“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ေကာလာဟလေထာင္ေခ်ာက္

ငါရို ့တိၾကီးျပင္းလာကတ္ေတ ပတ္၀န္းက်င္က ေကာလာဟလတိနန္ ့ျပည့္နိန္ေရ။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ ဇာနိန္ရာကိုပင္ ျခီလွမ္း လွမ္းပနာ လားၾကည့္လိုက္ ေကာလာဟလစကားေခ်တစ္ခြန္းေလာက္ေတာ့ေက ၾကားလာကတ္ရဖို ့စြာ က်ိန္းသီနိန္ေရ။ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္လက္ခံတတ္မွဳနန္ ့ဆင္ျခင္တုံတရား အားနည္းနိန္ေရခါ ေကာလာဟလေထာင္ေခ်ာက္ၾကီးထဲကို သိသိယင့္
နန္ ့လူးက်လားတတ္ေတ။

အေရးၾကီးဆုံးက ေကာလာဟလ၏ရင္းျမစ္က ဇာခ်င့္လဲ..။ ေကာလာဟလ ဇာကလာလဲ။ ဇာသူရို ့က ေဒ ေကာလာဟလကို ဖန္တီးလဲ။ ေဒပိုင္ မိန္းခြန္းတိ မိန္းပနာ ေကာလာဟလကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ႏိုင္ေက ေကာလာဟလေထာင္ေခ်ာက္မိျခင္းက လြတ္ကင္းႏိုင္ဖို ့စြာ ေသခ်ာေရ။

ေဒနိန္ရာမွာ ေကာလာဟလတစ္ခုကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္သုံးသပ္စိတ္ျဖာၾကည့္လားကတ္ပါေမ။ ဥပမာ- ဗမာေအာက္သားတိက ေျပာကတ္ေတ “ရခိုင္သားတိစြာ အျမင္မက်ယ္ သေဘာထားေသးသိမ္ေရ” လတ္။ အသိပညာကိုယ္ခံအားနည္းနိန္ေရ ရခိုင္သားတစ္ေယာက္က ေဒစကားကိုၾကားေက ပထမစိတ္ထဲမွာ ငါရို ့လူမ်ိဳးစြာ အျမင္မက်ယ္ သေဘာထားေသးသိမ္ေရ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလို ့ သိမ္ငယ္စိတ္၀င္လားပနာ အမွန္လို ့ထင္လားႏိုင္ေရ။ ေဒါသၾကီးတတ္ေတ ရခိုင္သားတစ္ေယာက္က ေဒစကားကိုၾကားေက လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းေကာ္ဆဲပနာ ေအာ္ၾကီးဟစ္က်ယ္ ေျပာျပီးေက မလိုလားအပ္ေတ ျပႆနာတိ ဆက္တိုက္ျဖစ္လားႏိုင္ေရ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ေဒစကားကို အေသးစိတ္ေလ့လာမၾကည့္မိေက ေဒစကားကိုေျပာေရ ေအာက္သားတိ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျမွားဦးျဖစ္ေတ ရခိုင္သားတိကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ခ်ိဳးႏွိမ္ႏွိပ္ကြပ္လိုျခင္းက အထေျမာက္ေအာင္ျမင္လားႏိုင္ေရ။

ေဒစကားကို အေသအခ်ာေလ့လာၾကည့္ဖို ့ဆိုေက “ရခိုင္သားတိစြာ အျမင္မက်ယ္ သေဘာထားေသးသိမ္ေရ” လို ့ ေကာက္ခ်က္ခ်ေျပာရေအာင္ ဇာအခ်က္အလက္ကို အျခီခံျပီးေက ေျပာစြာလဲ။ ေလးသန္းေလာက္ဟိေရ ရခိုင္လူမ်ိဳး၏ အျပဳအမွဳအက်င့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇယိုင္ေက်းမွဳဓေလ့ထုံးစံသမိုင္းကို စနစ္တက် သုေတသနလုပ္ျပီးေက ထြက္လာေရ ေနာက္ဆုံးအေျဖမ်ိဳးလား။ ယင္းပိုင္မဟုတ္ေက “ငခုံးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလာင္းလုံးပုတ္ေတ” ဆိုေရ ဗမာစကားပုံပိုင္ ရခိုင္သားတစ္ေယာက္မေကာင္းစြာကို လက္ညွိဳးထိုးပနာ က်န္ေရရခိုင္သားတိကိုပါ တံဆိပ္ကပ္လိုက္ျခင္းလား..။ ေအပိုင္ မိန္းခြန္းေခ် သုံးေလးငါးခြန္း ကိုယ့္စြာကိုယ္မိန္းၾကည့္ပနာ ဦးေႏွာဏ္ကို အလုပ္ပီးလိုက္စြာနန္ ့ ေဒစကားစြာ ေကာလာဟလ ဟုတ္မဟုတ္ကို ထင္ထင္ယွားယွားျမင္လာကတ္ရေရ။

အမွန္က ေဒစကားကို ဗမာေအာက္သားတိ ေျပာနိန္ျခင္းေရ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ပါေရ။ ဇာပိုင္ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးလဲ..။

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးက ေရရွည္အုပ္ခ်ဴပ္ထားႏိုင္ဖို ့ အအုပ္ခ်ဴပ္ခံလူမ်ိဳး၏စိတ္ဓါတ္ကို အယင္ဆုံးဖ်က္ဆီးထားဖို ့လိုအပ္ေတ။ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယိုယြင္းပ်က္စီးပရမ္းပတာျဖစ္နိန္ေရ လူမ်ိဳးကို အုပ္ခ်ဴပ္ရစြာ ကေကာင္းလြယ္ကူေရ။ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းတခု ပုံမွန္လည္ပတ္
ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္စီဖို ့ လိုအပ္ေတ စိတ္ခြန္အားကို အသိပညာကရာ ပီးေရ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ပညာေရးကို စနစ္တက်ဖ်က္ဆီးလိုက္စြာနန္ ့ ရီေသာက္ျမစ္အျဖတ္ခံထားရေရ အပင္ပိုင္ ယင္းလူ ့ေဘာင္စြာ ရပ္ေစာက္သီနိန္လီကတ္ရဖို ့စြာဗ်ာယ္။ ဆင္ျခင္တုံတရားနန္ ့အသိဥာဏ္ျမင့္မားမွဳကို ဖ်က္ဆီးျပီးေက ဦးေႏွာဏ္ကိုေဖာက္စားပနာ လပ္နိန္ေရယင္းနိန္ရာမွာ ေကာလာဟလတိကို လႊင့္ပီးထားလိုက္စြာနန္ ့ ယင္းလူမ်ိဳးစြာ အႏွစ္သာရ
နန္ ့အျပင္ပန္း အဓိကနန္ ့သာမညကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမၾကည့္ႏိုင္ပဲ အျမင္မွန္ အသိမွန္ အေျဖမွန္တိနန္ ့၀ီးပနာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပန္းဖူးမဟိ ျဖစ္နိန္လီကတ္ရဖို ့စြာဗ်ာယ္။ ေကာလာဟလပရိယာယ္ ေကာလာဟလႏြံထဲမွာ နစ္ျမွပ္နိန္လီကတ္ရဖို ့စြာဗ်ာယ္ေယ။

တခ်ိဳ ့ရခိုင္သားတိဆိုေက ႏိုင္ငံေရး ဆိုေရ စကားလုံးကို ၾကားေက က်ားေလာက္ေၾကာက္ကတ္ေတ။ သူရို ့ဦးေႏွာဏ္က ေဒစကားလုံးကို လက္ခံသိမ္းထားႏိုင္စြမ္းမဟိ။ မူလတန္းေက်ာင္းသားေခ်တိကို ပါရဂူစာတမ္းအေၾကာင္းလားဖတ္ျပပိုင္ျဖစ္နိန္ေရ။ ေအပိုင္ျဖစ္ေအာင္ ဗမာေအာက္သားတိက စနစ္တက် ပုံသြင္းထားေရ။ ႏိုင္ငံေရးစြာမေကာင္း ရခိုင္သားနန္ ့ႏိုင္ငံေရး တခုေလ့မဆိုင္ဆိုေရ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရးလုပ္ထားေရ။ ဦးေႏွာဏ္အေဖာက္စားခံ Brain-wash အလုပ္ခံထားရေရ ရခိုင္သားတိစြာ ေနာက္ဆုံးမွာ ဗမာေအာက္သားတိ ဆင္ထားေရ ေကာလာဟလေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာ သားေကာင္ျဖစ္လားရေရ။

ယင္းအတြက္နန္ ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ပင္ ျဖစ္ျဖစ္ စကားတစ္ခြန္းပင္ျဖစ္ျဖစ္ ၾကားလာကတ္ေက...

(က) ေဒစကားကို အသူေျပာစြာေလ
(ခ) ဇာျဖစ္လို ့ေျပာစြာေလ
(ဂ) ဇာပိုင္အခ်က္အလက္တိကို အျခီခံထားေလ
(ဃ) ဇာရည္ရြက္ခ်က္အတြက္ ေျပာစြာေလ
(င) အကယ္၍ ေအစကားအမွန္ျဖစ္လားေက ရလဒ္က ဇာခ်င့္လဲ .. အစဟိေရ မိန္းခြန္းေခ်တိကို မိန္းၾကည့္ပနာ ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေ၀ဖန္ႏိုင္ေက ေကာလာဟလအႏၱရာယ္က လြတ္ကင္းႏိုင္ဖို ့စြာ က်ိန္းသီေၾကာင္း ေျပာခ်င္ေရ။

အမွန္က ဗမာေအာက္သားတိစြာ စိတ္ဓါတ္ေအာက္တန္းက်ေရ။ လူစိတ္မဟိ။ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲမွာ ဟိနိန္ေရ ေအာက္သားတိဆိုေက ပိုျပီးေက ေကာက္က်စ္အတြင္းလားပနာ အျမင္မက်ယ္သေဘာထားေသးသိမ္ေရ။ ဇာျဖစ္လို ့ေအပိုင္ ေျပာႏိုင္ေလ။

ယာသွ်င္နန္ ့ေမ်ာက္မွာ အသူအျမင္က်ယ္ဖို ့လဲ။ အိမ္သွ်င္နန္ ့သူခိုးမွာ အသူက သေဘာထားေသးသိမ္ဖို ့လဲ။ ေဒႏွစ္ခ်က္က ရခိုင္သား
နန္ ့ေအာက္သား ဇာသူကဇာေလာက္အဆင့္အတန္းဟိလဲ ဆိုစြာကို တိုယွင္းလိုရင္း ေဖာ္ျပေျပာႏိုင္ေရ။

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကေလ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးက တျခားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့ကြ်န္မျပဳရ ကိုလိုနီစနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး ကို ျပဌါန္းပီးထားေရ။ ေနာက္ျပီးေက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းက လူ ့အခြင့္အေရး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရး စီးပြါးေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရး ပညာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးတိကို ေလးစားလိုက္နာက်င့္သုံးဖို ့ ဥပေဒျပဳထားစြာကို ဗမာေအာက္သားတိကခ်ိဳးေဖာက္နိန္ေရ။ ေအာက္သားတိ လူစိတ္မဟိစြာကို သုေတသနလုပ္ထားေရ စာတမ္းတိ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းထားေရ ဆာေဗးတိ ေထာင္နန္ ့ေသာင္းနန္ ့ခ်ီျပီးေက ဟိေရ။ အႏွစ္ခ်ဴပ္ေျပာရဖို ့ဆိုေက ေအာက္သားစြာ စိတ္ဓါတ္ေအာက္တန္းက် သေဘာထားေသးသိမ္အျမင္မက်ယ္ေရ လူမ်ိဳးလို ့သတ္မွတ္ႏိုင္ေရ။

ေဒနိန္ရာမွာ ေျပာခ်င္စြာတစ္ခုက အဂုလက္ဟိနအဖဗမာစစ္ခြီးတိစြာ ဗမာတိထဲက ဗမာတိျဖစ္ကတ္ေတ။ အာကာထက္ကလူးက်လာစြာမဟုတ္။ နအဖစစ္တပ္ထဲမွာ တျခားလူမ်ိဳးတိဟိေကေလ့ ေပၚလစီခ်မွတ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးအပိုင္းျဖစ္ေတ စစ္ေကာင္စီကို ဗမာတိကရာ ခ်ဴပ္ကိုင္ထားေရ။ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲနိန္ျပီးေက ဖက္ဆစ္၀ါဒထက္ဆိုးေရ ဗမာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒကိုအျခီခံျပီးေက ဗမာစစ္အုပ္စုျဖစ္ပါလတ္စြာ။ ဗမာေအာက္သားအမ်ားစုက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားလို ့ ကမၻာမွာ သက္ဆိုးအရွည္ဆုံးဗမာစစ္ခြီးစနစ္ တည္တံ့နိန္ရျခင္း ျဖစ္ေတ။ ေအာက္သားတိက ဗမာမဟုတ္ေတ လူမ်ိဳးတိကို အားလုံးရန္သူလို ့သတ္မွတ္ထားေရ။ သူရို ့ႏိုင္ငံေရးအာဏာခ်ဴပ္ကိုင္ထားႏိုင္ေရးစြာ
သူရို ့၏အဓိကအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒ ျဖစ္ေတ။ ဇာေလာက္ပင္ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာထားကြဲလြဲနိန္ကတ္ေကေလ့ အေရးၾကဳံေက ေအာက္သားတိစြာ တစ္သားတည္းျဖစ္လားတတ္ေတ။

ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္စြာက ေအာက္သားတိဆင္ထားေရ ေကာလာဟလေထာင္ေခ်ာက္ကို ေရွာင္လားႏိုင္ပနာ ဗမာေအာက္သားတိပရိယာယ္မာယာကို ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္တိ သိျမင္ႏိုင္ကတ္ပါစီ။ ။ ။

(စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ ေျမာက္ဦးကဘီလူး )

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။