“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရခိုင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္စကား

ရခိုင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳ (Arakanese Literature Movement) ကို ရီခံျမီခံေကာင္းပနာ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်တိ ဆုံတြိကတ္ေတ ေဒေအအမ္ပီရပ္၀န္းမွာ အဂုအခ်ိန္ကစျပီးေက စတင္လိုက္ပါေၾကာင္း ရခိုင္သူရခိုင္သားအေပါင္းကို အသိပီးလိုက္ရပါေရ။ ေဒလွဳပ္ယွားမွဳကို ဦးေဆာင္လားဖို ့အဖြဲ ့က ရခိုင့္စာပီကြန္ယွက္ (Arakanese Literature Network) ျဖစ္ပါေရ။ ေအအဖြဲ ့ ၏ ေဆာင္ပုဒ္က

“ ရခိုင္စာ ရခိုင္စကား
ရခိုင္ရို ့ေလးစား တန္ဖိုးထား”

“အမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌါနနန္ ့
စာပီကိုယ္ပါ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး
ေအခ်င့္စြာ ရခိုင္လူမ်ိဳး”

“စာပီေတာက္ေျပာင္ေက
ရခိုင္ရို ့လူ ့ေဘာင္ေလ့ တိုးတက္ေမ”

“စာပီတိုက္ပြဲ ငါရို ့ဆင္ႏြဲ
စာပီဂုဏ္ေရာင္ ထြန္းလင္းေျပာင္
ရခိုင္ရို ့အက်ိဳးကိုေဆာင္…။”

ေအအဖြဲ ့ကို ရခိုင္စာပီဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္လာစီေရး ဆိုေရ စုေပါင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (Collective Hope) အတြက္ စုေပါင္းဦးေဆာင္မွဳ (Collective Leadership) စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳ (Collective Activity) နန္ ့ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီက ကိုယ္ပိုင္အသိစိတ္နန္ ့ပါ၀င္မွဳ (Individual Participation by Own Conscience) တိမွာ အျခီခံပနာ ဖြဲ ့စည္း တည္ေဆာက္ထားပါေရ။ ရခိုင္စာပီအတြက္ ပီးဆပ္လားဖို ့ဆိုေရ ျမင့္ျမတ္ေတ စိတ္ဆႏၵနန္ ့ အဖြဲ ့၀င္ ခ်င္ေရ ရခိုင္သူရခိုင္သားတိုင္းကို အျပဳံးပန္းနန္ ့လက္ကမ္းလို ့ၾကိဳဆို နိန္ပါယင့္။ ရခိုင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳမွာ ရခိုင္ဆိုေရအသိနန္ ့ အားလုံးသူရုိ ့ပါ၀င္ ဆင္ႏြဲလားကတ္ဖို ့ရခိုင္သားတိုင္းက ရခိုင္စာပီဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္လာေရးမွာ တာ၀န္ဟိေရဆိုေရ စိတ္ဓါတ္နန္ ့ကူညီလားကတ္ဖို ့တိုက္တြန္း ႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါေရ။

အဂုဆိုေက ကမၻာ့ရြာထက္မွာ ဟိကတ္ေတ ရခိုင့္စာပီကြန္ယွက္အဖြဲ ့၀င္သူရဲေကာင္းကြန္မန္ဒိုတိက သူရုိ ့ကိုင္ ထားကတ္ေတ ကေလာင္လက္နက္တိကို ထက္နိန္ေအာင္သြီးပနာ လက္စြမ္းျပနိန္ကတ္ပါဗ်ာယ္။ တခ်ိဳ ့ကဆိုေက ၀က္ပ္ဆိုဒ္တိ ဘေလာ့ဂ္တိဖြင့္ပနာ ရခိုင္စာပီရီစီးေၾကာင္းအားေကာင္းေမာင္းသန္စီးဆင္းဖို ့ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္နိန္ကတ္ပါဗ်ာယ္။ ဗုဒၶသားေတာ္ ရခိုင္ရဟန္းသူျမတ္ တိကေလ့ တကာတကာမတိကို အဂုလက္ဟိလူ ့ ေဘာင္ေလာက ထဲက နိဗၺာန္ကိုေရာက္စီဖို ့ စာပီတရားရီအီး တိုက္ေကြ်းပနာ လမ္းညႊန္ျပပီးနိန္ကတ္ပါေရ။

ေအရခိုင့္စာပီကြန္ယွက္က လုပ္ေဆာင္လားဖို ့ေမွ်ာ္မွန္းထားကတ္ေတ ရွိလုပ္ငန္းစိုင္တိကေတာ့ေက တတ္ႏိုင္ေရ သဒၶါတရား
နန္ ့ကိုယ္ရုိ ့အိတ္ထဲက စိုက္ပနာ ဘုံဖဲသာတိ စုေဆာင္းျပီးေက ရခိုင္ပိုင္ရီးသားထုတ္၀ီထားေရ စာအုပ္စာတမ္းတိကို စုေဆာင္းလားကတ္ပါဖို ့။ ရခိုင့္စာပီလက္ရာေကာင္းတိကို စုေပါင္းပနာ မဂၢဇင္းဂ်ာနယ္တိ ထုတ္လားကတ္ပါဖို ့။ စာပီအေၾကာင္းအရာေဆြးေႏြးခန္းအသံဖိုင္တိကိုေလ့ ထုတ္လႊင့္ပီးလားပါဖို ့။ ယျပီးေက ရခိုင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳမွာ တေယာက္ေလ့ပဲ့မက်န္ လိုက္ရေအာင္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္း သတင္းဌါနမီဒီယာတိကိုေလ့ ရခိုင္လူထုနန္ ့ တသားတည္းျဖစ္ပနာ ရခိုင္သူရခိုင္သားမ်ိဳးဆက္သစ္ရို ့၏ယုံၾကည္မွဳတိကို ရခ်င္ေက ရခိုင္စာကိုရီး ရခိုင္စကားကို တန္ဖိုးထားကတ္ပါလို ့ ေအရခိုင့္စာပီကြန္ယွက္က နည္းလမ္းေပါင္းစုံနန္ ့ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းဖိအားပီးတိုက္တြန္းလားပါဖို ့။

ေအနိန္ရာမွာ ရခိုင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳ မိတ္ဆက္စကားကို နိဂုံးခ်ဴပ္အဆုံးသတ္လိုက္ရပါေရ။ အားလုံးက်န္းက်န္း မာမာခ်မ္းခ်မ္း
သာသာ နန္ ့ရခိုင္စာပီတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ကတ္ပါစီ။ ။ ။


ရခိုင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္စကား- အမွတ္ (၂)

ရခိုင္ရို ့အစိုင္အဆက္နိန္ပါလတ္ကတ္ေတ ပ်ိဳင္စီပ်ိဳင္ေထာင္အိမ္ၾကီးအိမ္ေကာင္းကို ဗမာဒျမတိက ၀င္စီးပနာ အိမ္ကိုမီးတိုက္ထားပါေရ။ ေဒပိုင္မီးေလာင္နိန္ေရ အခ်ိန္မွာ အိမ္ကိုမီး၀ိုင္းသတ္ကတ္ဖို ့ ေကာ္မတီတိဖြဲ ့ ဥကၠဌ အတြင္းေရးမွဴးတိရြီး ဘ႑ာေငြတိစုေဆာင္း ဇာပိုင္မီးသတ္ကတ္ရဖို ့ဆိုပနာ မဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာတိခ်ဖို ့ ကြ်န္ေတာ္ရုိ ့ရခိုင္သားတိမွာ အခ်ိန္မဟိလိုက္ပါဗ်ာယ္။ အခ်ိန္ရာဆြဲနိန္ေက တအိမ္လုံးျပာက်လားလီဖို ့စြာက က်ိန္းသီနိန္ပါေရ။

ယင္းအတြက္နန္ ့ အဂုပိုင္အေရးၾကီးေရ အခ်ိန္ကာလမွာ တခုကိုေလ့စိုင္းစားေတြေ၀မနိန္ပဲနန္ ့ တစ္ခြက္ေခ်ပင္ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဖလားေခ်ပင္ျဖစ္ျဖစ္ တစ္အိုးပင္ရရ တစ္ဗာရတီပင္တြိတြိ ရေရရီကိုရွာ ဇာသူပင္ျဖစ္ျဖစ္ ၀ိုင္းပနာ မီးသတ္ကတ္ရပါဖို ့။ အိမ္ထဲကို ၀င္ပနာ အိမ္သားတိကို ကယ္ဖို ့လုပ္ကတ္ရပါဖို ့။ တန္ဖိုးဟိေရ ပစၥည္းတိ မီးထဲကိုပါမလားရေအာင္ ၀ိုင္းေျပာင္းပီးကတ္ရပါဖို ့။

ေဒပိုင္ အေရးေပၚအေျခအေနမွာ သူႏိုင္စြာကိုသူလုပ္ ကိုယ္ႏိုင္စြာကို ကိုယ္လုပ္စြာကို စုေပါင္းဦးေဆာင္မွဳ (Collective Leadership) စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳ (Collective Activity) နန္ ့ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီက ကိုယ္ပိုင္အသိစိတ္နန္ ့ပါ၀င္မွဳ (Individual Participation by Own Conscience) လို ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါေရ။ ေအလုပ္ငန္းစိုင္မွာ အားလုံးသူက ေဂါင္းေဆာင္ပါ။ အိမ္ကိုေလာင္နိန္ေရ မီးကိုအယင္သတ္ကတ္ရဖို ့ဆိုေရ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆႏၵ အားလုံးသူမွာ တခ်ိန္တည္းမွာ အတူတူဟိနိန္ကတ္ျခင္းကို စုေပါင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (Collective Hope) သို ့မဟုတ္ ဘုံအိမ္မက္ (Common Dream) လို ့ ေခၚဆိုထားပါေရ။

ေယဇူးနန္ ့ ေအအမ္ပီမွာ ဟိနိန္ကတ္ေတ ရခိုင့္စာပီကြန္ယွက္အဖြဲ ့၀င္တိစြာ ထပ္တူက်ေရ အယူ၀ါဒလမ္းစိုင္ကို လက္ကိုင္ထားပနာ လားနိန္ကတ္ေတ ရခိုင့္စာပီေဂါင္းေဆာင္တိျဖစ္ပါေရ။ ရခိုင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳမွာ ပါနိန္ကတ္ေတ ကေလာင္သွ်င္တိ စာဖတ္ပရိတ္သတ္တိ အားလုံးသူရုိ ့စြာ ရခိုင့္စာပီတိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးလာေရးအတြက္ ရွိတန္းကတိုက္ပြဲ၀င္နိန္ကတ္ေတ သူရဲေကာင္းတိ ျဖစ္ပါေရ။

ရခိုင့္စာပီအားေကာင္းေမာင္းသန္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္လာစီဖို ့ အုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္ ႏိုင္ေရတာ၀န္ကို ယူဖို ့လွမ္းလာနိန္ကတ္ေတ သူရဲေကာင္းအသစ္တိကိုေလ့ ရခိုင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳက အျပဳံးပန္းနန္ ့လက္ကမ္းလို ့ၾကိဳဆိုနိန္ပါယင့္။ ။ ။


( စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ ေျမာက္ဦးကဘီလူး )

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။