“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင္ျပည္ကို အာသွ်တိုက္က ထုတ္ပယ္

ခိုင္ျမဲေရသမိုင္းစာအုပ္ထဲမွာ
September ကိုး
၁၉၃၉ ရက္စြဲနန္႔
အသွ်ာနီဝန္း၏ဘဝ
နိဂံုးခ်ဳပ္လားေရရက္...။


မမိႏိုင္သူရို႕
ႏွစ္ပတ္လည္လို႔
September ေရာက္တိုင္း
ရင္ထဲမွာတလိႈင္လိႈင္ဆႏၵ
၉ရက္နိန္႔ကိုမွန္းဆ...။

သူ႕ဇြဲနန္႔သတၱိကို
နပိုလီယြန္ထက္
တဝက္ေက်ာ္ဗ်ာလ္ႏိႈင္း
စာပီဝိုင္းေျပာပြဲေလ့ဟိသီးယင္း.....။

အာဇာနည္ၾကီး
ကိုယ္က်ိဳးကိုစြန္႔
ခိုင္ခံ့ေရဇြဲကိုတင္း
အာသွ်ျမီမ်က္ႏွာျပင္မွာ
နီေရာင္ရဖို႔သူစြမ္းႏိုင္ခ..။

သူလုပ္ခအလုပ္နန္႕
သူဆင္ခေရဂုဏ္ပုဒ္ေၾကာင့္
သမိုင္းစာမ်က္မွာ
အာသွ်နီဝန္းဆိုေရစာေၾကာင္း
အမွန္ပင္တိြနီရဗ်ာလ္...။

သူမီြးခေရေဒသက
ဆီြမ်ိဳးသားရင္းတိ
ရိုးေတာင္ကြယ္လို႔
ေဂ်ာင္ပိတ္ဗ်ာလ္အေမွာင္မိ
သူပီးလားေရအလင္းေရာင္
တေဖ့ေခ်ေတာင္အေရာင္မဟပ္ခ.......။

အေၾကာင္းစံုကိုသိဖို႔
သမိုင္းစာမ်က္ႏွာထဲက
သူ႔အတဳၱုပၸတၱိလွန္ၾကည့္ေရခါ
ေဟမာလယေတာင္တန္းၾကီးကိုေက်ာ္
အိႏၵိယတိုင္းျပည္ၾကီးကိုေတာင္
နီမင္းၾကီး၏အလင္းတန္းက
အေရာင္တျဖတ္ျဖတ္ဆင္းသက္ခသီးလာတ္..။

ယပိုင္ဆိုေက
အာသွ်နီဝန္းဆိုေရအဆိုကို
အမွန္ပင္လက္ခံလိုက္ပါဗ်ာလ္...။

အာသွ်တခြင္ကိုအလင္းပီးခ
အာသွ်နီမင္းၾကီး၏
အလင္းတန္းမထင္ဟပ္ႏိုင္ခ
ရခိုင္ျပည္စြာ
သန္းပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္က်ယ္ျပန္႔ေရ
အသွ်တိုက္ၾကီး၏
ျမီမ်က္ႏွာျပင္အတြင္းကမျဖစ္ႏိုင္.....။

--------------
အသွ်င္ AMP

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။