“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

၂၀၁၀ သႀကၤန္စာ

လူမ်ိဳးတမ်ိဳးေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲဖို႕အတြက္ ဘာသာစကား၊ စာပီတိအေရးႀကီးေရပိုင္ ယင္းလူမ်ိဳး၏ ယိုဥ္ေက်းမႈကေလ့ ကေဂါင္းအေရးႀကီးေရ။ ဂု သႀကၤန္ပါးပါလတ္ယာ..ကမၻာမာ ဇာလူမ်ိဳးနန္႕ေလ့ မတူေရ ရခိုင့္ရိုးရာသႀကၤန္ယိုဥ္ေက်းမႈကို ရခိုင္တိထိမ္းသိမ္းကတ္ရဖို႕ အခ်ိန္ကိုေရာက္ပါလတ္ယာ။

ရခုိင့္ရိုးရာယိုဥ္ေက်းမႈ သႀကၤန္ကို ရခိုင္တိမထိမ္းသိမ္းေက ဇာလူမ်ိဳးကေလ့ လာလို႕ထိမ္းသိမ္းပီးလီဖို႕ မဟုတ္။

ဂနိ ရခိုင္တျပည္လံုးမာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနန္႕ (တရားသည္ျဖစ္စီ၊ မတရားသည္ျဖစ္စီ) ၀င္ေရာက္နီရာယူလာေရ ေအာက္ခ်ီးသႀကၤန္ယိုဥ္ေက်းမႈကို အမ်ိဳးသာေရးစိတ္ဓါတ္ိနန္႕ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ကတ္ရဖို႕တာ၀န္ေစာ္ ရခိုင္သားတိုင္းအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တရပ္ျဖစ္လာေရ။

လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းတခုကို ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္လုပ္လို႕ရေကေလ့ ရိုးရာယိုဥ္ေက်းမႈ အစိုင္အလာဆိုေစာ္တိကို ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္လုပ္လို႕မရ ထင္ေရ။
ဥပမာ နံသာသြီးပဲြကို ေခတ္မီီေအာင္ဆိုဘနာ ရြာလယ္ေဂါင္မာ အမႈန္႕ႀကိတ္စက္တလံုးခ်လို႕ ႀကိတ္ပစ္ေစာ္ေရ နံသာရည္ျဖစ္ခ်င္ေဂ ျဖစ္လာလိမ့္ေမ။ ရခိုင့္ရိုးရာ နံသာသြီးပဲြေတာ့ ျဖစ္လာဖို႕မဟုတ္။

ဘုရားရီခ်ိဳးေစာ္ကိုေလ့ လူတိခ်ိဳးေစာ္ၾကာေရဆိုဘနာ မီးသတ္ကားက္ပိုက္နန္႕ လာခ်ိဳးလို႕ ရလီဖို႕မဟုတ္…..
ယင္းပိုင္ယာ…ရခိုင့္ရိုးရာသႀကၤန္ယိုဥ္ေက်းမႈ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေတ မ႑ပ္ထဲမာေလာင္းတိနန္႕၊ အပ်ိဳေသွ် လပ်ိဳေသွ်တိ တေယာက္နန္႕တေယာက္ ရီဖလားကိုင္ဘနာ အျပန္အလွန္ေလာင္းကတ္ေစာ္တိေရ ရခိုင့္ရိုးရာသႀကၤန္ယိုဥ္ေက်းမႈ အစစ္အမွန္တိျဖစ္ေတ။ ယင္းနီရာမာ ဂနိေခတ္မွီေရလို႕ ေျပာရဖို႕လား???? ေအာက္ခ်ီးယိုဥ္ေက်းမႈလို႕ ေျပာရဖုိ႕လား(ေသခ်ာေရ) ျပြတ္နန္႕ရီေလာင္းနီဂတ္ေစာ္တိျမင္ေရခါ အသဲႏွလံုးကို အပ္နန္႕ထိုးပိုင္ ခံစားရေရ။

ယင္းဇူးနန္႕…….
အကၽြန္ရခိုင္ျပည္က ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတိကို မွာခ်င္ဘာေရ….။
(၁) ရခိုင့္ရိုးရာယိုင္ဥ္ေက်းမႈကို ဖ်က္ဆီးဘနာ ေအာက္ခ်ီးယိုဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမိုးဖို႕ႀကိဳးစားနီေရ မ႑ပ္တိကို လံုး၀(လံုး၀) မလားဂတ္ေက့။ (အမိအဖတိေလ့ ကိုယ့္သားသမီးတိကို ယင္းမ႑ပ္တိမာ ၀င္ပါခြင့္မျပဳသင့္ေရပိုင္ လူငယ္လူရြယ္တိကေလ့ ကိုယ့္ရိုးရာယိုဥ္ေက်းမႈကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေဖာ္ထုတ္ပီးဂတ္ရဖို႕ တာ၀န္ဟိေရ)။

(၂) တ၀မ္းတခါး ေကာင္းစားဖို႕အတြက္ ေအာက္ခ်ီးယိုဥ္ေက်းမႈကို ရခိုင္ျပည္မွာ ျပန္႕ပြါးေအာင္လုပ္နီဂတ္ေတ အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္ ကုမၸဏီတိ၊ လူပုဂၢိဳလ္တိကို တတ္ႏိုင္ေရနည္းနန္႕ ဆန္႕က်င္ဂတ္။

လိုအပ္ေစာ္တိဟိေက ထပ္ျဖည့္ပီးကတ္ပါ…….

Free4waddy

(ခြန္းတိုင္းသက္သီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။