“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ဂိုဏ္းသုံးဂိုဏ္းနန္ ့ ရခိုင္ရို ့အရွုပ္ေတာ္ပုံ

ျပည္ပမွာဟိကတ္ေတ ရခိုင္လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းနန္ ့ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ သူရို ့အယူအဆနန္ ့သူရို ့ ယုံၾကည္လက္ခံက်င့္သုံးပနာ
အုပ္စုဖြဲ ့လားနိန္ကတ္ေတ ဂိုဏ္းသုံးဂိုဏ္းဟိေရ။

ပထမဂိုဏ္းက ကုလားတိုက္ဖ်က္ေရးဂိုဏ္း။ ေဒဂိုဏ္း၏၀ါဒက ဗမာနန္ ့ေပါင္းျပီးေက ကုလားကိုတိုက္လားဖို ့။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ေဒဂိုဏ္းစြာ နအဖဗမာစစ္အုပ္စုကို လုံး၀မေ၀ဖန္ ဗမာစစ္အုပ္စုမၾကိဳက္ေတ ႏိုင္ငံေရးကိုေလ့ မလုပ္။ လူမွဳေရးလို ့ ေဂါင္းစိုင္တပ္ထားျပီးေက ကုလား
ဆန္ ့က်င္ေရးကို စာတိရီးလို ့တမ်ိဳး အိန္တာနက္ထက္မွာ တစ္ဖုံ တိုက္ကြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေဖာ္ပနာ လက္စြမ္းျပနိန္ကတ္ေတ။

ဒုတိယဂိုဏ္းက ကုလားနန္ ့ေပါင္းျပီးေက ဗမာစစ္အုပ္စုကိုေတာ္လွန္ေရးဂိုဏ္း။ ေဒဂိုဏ္း၏၀ါဒက ဗမာတိ ရခိုင္ျပည္ကို စစ္ကိုလိုနီစနစ္
နန္ ့ဂုတ္သြီးစုပ္ကြ်န္လုပ္နိန္စြာကို ကုလားနန္ ့ေပါင္းပနာ ေတာ္လွန္လားေရးဆိုေရ မူလမ္းစိုင္ပင္ျဖစ္ေတ။ အယင္ခါ
ရခိုင္ရို ့သမိုင္းမွာ ရခိုင္ဘုရင္မင္းေစာမြန္စြာ ကုလားနန္ ့ေပါင္းျပီးေက ဗမာကိုတိုက္ပနာ ရခိုင္ျပည္ကုိျပန္
လို ့သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခစြာကိုေထာက္ျပျပီးေက ေဒဂိုဏ္းက ရခိုင္သားတိကို စည္းရုံးေရ။

တတိယဂိုဏ္းက ဖယ္ဒရယ္ဂိုဏ္း။ ေဒဂိုဏ္း၏၀ါဒက လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဟိေရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖယ္ဒရယ္တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္လားေရး ပင္ျဖစ္ေတ။ နအဖဗမာစစ္၀ါဒီတိနန္ ့သုံးပြင့္ဆိုင္တြိဆုံေဆြးေႏြးေရးစြာ ေဒဂိုဏ္းသားတိ ေျပာနိန္က်စကား။ ေဒဂိုဏ္းေဂါင္းေဆာင္တိစြာ အမွန္တကယ္က ဖယ္ဒရယ္၀ါဒကို သိလို ့နားလည္လို ့ယုံၾကည္လို ့ေတာ့ မဟုတ္။ ဖယ္ဒရယ္ အၾကမ္းမဖက္ လက္နက္မကိုင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလို ့ ေအာ္ေက အန္ဂ်ီအိုတိက ပေရာဂ်တ္တိရပနာ ေဖးသာတျပားတခ်ပ္ရကတ္
လို ့ ေဒပိုင္ေအာ္နိန္ရျခင္း ျဖစ္ေတ။

ေဒဂိုဏ္းတိ၏ အားနည္းခ်က္က လုပ္ခ်င္စြာတိမ်ားျပီးေက လုပ္ႏိုင္စြာတိနည္းပနာ ရခိုင္စာကိုမရီး အိန္စတီက်ဴးရွန္းတည္ေဆာက္ေရးကို အားမပီး အနာဂတ္စီမံကိန္းနန္ ့ ရွိဆက္ျပီးေက ဇာပိုင္လုပ္လားကတ္ဖို ့ဆိုေရ လုပ္ငန္းစိုင္တိမဟိျခင္း ပင္ျဖစ္ေတ။ ယင္းအတြက္နန္ ့ ေအဂိုဏ္းတိစြာ ရခိုင္သားတိ အားကိုးအားထားျပဳေလာက္ေတ ပရုိဖက္ရွန္နယ္အဖြဲ ့အစည္းၾကီးတိျဖစ္မလာပဲ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါသည္တိပိုင္ တျဖည္းျဖည္း
နန္ ့လုံးပါးပါးပနာ နိဂုံးခ်ဴပ္ဇာတ္သိမ္းလားဖို ့အဆင့္ကို ေရာက္ပါလတ္ေတ။ ပိုဆိုးနိန္စြာက the clash of ignorance (အသိဥာဏ္မဲ့ျခင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းပြန္းတိုက္ျခင္း) လို ့ ေျပာႏိုင္ေရ ရခိုင္အခ်င္းခ်င္း ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ ရခိုင္အဖြဲ ့တိအခ်င္းခ်င္းတိုက္ တစ္ေယာက္တည္းက်င္ကိုင္ တစ္သင္းတည္းေဘာလုံးကဇတ္ျပီးေက ကိုယ့္ဂိုးကို ကိုယ္သြင္းပနာ ေအာင္ပြဲခံနိန္ကတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတ။

ေဒပိုင္ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ပ်က္နိန္ေရ အေျခအေနဆိုးကို ျမင္ပနာ မ်ိဳးဆက္သစ္တိ သြီးမလန္ ့လားစီဖို ့လိုအပ္ေတ။ အနာဂတ္စြာ ရင္လီး
ဖို ့ေကာင္းပါေရေ၀ ဆိုေရ စကားကိုေျပာပနာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္လိုက္ကတ္စြာကေလ့ လမ္းမွန္မဟုတ္လို ့ထင္ေရ။

အဂုပိုင္ ျပႆနာတိအားလုံးအတြက္ အေျဖက တစ္ခုတည္းရာဟိေရလို ့ ယူဆမိေရ။ ယင္းအေျဖက လူသားရင္းျမစ္နန္ ့ အရင္းအႏွီးတိ
ဖြံ ့ျဖိဳးလာေရး Human Capital and Resource Development ပင္ ျဖစ္ေတ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရဖို ့ ဆိုေက ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္အေခ်တိ အထက္ကေျပာခေရဂိုဏ္းတိေနာက္ကိုလိုက္ပနာ အရက္၀ယ္ၾကက္ဖမ္းလိုက္လုပ္နိန္ေက တစ္ေယာက္အတြက္ေလ့ အက်ိဳးျဖစ္မလာပဲ ကိုယ့္ဘ၀ကိုကိုယ္လားဖ်က္စြာနန္ ့တူနိန္ပါဖို ့။ လုပ္သင့္စြာက လူစြမ္းလူစဟိလာေအာင္ တန္ဖိုးဟိေရ လူတိျဖစ္လာေအာင္ ကုိယ့္ဒူးကိုယ္ခြ်န္ ကိုယ့္အစြမ္းအစကို ကိုယ္ျမွင့္တင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကရာ သြီးစစ္ေတလုပ္ေဆာင္ခ်က္တိ ျဖစ္လာပါဖို ့။ အနာဂတ္မွာ ရခိုင္ရို ့လူ ့ေဘာင္ ေတာက္ေျပာင္လာဖို ့ အရည္အခ်င္းအရည္အသြီးတိျပည့္၀ေရ စြမ္းရည္ဟိေရ မ်ိဳးဆက္သစ္တိလိုအပ္နိန္စြာကို
မမိန္ ့သင့္ပါ။

ေအနိန္ရာမွာ ေျပာခ်င္စြာတစ္ခုက ေျမာက္ဦးကဘီလူး ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္းကို ေျပာလိုက္မိစြာနန္ ့ ေနာက္ကလိုက္ဖို ့ အဆင္သင့္ဟိေရလို ့ ေျပာလာကတ္ေတ ေအအမ္ပီအဖြဲ ့၀င္တိကို တြိလာရေရ။ ရရိုးသသားေျပာရဖို ့ဆိုေက ဘီလူးစြာ မဆလပါတီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတိပုိင္ ဂိုဏ္းေထာင္စြာကို မၾကိဳက္။ ထိုနာေမ ေဒနာေမတပ္ပနာ အဖြဲ ့တိေထာင္ျပီးေက
ဥကၠဌလုပ္ဖို ့ ဆိုေရ အေတြးအေခၚမ်ိဳးကို ပိုလို ့ေတာင္ ရြံသိမ့္ေရ။ ယင္းပိုင္လူတိကို ျမင္ရေက အန္ပါအန္ခ်င္ေရ။

ဘီလူး၀ါဒက “ ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးစကားလုံးအၾကီးသန္တိ မေျပာခင္ ရခိုင္စာကိုတတ္ေအာင္သင္ ရခိုင္စာကို ရီး”။ ရခိုင္သားရခိုင္သမတိုင္းစြာ ရခိုင္ရို ့လူ ့ေဘာင္အတြက္ အားလုံးသူေဂါင္းေဆာင္တိ။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးစြာ တျခားလူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ သြီးစုပ္အုပ္ခ်ဴပ္ကြ်န္လုပ္ခံနိန္ရျခင္းက လြတ္လပ္ဖို ့ အအုပ္ခ်ဴပ္ခံလူမ်ိဳးထဲက လူတိုင္းစြာ ေတာ္လွန္ျပည္သူျဖစ္နိန္ကတ္ရပါဖို ့။ လူတိုင္းစြာ ႏိုင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးအသိစိတ္ႏိုးၾကားနိန္ကတ္ရပါဖို ့။ မူလလူ ့ေဘာင္ကို အျခီခံျပီးေက ေတာ္လွန္ေရးႏိုင္ငံေရးကို တည္ေဆာက္ကတ္ရပါဖို ့။ ျပည္ပကို ေရာက္နိန္ကတ္ေတ လူတိက ျပည္ထဲကလူတိကို စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၀ိုင္းရံအားပီးကတ္ရ
ပါဖို ့။ ေယမွရာ သြီးစစ္ေတ ေတာ္လွန္ေရးနန္ ့လြတ္လပ္လမ္းထက္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းလားႏိုင္ပါဖို ့။

နိဂုံးခ်ဴပ္ေျပာရဖို ့ဆိုေက ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္အေခ်တိ ရခိုင္စာကိုသင္ ကိုယ့္စြမ္းကိုယ္စကိုျမွင့္တင္ ကိုယ္ပိုင္အသိဥာဏ္
နန္ ့ဆင္ျခင္တုံတရားကို ျမင့္ေအာင္လုပ္ကတ္ပါလို ့ရာ တိုက္တြန္းခ်င္ပါေရ။ ။ ။

( စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ ေျမာက္ဦးကဘီလူး )

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။