲ အလုပ္တာ၀န္နန္႕ၿမိဳ႕တကာ၊ နယ္တကာကို ေရာက္ေတဆိုခါ နယ္တိမွာ ဂီတလႈပ္ရွားမႈေခ်တ ဟိခဖို႕ ထင္ပါေရ။ ဆရာ ျဖတ္သန္းခေရ ဂီတခရီးလမ္းအတြိအႀကံဳတိကိုေလ့ သိခ်င္ပါေရ။
ၿဖီ။ ကၽြန္ေတာ္စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ အေတတက်နီထိုင္ေရ လူျဖစ္ေကေလ့ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းဘ၀နန္႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုမွာ နယ္လွည့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဖူးပါေရ။ ၁၉၇၅ခုႏွစ္ ပုဏၰားကၽြန္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခေရအခါ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ထက္က ဂီတ၀ါသနာသွ်င္ လူငယ္ေမာင္မယ္ရို႕နန္႕ စုေပါင္းလက္တြဲလို႕ ရခိုင္ယိုင္ေက်းမႈအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ေစးပနာ ပေဒသာကပြဲ လုပ္ခကတ္ပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္က ဟာသကို ၀ါသနာပါသူျဖစ္လို႕ (ထားရာထားဖိ) ဆိုေရ ဟာသျပဇာတ္ကို ပြဲထုတ္ခပါေရ။ ပရိတ္သတ္တိက ေကာင္းႀကိဳက္ကတ္ေတ ဟာသျပဇာတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းေထာင္းႀကီးရို႕မွာေလ့ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခလို႕ ယင္းၿမိဳ႕တိမွာေလ့ ဂီတ၀ါသနာပါေရ ဆရာ၊ ဆရာမတိနန္႕ ယိုင္ေက်းမႈအဖြဲ႕တိ ဖြဲ႕ၿပီးေက ဦးေဆာင္လုပ္ပီးခပါေရ။ ရခိုင္ရိုးရာ ယိမ္းအဖြဲ႕တိကို ေတးျခင္းရြီးပီးအကသင္စြာမွာ ကူညီပီးခၿပီးေက ေက်ာင္းသားအားကစားပြဲေတာ္ စစ္ေတြမွာ က်င္းပခါ ကမ္းေထာင္းႀကီးယိုင္းေက်းမႈအဖြဲ႕က လားၿပီးေက ေျဖေဖ်ာ္ခပါေရ။ ကၽြန္ေတာ့္အမွတ္တရ တိပါ။

မီး။ ပဥ္စ၀တီအက္ဖန္အသံလႊင့္ဌာနက ဆရာရြီးေတးျခင္းတစ္ပုဒ္ကို ေတးရြီးဆရာ ကိုထြန္းေအာင္သာရြီးေရလို႕ မွားၿပီးေက အသံလႊင့္လားခေရလို႕ သိရပါေရ။ ဇာနိန္႕က လႊင့္ၿပီးေက ဇာေတးျခင္းေလး၊ ဇာသူဆိုစြာေလးဆိုစြာကို ေျပာျပစီခ်င္ပါေရ။
ၿဖီ။ ပဥ္စ၀တီအက္ဖန္ ရခိုင္အစီအစိုင္က အဆိုေတာင္ ဦးေမာင္သိန္းဆိုထားေရ “သမိုင္းသက္သီ ေျမာက္ဦးၿမီ”ဆိုေရ ေတးျခင္းကို (၁၉.၉.၀၉)နိန္႕ မိုးထ (၈)နာရီ သတင္းမွာ လႊင္းလားခေရ။ ေတးျခင္းရြီးေရ ေတးရြီးဆရာနာေမကို ဂီတစာဆို အခင္ထြန္း(စစ္ေတြ)လို႕ လႊင့္ဖို႕အစား၊ ဂီတစာဆို ထြန္းေအာင္သာ ရြီးစပ္ေတေတးျခင္းလို႕ မွားလႊင့္လားခပါေရ။

မီး။ ဆရာျဖတ္သန္းခေရ ဂီတခရီးလမ္းမွာ ဆရာနန္႕လက္တြဲခကတ္ေတ အတီးပိုင္ညာသွ်င္တိကို ေျပာျပပါ။ ဂႏၱ၀င္မွတ္တမ္းတိပါ။ ၾကာေက ထိုအယင္က ဂီတပိုင္ညာသွ်င္တိကို မသိဂတ္ပါဗ်ာယ္။
ၿဖီ။ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ၁၉၆၅ခုႏွစ္က ဂီတ အႏုပိုင္ညာသွ်င္၊ ၀ါသနာသွ်င္တိစုၿပီးေက (ေတးသံသာ) အေပ်ာ္တမ္းဒူရိယာအဖြဲ႕ဆိုၿပီးေက ဖြဲ႕ခပါေရ။ ယင္းတီး၀ိုင္းမွာ တီး၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္ ဦးထြန္းလွျဖဴ (တေယာ) (ကြယ္လြန္)၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္သာ (ဘင္ဂ်ိဳ) (ကြယ္လြန္) ၊ ဦးထြန္းလွ (ဂီတစာဆို အခင္ထြန္း) မယ္ဒလင္၊ ဦးေအာင္သာေက်ာ္ (မယ္ဒလင္) (ကြယ္လြန္)၊ ဦးေမာင္ေမာင္လွ (ဂီတ)၊ ဦးေက်ာ္ႏု(ဘံု) (ကြယ္လြန္)၊ ဦးေမာင္နီေအာင္ (ႏွဲ)၊ ဦးတင္ရွိန္ (ဆရာဒိုး) (မယ္ဒလင္၊ ဂီတာ)၊ ဦးစိန္ထြန္း (မယ္ဒလင္)၊ မသန္းျမင့္ (ပင္တိုင္အဆိုေတာ္)၊ မေစာၿမိဳင္ (ပင္တိုင္အဆိုေတာ္)ရို႕ ျဖစ္ကတ္ပါေရ။

မီး။ ဆရာအနီနန္႕ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းရြီးစြာကို တန္႕ထားေရလို႕ သိရပါေရ ဆရာ။ ဇာခံစားခ်က္တစ္ခုနန္႕ ေတးျခင္းရြီးစြာကို တန္႕ထားပါေလ။
ၿဖီ။ ကၽြန္ေတာ္လူငယ္ဘ၀ကပင္ ရခိုင္ေတးျခင္းရြီးဖို႕စြာ ၀ါသနာပါလို႕ ရြီးလာစြာပါ။ အဂုအသက္ (၆၅)ႏွစ္ေက်ာ္ပါလတ္ပါဗ်ာယ္။ ေတးျခင္းကလည္း ပုဒ္ေရက အသက္ထက္ေတာင္ မ်ားလခပါဗ်ာယ္။ အသက္အရြယ္ႀကီးရင္လာလို႕ ၀ါသနာပါေရေနာက္ကို တေကာက္ေကာက္မလိုက္ခ်င္ပါဗ်ာယ္။ ႏွလံုးအိမ္မွာ အိပ္ေမာက်ေရအထိ ေခ်ာ့သိပ္ပနာထားလိုက္ပါဖို႕ဗ်ာယ္ာ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ကိုယ္ျမတ္ႏိုးေရတေယာတစ္လက္နန္႕ အတူနီပါဖို႕ဗ်ာယ္။ ကဗ်ာသေဘာနန္႕ေျပာရေက တေယာလဲ့ၿပိဳ လူလဲအိုဗ်ာယ္ သံခ်ိဳေတးလွ မပီသႏိုင္ပါဗ်ာယ္လို႕ ေျပာခ်င္ပါေရ။

မီး။ ဆရာ့မွာ သားသမီးဇာႏွစ္ေယာက္ ဟိၿပီးေက ဂီတမ်ိဳးဆက္သစ္အတီး၊ အဆို၀ါသနာပါစြာ ဇာႏွစ္ေယာက္ပါေလဆိုစြာကို သိခ်င္ပါေရ။
ၿဖီ။ သားသမီးေျခာက္ေယာက္ဟိပါေရ။ သားသမီးအထဲက တစ္ေယာက္ေလ့ ဂီတအႏုပိုင္ညာကို ၀ါသနာမပါဂတ္ပါ။

မီး။ ဆရာရြီးခေရေတးျခင္းတိအထဲက ဆရာအႀကိဳက္ဆံုးေတးျခင္းတစ္ပုဒ္ကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာျပပီးပါ ဆရာ။
ၿဖီ။ အႀကိဳက္ဆံုးေတးျခင္းက “ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ကမ္းအလြမ္းေျပ”ဆိုေရေတးျခင္းပါ။ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းဘ၀နန္႕ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းေျမာင္းရြာမွာ တာ၀န္က်နီေရအခါ ရြီးခစြာပါ။ ရီႀကိဳင္တျမျမနန္႕ တသြင္သြင္စီးက်နီေရ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ရီျပင္ကို ၾကည့္ၿပီးေက ရြီးစပ္ခစြာပါ။ အဆိုေတာ္ ဦးေမာင္သိန္းဆိုခေရေတးျခင္းပါ။ ပရိတ္သတ္တိေလ့ ႀကိဳက္ကတ္ဖို႕ ထင္ပါေရ။

မီး။ ဆရာ ရြီးေရေတးျခင္းတိကို ေစာႏွင္းႏြယ္ဆိုထားေရ “ခ်စ္ေတဆိုတိုင္း ယံုရဖို႕လား” စီဒီတစ္ခ်ပ္လုပ္ၿပီးသားလို႕ ၾကားရပါေရ။ ဇာအတြက္နန္႕ မျဖန္႕သိေလ့ဆိုစြာ သိခ်င္ပါေရ။
ၿဖီ။ ေတးသံသွ်င္ ေစာႏွင္းႏြယ္တစ္ေယာက္တည္း ဆိုထားေရ “ခ်စ္ေတဆိုတိုင္း ယံုရဖို႕လား”စီဒီမွာ ေတးျခင္း (၁၁)ပုဒ္ပါဟိပါေရ။ ေယာက်္ားတိေျပာတိုင္း မယံုေက့ဆိုစြာကို မမေခ်တိ အားလံုးအတြက္ ကိုယ္စားျပဳဆိုထားစြာပါ။ သံစိုင္ကို ဂီတသံမျမဴးေခ်ဆိုထားစြာပါ။ ေတးျခင္းတိကို သရုပ္ေဖာ္ဗြီဒီယို မရုိက္ရသိလို႕ အခြီထြက္ဖို႕ ၾကာနီစြာပါ။ မၾကာခင္ ထြက္ပါဖို႕။ ေဒေတးျခင္းခြီမွာ ရခိုင္ေ၀ါဟာရစကားလံုးတိ ထိန္းသိမ့္းေဖာ္ထုတ္ေတအနီနန္႕ ေပ်ာက္လုနီးပါး ရခိုင္စကားတိကို ထည့္ရြီးထားပါေရ။ ကိုယ္ပိုင္သံစိုင္နန္႕ ရြီးစပ္ထားစြာပါ။ ေစာင့္ေမွ်ာ္အားပီးကတ္ပါလို႕။

မီး။ ဆရာကိုယ္တိုင္ အကုန္အက်ခံထုတ္ထားၿပီး ျဖန္႕ခေရ “မင္းႏွမႀကိဳက္တံု ငါႀကိဳက္တံု”ရယ္စရာေတးျခင္းတိ ဖန္းတီးခစြာမွာ အားရေၾကနပ္မႈဟိခပါယင့္လား။
ၿဖီ။ “မင္းႏွမႀကိဳက္တံု ငါႀကိဳက္တံု”အခြီရိုက္ခေရအခါ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္တိုင္းမက်ခပါ။ ဇာအတြက္ေလ့ဆိုေက ကၽြန္ေတာ္အတြိအႀကံဳနည္းလို႕ပါ။ ရခိုင္အခြီတိေရာင္းေရတခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္တိက ခိုးကူးခြီတိမ်ားကတ္ေတအတြက္ ကေကာင္းနစ္နာပါေရ။ ရခိုင္ေတးျခင္းဂီတရီစီးအၿမဲစီးဆင္းႏိုင္ဖို႕အတြက္ အားပီးဂတ္ဖို႕လိုပါေရ၊ ေယမွ အသက္ဆက္ႏိုင္ပါဖို႕အတြက္ ခိုးကူးေရာင္းေရဆိုတိေလ့ ကိုယ္ခ်င္းစာဖို႕ လိုပါေရ။

မီး။ ေဒ “မင္းႏွမႀကိဳက္တံု ငါႀကိဳက္တံု”ေတးျခင္းအခြီကို သင္းၾကန္ခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လားျဖန္႕ခီေရလို႕ သိရပါေရ။ ရန္ကုန္မွာ နီထိုင္ဂတ္ေတ ရခိုင္ျပည္နယ္သားတိက အားပီးမႈဟိဂတ္ပါယင့္လား
ၿဖီ။ သိမ္ျဖဴကြင္း ရခိုင္သႀကၤန္ပြဲမွာ လားျဖန္႕ခီပါေရ။ ကံဆိုးပါေရ။ သင္းၾကန္သံုးရက္စလံုးမိုးရြာပါေရ။ ရာသီဥတုမေကာင္းလို႕ အခြီအေရာင္းမေကာင္းခပါ။ ေယေကေလ့ ေျဖေဖ်ာ္ပြဲစင္နားက ေလး၀တီအဖြဲ႕က အခြီေရာင္းနီေရနီရာမွာ ေရာၿပီးေက ေရာင္းပီးဂတ္ပါယင့္။ ေလး၀တီအဖြဲ႕ကို ကေကာင္းေက်းဇူးတင္ဟိပါေရ။ မိုးရြာနီလို႕ ထင္သေလာက္မေပါက္ခပါ။ ေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ့္အခြီကို ဇာမွာ၀ယ္ရဖို႕မသိဂတ္ပါ။ တာမြီအ၀ိုင္းနားက ရခိုင္ဗြီစီဒီအေရာင္းဆိုင္မွာ ၀ယ္လို႕ရပါေရ။ ၀ယ္သူအာပီးဂတ္ပါလိမ့္ေမလို႕ေလ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါေရ။

မီး။ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းတိ အဆိုနည္းလာဂတ္ေတလို႕ ထင္ပါေရ။ မေပ်ာက္လားေအာင္ ဇာပိုင္ လုပ္ေဆာင္လားရဖို႕ေလး ဆိုစြာကို ၀ါရင့္ေတးရြီးဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ေတ ဆရာဗါ့က အႀကံဥာဏ္ကို ေျပာျပစီခ်င္ပါေရ။
ၿဖီ။ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းတိဆိုေက ခိုက္ေနာက္က်ေရလို႕ထင္နီဂတ္ပါေရ။ ကိုယ့္ရခိုင္ေတးျခင္းကို ကိုယ္ရို႕အားမပီးေက ဇာသူက အားပီးပါဖို႕ေလး။ အားပီးမႈဟိမွေလ့ မိုႏိုေတးျခင္းအသက္ရွင္နီပါဖို႕။ ကၽြန္ေတာ္ရို႕စိုင္လာရိုးရာဓေလ့ ေခ်တိ ရခိုင္ေ၀ါဟာရတိ ထိန္သိမ့္းဂတ္စြာတိကို မိုႏိုေတးျခင္းတိမွာ အင္မတန္အမ်ားႀကီးတြိပါလိမ့္ေမ။ စတီရီယိုေတးျခင္းတိကို ပုတ္ခတ္စြာ မဟုတ္ပါ။ သူရို႕ေလ့ သူရို႕လိုင္းကိုလား ကၽြန္ေတာ္ရို႕မိုႏိုလိုင္းကိုေလ့ မေပ်ာက္ေအာင္ အားပီးဖို႕လိုေရလို႕ ျမင္ပါေရ။ အဂုဆိုေက တခ်ိဳ႕ တခ်ိဳ႕ ရခိုင္အဆိုေတာ္တိေတာင္မွ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းတိကို ပရိတ္သတ္တိ နားမေထာင္ခ်င္ဂတ္ဗ်ာယ္ထင္လို႕ ဆိုအားမဟိဂတ္ပါဗ်ာယ္။ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းအခြီတိကို ပရိတ္သတ္က အားပီးဂတ္ပါလို႕ မိတ္တာရပ္ခံခ်င္ပါေရ။

မီး။ မီးခြန္းတိကေလ့ မ်ားလားခပါဗ်ာယ္။ ရခိုင္ေတးရြီးဆရာတိ။ အဆိုေတာ္တိကို ဇာမွာခ်င္ပါေလ။ ဆရာ့ေစတနာစကားကို ၀ံသရကိၡကတစ္ဆင့္ ေျပာျပပီးပါဆရာ။
ၿဖီ။ ရခိုင္ေတးျခင္းရြီးဆရာတိ ေတးျခင္းရြီးဂတ္ေတ အခါ ကိုုယ္ရြီးဂတ္ေတ ေတးျခင္းနန္႕ အက်ံဳး၀င္ေရေ၀ါဟာရ စကားလံုးတိကို ကိုယ္လက္လွမ္းမီသေလာက္ စုၿပီးေက ေတးျခင္းစာသားစီေရအခါ ထည့္သံုးဂတ္ပါ (ရခိုင္ေတးျခင္းကို ရခိုင္သံပပီသသနန္႕ ရခိုင္သားတိ နားလည္ေအာင္ ရြီးဂတ္ဆိုဂတ္ပါ)လို႕ ေျပာခ်င္မွာခ်င္ပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ေရ ေတးရြီး၀ါသနာသွ်င္တစ္ေယာက္ပါ။ ေတးရြီးပိုင္ညာသွ်င္ မဟုတ္ပါ။ ဂီတနန္႕ပတ္သက္လို႕ ဘႀကီးမီးခြန္းတိကို ၿဖီစြာမွာ အမွားအယြင္းပါေဂေလ့ ခြင့္လႊတ္ဂတ္ပါလို႕ ေျပာခ်င္ပါေရ။ ၀ံသရကိၡဂၢဇင္းကိုေလ့ ကေကာင္းေက်းဇူးတင္ဟိပါေရ။ စာဖတ္ပရိတ္သတ္အားကိုေလ့ ကေကာင္းေက်းဇူးတင္ဟိနီပါေရ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါေရႏွမ္း။

မီးခြန္းတိကို အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီးေက ၿဖီၾကားပီးေရ ဂီတစာဆို အခင္ထြန္း (စစ္ေတြ)ကို ကေကာင္းေက်းဇူးတင္းဟိပါေရ။ ရခိုင္မိုႏို္ေတးျခင္းတိကို ဆက္ရြီးပါ။ အသံေကာင္းေရတိုးတက္လာဖို႕ ဂီတအဆိုသွ်င္မ်ိဳးဆက္သစ္ေသွ်တိကို ၿမီေတာင္ေျမွာက္ပီးႏိုင္ပါစီ။ ရခိုင္မိုႏိုေတးျခင္းတိ ဆက္လက္ေပၚထြန္းႏိုင္ေအာင္ ဆရာသက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါစီလို႕ မိတ္တာပို႕သလိုက္ပါယင့္။

ဗဂ်ီးေက်ာ္ (စစ္ေတြ)
၁၆.၂.၂၀၁၀
(ေအာင္တံခြန္ ၀ံသရကၡိတ မဂၢဇင္း အတြဲ(၃)၊ အမွတ္(၄)၊ ၂၀၁၀၊ ဧၿပီလ မွ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပပါေရ။)

(ရခိုင္ဂီတာရီစီေၾကာင္းမွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။