“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

လမ္းသစ္နန္ ့လမ္းေဟာင္းၾကားက ဒြိဟ

လမ္းေဟာင္းကိုစြန္ ့ခြါကတ္ေတခါ လမ္းသစ္မွာ ၾကဳံလာရဖို ့ အခက္အခဲ အတားအဆီး စိန္ေခၚမွဳ အားစမ္းမွဳ ပတ္၀န္းက်င္ကတိုက္ခတ္လာေရ လွိဳင္းဒဏ္လီဒဏ္္တိကို ခံႏိုင္ရည္မဟိေက ဖိအားတြန္းအားတိနန္ ့ရင္ဆိုင္ရပနာ ထိုမေရာက္ေဒမေရာက္ လမ္းေပ်ာက္လားတတ္ေတ။ စိတ္ခြန္အားကို ျပည့္၀ေအာင္လုပ္ထား ရပ္တည္မွဳခိုင္ခိုင္မာမာနန္ ့ မေလ်ာ့ေရဇြဲကို ကိုင္ပနာလားခါမွ ေမွ်ာ္မွန္းေရပန္းဖူးကို ေရာက္ႏိုင္ဖို ့။

ကမၻာၾကီးက ရပ္လို ့မနိန္ေရပိုင္ လူတိေလ့ ေျပာင္းနိန္ကတ္ေတ။ အေျပာင္းအလဲ အလွည့္အေျပာင္းတိဆိုစြာ လူတိနန္ ့ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ျပီးသား မိတ္ေဆြေကာင္းတိျဖစ္ပါလတ္ေတ။ ေဒပိုင္ အေျခအေနတိေအာက္မွာ တခ်ိဳ ့က အေဟာင္းကို ခ်န္ထားပနာ အသစ္ဘားကို ဦးတည္ျပီးေက လားကတ္ေတ။ တခ်ိဳ ့က အေဟာင္းထဲမွာ နစ္ျမွပ္ပနာ ဘ၀ဆုံးလားကတ္ေတ။ တခ်ိဳ ့က အေဟာင္းထက္ ပိုလို ့ေဟာင္းေရ နိန္ရာကို ရြိလားနိန္ကတ္ေတ။

ေသခ်ာနိန္စြာတစ္ခုက အေခ်ခါ၀တ္ခေရ အက်ီၤတိကို ၾကီးခါ ျပန္၀တ္လို ့မရေရပိုင္ အသစ္ဆိုစြာ လစ္လ်ဴရွူပစ္ပယ္ထား
လို ့ရေရ အရာမဟုတ္။ အသစ္နန္ ့မတြိခ်င္ပါ ပုန္းလို ့နိန္ပါဖို ့ဆိုေကေတာင္ အသစ္က အိမ္ထဲထိ၀င္လာႏိုင္ေရ။

ျခင္ေခ်တစ္ေကာင္ကိုက္ေတဒဏ္ ပုရြက္စိတ္ေခ်တစ္ေကာင္ကိုက္ေတဒဏ္ကို မခံႏိုင္လို ့ လမ္းတစ္ပိုင္းမွာ
က်န္လိုက္ဖို ့ ဗ်ာယ္ ရွိဆက္လို ့မလားႏိုင္ဗ်ာယ္ ဆိုျခင္းေရ အသစ္ကိုလိုခ်င္ေရ ကိုယ့္ယုံၾကည္မွဳကို အသီသတ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။

၀ီခြဲမရဒြိဟျဖစ္မွဳက လူ ့စိတ္တစ္နိန္ရာမွာ ဟိနိန္တတ္ေတ ခံစားခ်က္တစ္မ်ိဳး။ ေဒခံစားခ်က္ကို အသိတရားနန္ ့ ဆီးျပီးခါမွ
သန္ ့ယွင္းလတ္ဆတ္ေတ အျမင္နန္ ့ ရွိဆက္လားဖို ့ခရီးကို လွမ္းျမင္ႏိုင္ပါဖို ့။

ေခတ္သစ္အိုင္တီဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာတိထက္က ရခိုင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳစြာ ခါးဆက္အျဖတ္ခံထားရေရ အညြန္ ့ခ်ိဳး ခံထားရေရ ရခိုင္စာပီအပင္ၾကီးျပန္ရွင္လာဖို ့ ျမီၾသဇာ အားဆီးတစ္ခြက္ျဖစ္ပါလတ္ေတ။ ေအပိုင္အခ်ိန္ကာလမွာ ေဒအပင္ၾကီးရွင္သန္လာဖို ့ အားလုံး၀ိုင္း၀န္းျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပီးမွဳက လိုအပ္ေတ။ အားစုံခါမွ အပင္လွပါဖို ့။ ရြက္ႏုေခ်တိထြက္ အပြင့္ေခ်တိပြင့္ပနာ အနံ ့ေခ်တိသင္းပ်ံ ့မႊီးၾကိဳင္လာပါဖို ့။ တက္ညီလက္ညီ ကေလာင္ေခ်တိစုံပနာ မိုးဒဏ္ လီဒဏ္ လွိဳင္းဒဏ္တိကို ခုံခံကာကြယ္ျပီးေက ရခိုင္စာပီအပင္ၾကီးကို ၀ိုင္းရံပံ့ပိုးပီးလားကတ္ပါေမ။

(စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ ေျမာက္ဦးကဘီလူး )

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။