“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

“စာပီတန္ဖိုးကို ျမွင့္တင္လားကတ္ပါေမ”

လြန္ခေရ ေလးငါးေျခာက္ႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္ကဆိုေက ရခိုင္သားတိကိုယ္ပိုင္လႊင့္တင္ထားေရ ၀ပ္ဆိုတ္တိက သုံးေလးခုေလာက္ရာဟိခပါ ေရ။ အြင္လိုင္းမွာ တြိကတ္ဆုံကတ္ေဆြးေႏြးလို ့ရေရ သတင္းအခ်က္အလက္တိဖလွယ္လို ့ရေရ ကြန္ယွက္တိကေလ့ အနည္းေခ်ပါ။ ယင္းအခ်ိန္က အဂုေအအမ္ပီပိုင္ အဖြဲ ့၀င္ေပါင္းသုံးေထာင္ေက်ာ္ေလာက္စုနိန္လာကတ္ေတ ရခိုင္လူ ့ေဘာင္သစ္ေခ်တစ္ခု အိန္တာနတ္မွာ ျဖစ္တည္လာဖို ့လို ့ ေယာင္လို ့ပင္ အိမ္မက္ မက္ဖူးခကတ္ဖို ့မဟုတ္ပါ။ ေယေကေလ့ မထင္ထားစြာတိ ျဖစ္တတ္ေတ စကၠန္ ့နန္ ့လိုက္ပနာ ေျပာင္းလဲလာေရ ကမၻာ့ရြာက သတင္းနည္းပညာလက္ေဆာင္သစ္တိ တစ္ခုျပီးေက တစ္ခုပီးနိန္လို ့ မစိုင္းစား၀ံ့ခေရ စိတ္ကူးေခ်တိက လက္တြိကိုယ္ေရာင္ျပပနာ ကိုယ့္ကြန္ျပဴတာရွိကို ေရာက္ပါလတ္စြာကို တစ္ေယာက္ေလ့ ျငင္းလို ့ရလီ
ဖို ့မထင္ပါ။

ေအအမ္ပီကို စျပီးေက ဖန္တီးလိုက္ေတ အခ်ိန္က ရခိုင္နန္ ့ရခိုင္ၾကားကဆက္သြယ္ေရးလမ္းမၾကီးထက္မွာ ျဖတ္သန္းလားနိန္ကတ္ေတ စကားလုံးတိထဲမွာ ရခိုင္ရို ့ဘာသာစာပီစကားလုံးတိက လူရာမ၀င္ခလို ့ ေျပာေက မွားလီဖို ့မထင္ပါ။ ေယေကေလ့ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားကို ႏွစ္ေပါင္းငါးေထာင္ေက်ာ္သုံးလာကတ္ေတ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအတြက္ ကိုယ္ရို ့အမင္ဘာသာစကားစာပီကို ကိုယ္ရို ့ပိုင္ေရနယ္ပယ္ရပ္၀န္းမွာ မၾကာေရအခ်ိန္ကာလေခ်တခုအတြင္း ရွိတန္းတင္သုံးစြဲလာႏိုင္ကတ္စြာက မွန္ကန္သြီးစစ္ျမင့္ျမတ္ေတ ရြီးခ်ယ္မွဳနန္ ့ မ်ိဳးရိုးစိုင္လာယိုင္ေက်းမွဳအမြီအႏွစ္တိကို လက္ျဖန္ ့ယူ ထိန္းသိမ္းလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေရ။

ပိုျပီးေကေတာက္ပေရ စာမ်က္ႏွာတိကိုခ်ယ္သလာကတ္ေတ ေနာက္ပိုင္း ေအအမ္ပီရင္ျပင္ထက္မွာ ရခိုင္စာပီပန္းခင္းၾကီးတစ္ခုပြင့္လာေရပိုင္ အေရာင္အသြီးကာလာစုံေရ ရကၡစာပီအညြန္ ့အဖူးအငုံအပြင့္ေခ်တိ စိမ္းစိုပြင့္လန္းလာစြာကို တြိျမင္လာကတ္ရပါေရ။ ႏိုင္ငံေရးစာပီ၊ ဘာသာေရးစာပီ၊ ရသစာပီ၊ သုတစာပီ၊ သေရာ္စာ၊ ေ၀ဖန္ေရး၊ ဘာသာျပန္၊ လူမွဳေရးစီးပြါးေရးသာေရးနာေရး၊ ခရီးလားမွတ္တမ္း၊ သတင္း စေရ အရီးအသားမ်ိဳးစုံကို ဖန္တီးလာႏိုင္ကတ္ျခင္း
ျဖန္ ့၀ီပီးလာႏိုင္ကတ္ျခင္းက ေခတ္သစ္ရခိုင္အီလက္ထရြန္နခ္စာပီသစ္ (Modern Arakanese Electronic Literature) တစ္ခုကို ဆြဲေဆာင္မွဳဟိဟိ ပီပီျပင္ျပင္ထင္ထင္ယွားယွား ေမာ္ကြန္းတင္လမ္းသစ္ခင္းလိုက္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပနိန္ပါေရ။

ေအပိုင္စာပီခရီးကို ခ်ီတက္လားကတ္ေတအခ်ိန္မွာ ရႊီစစ္မစစ္ မွတ္ေက်ာက္တိုက္ၾကည့္ကတ္ေတပိုင္ စာပီစိတ္ဓါတ္ဇာေလာက္ခိုင္မာမွဳဟိလဲ ဆိုစြာကို စမ္းသပ္လာကတ္ဖို ့စြာက ေလာကသေဘာလို ့ေျပာကတ္ရပါဖို ့။ စိန္ေခၚမွဳစြာ ရွိဆက္လားဖို ့ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ေတပိုင္ လုံ ့လကို အျပည့္ျဖည့္လို ့ ယုံၾကည္မွဳဇြဲသတၱိကို ႏွေႏွာင္းကိုင္ပနာ ျခီလွမ္းလွမ္းလားေက ေအာင္ျမင္မွဳပန္းဖူးကိုေမွ်ာ္မွန္းထားကတ္ေတအတိုင္း ဆြတ္ခူးလာႏိုင္ဖို ့စြာက က်ိန္းသီနိန္ပါေရ။

ေအထက္ပိုျပီးေက စာေကာင္းစာသန္ ့တိကို ရီးလာႏိုင္ဖို ့ ၾကိဳးစားအားထုတ္ကတ္ရဖို ့စြာက ရခိုင့္စာပီလွဳပ္ယွားမွဳထဲမွာ ဟိနိန္ကတ္ေတ အားလုံးသူရို ့တာ၀န္ပင္ျဖစ္ပါေရ။ ရခိုင္သားရို ့ရင္ဖတ္အ၀ီစိတြင္းနက္ထဲက စိမ့္ယိုထြက္က်လာေရ စကားလုံးတိကို ႏွလုံးသြီးနန္ ့ဆီးပနာ လက္ထဲက ကေလာင္နန္ ့ ေမာ္ကြန္းထိုးကတ္ရဖို ့စြာက သမိုင္းကပီးေရ အလုပ္ပင္ျဖစ္ပါေရ။ အရီးအသားတိ မ်ားလာလီလီ စာပီက ပိုလို ့
က်ယ္ျပန္ ့တန္ဖိုးဟိလာလီလီျဖစ္တတ္လို ့ ရခိုင့္လူ ့ ေဘာင္အတြက္ အသက္သြီးေၾကာျဖစ္ေတ ရခိုင့္စာပီကို ေအထက္ပိုျပီးေက ဆန္းသစ္ေတာက္ေျပာင္လာေအာင္ ျမင့္ျမတ္ေတအမ်ိဳးခ်စ္စိတ္နန္ ့ ဖန္တီးတည္ေဆာက္လားကတ္ပါေမ။ ။ ။

( စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ ေျမာက္ဦးကဘီလူး )

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။