“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

ရင္ခုန္မိေရ ကဗ်ာေသွ်တစ္ပုဒ္

ပန္ (စစ္ေတြ)

ရခိုင္စကား၊ ရခိုင္အသံထြက္နန္႔ ရီးသားထားကတ္ေတ ကဗ်ာ၊ ၀ထု၊ ေဆာင္းပါးတိကို ရခိုင္ျပည္အတြင္းက ထုတ္၀ီနီကတ္ေတ မဂၢဇိန္းတိမွာ အားရ၀မ္းသာစရာ အမ်ားႀကီးတြိလာရပါေရ။

ေယၿပီးေက ၿမိဳ႕နယ္အသီး သီးက ထြက္ေပၚလာေရ မဂၢဇိန္းတိကိုလည္း အားရဂုဏ္ယူစရာ တြိလာရပါေရ။
ေဒမဂၢဇိန္းတိ ဆက္တိုက္ ဆက္တိုက္ ထြက္ယွိလာႏုိင္ကတ္ပါစီ။ ကဗ်ာ၊ ၀ထု၊ ေဆာင္းပါးတိေလ့ အမ်ားႀကီး ရီးသားႏိုင္ကတ္ပါစီလို႔ ဆုေတာင္းပါေရ။

မဂၢဇိန္း တစ္အုပ္ထြက္လာဖို႔ဆိုစြာ လြယ္ေတာ့လြယ္ဖို႔မဟုတ္ပါ။ ယင္းေက်းဇူးနန္႔ ႀကိဳးစားၿပီးေက စီစဥ္ထုတ္ ၀ီကတ္ေတ စာပီပညာသွ်င္ ပုဂၢိဳလ္တိကိုေလ့ ခ်ီးမႊမ္းဂုဏ္ျပဳ ေလးစားမိပါေရ။

အကၽြန္စာမရီးတက္ပါ။ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ စာမူေခ်တိကို ရီးၿပီးေက မယ္သယ္၊ မယ္၀ါ မဂၢဇိန္းတစ္ခုကိုေလ့ မပုိ႔ဖူးပါ။ ေယဒါေလ့ စာေတာ့ စိေသွ်ဖတ္ျဖစ္ေတလို႔ ဆိုရပါဖို႔။ ယင္းပိုင္နန္႔ ၁၉၉၇ ခု၊ စက္တင္ဘာလထုတ္ လျခမ္းၿမီ အမွတ္ (၁) မဂၢဇိန္းကို ဖတ္ျဖစ္ပါေရ။ ေဒမဂၢဇိန္းမွာ ကဗ်ာသွ်င္ ေနာက္ေအး (အေနာက္) ရီးသား ထားေရ ‘ႏွင္းမိုးထဲကလူ’ ဆိုေရ ကဗ်ာေသွ်တစ္ပုဒ္ကို ရခိုင္အသံထြက္နန္႔ ဖတ္ရေရအခါ အကၽြန္႔ရင္ထဲမွာ ပီတိခံစားခ်က္ေသွ်တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေရအတြက္နန္႔ ျပန္လည္ခံစားတင္ျပခ်င္ေရစိတ္က ရြစိရြစိျဖစ္ပါလတ္ ပါေရ။ ယင္းအတြက္နန္႔ အရဲစြန္႔ဗ်ယ္ မရီးတက္ရီးတက္နန္႔ ဖြင့္ဆုိခံစားမိလိုက္ပါေရ။တခုၾကားျဖတ္ ေျပာပါရစီ။ အရီးအသား၊ နိမိတ္ပံု၊ ထင္ဟတ္ခ်က္တိေရ ကဗ်ာဖတ္သူအကၽြန္႔ကို ဖမ္းစား ပံုေဖာ္ပီးႏိုင္ပါေရ။ ကဗ်ာသွ်င္ ေနာက္ေအး (အေနာက္) ကို ကၽြန္တာ္မသိပါ။ ေဒယွင့္ကိုေတာ့ခါ ႐ိုး႐ိုးသား သား၀န္ခံပါရစီ။ ကဗ်ာသွ်င္ဇာမွာနီေလ၊ ဇာအရြယ္ေလ၊ ဇာဂုဏ္ပုဒ္တိယွိေရေလ။ အကၽြန္႔စိတ္ကူးနန္႔ ပံုေဖာ္ မိပါေရ။

ဟုတ္ပါယင့္။ ေနာင္ေအး (အေနာက္) ကဗ်ာ-အလွဒႆနကို အကၽြန္႔လက္လွမ္းမွီသေလာက္ လက္တစ္ဆံုး ႏႈိက္ၾကည့္စြာမွာ ၀ိမုတၱိရသက်မ္းကို ခ်ီးမႊမ္းေထာပနာျပဳေရ ျမင္းထိန္းငတာပိုင္ျဖစ္နီခေက ခြင့္လႊတ္ဖို႔နန္႔ အကၽြန္ခံစားမိသေလာက္ ခံစားမိေရပိုင္ဖြင့္ဆိုထားစြာျဖစ္လို႔ အကၽြန္႔ကိုနားလည္ပီးဖို႔ အယ္ဒီတာနန္႔အတူ၊ ကဗ်ာသွ်င္ စာဖတ္သူတိကို ေတာင္းပန္ပါေရ။

ေဒနိန္႔ ေခတ္လူငယ္ေသွ်တိ အီးျမေရေဆာင္းက မြီးဖြားပီးလိုက္ေတႏွင္းပြင့္ေသွ်ပိုင္ သားသမီးေသွ်တိ။ ေယ ဇူးနန္႔ သီတာရီစင္ပိုင္ အီးျမေရမိဘေမတၱာ တစ္မြိမြိတစ္စိမ့္စိမ့္နန္႔ တစ္ေပါက္ေပါက္က်နီေရ မိဘေမတၱာ အနႏၱထားယွိေရ မိဘကို အီးျမေရေဆာင္းေသွ်နန္႔ဖြဲ႔ပနာ ေဆာင္းကမြီးဖြားပီးလိုက္ေတ ႏွင္းပြင့္ေသွ်ကိုေတာ့ လီျပင္းခတ္လို႔ ေၾကာကပင္စိမ့္ေရ။ ႏွာစီး ေျခာင္းဆိုး ေဆာင္းမြိရေရ ေဆာင္းနန္႔တင္စားထားပါေရ။ ေဆာင္းမြိရေရေဆာင္း လာနီပါယင့္ေထာ။

ဖတ္ၾကည့္ပါ။
လာယင့္ေယေဆာင္း
ေရဘင္တစ္လက္တပ္
႐ိုးရာဒေယာခရစ္သိမ္၀တ္လို႔
ျမင္လိုက္ယာလားကိုး၊
ေရႊဆိုးႀကိဳးျပဖို႔ စပို႔ယွပ္
ၾကည္သီးမတပ္ပဲ၀တ္ထားစြာ။

နံပါးကဟိနီေရလူကို လက္တို႔ေျပာလိုက္ေတစကားပါ။ မိဘက သားသမီးကို ေခတ္ပညာတက္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဗ်ယ္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္နီႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေခ်နန္႔ ေက်ာင္းထား၊ စာသင္၊ စာေတာ္ေအာင္၊ လူေတာေပါက္ ေအာင္၊ အေပါင္းအသင္းဆန္႔ေအာင္ဆိုၿပီးေက ၀ယ္ပီးဆင္ပီးထားေရ အ၀တ္အစား၊ ေရႊေငြတိကို ႐ိုး႐ိုးတန္း ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမယွိ။
တစ္ခ်ိဳ႕မိဘတိမွာဆိုေက သားသမီးခ်စ္စိတ္နန္႔ မရရေရပိုင္ ရွာၾကံဖန္တီးထားစြာကို သေဘာမေပါက္ ဇာမွန္းေလ့မသိ။ ေခတ္ႀကီးကို တရားခံဆြဲထည့္ပနာ ေက်ာင္းကိုအေၾကာင္းျပ မိဘေဖ့သာကို သံုးျဖဳန္းဗ်ယ္ ငါးသံုးလံုး လန္ဒန္ စီကာလိပ္ကို လက္ၾကားမွာညွပ္ ကြမ္းတစ္လုပ္မံု လမ္းေဘးထိုင္ ဂီတာတီး သိုင္ေခါင္ သံုးေဘာ္နန္႔ အိမ္ကိုမ၀င္ပဲ အနာဂတ္မေရရာ မေသခ်ာသိေရ လူငယ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ျမင္ေယာင္မိပါေရ။

ေဆာင္းမြိရေရေရာဂါေရ မဆင္မျခင္နီေက တစ္ျခားလူကိုပါ ကူးတတ္ပါေရ။ ယင္းအတြက္နန္႔ ၀င္ဖိ၊ ၀င္ဖိ ေဆာင္းမြိရဖို႔ေယလို႔ အသိပီးထားေရ ဒုတိယအပိုဒ္ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။
၀င္ဖိ၀င္ဖိ
ေဆာင္မြိရဖို႔ေယ ဇာေလယွင့္တစ္ခု
ႏွင္းပြင့္လည္းမဟုတ္
မိုးစက္လည္းမဟုတ္နန္႔။

ဟုတ္ပါေရ။ အကၽြန္႐ို႔ယဥ္ေက်းမႈနန္႔ မအပ္စပ္၊ ကားရီးကားရာ၀တ္ၿပီးေက ေယာက္်ားလည္းမဟုတ္၊ မမေခ် လည္းမဟုတ္၊ ပါးလ၀ိုက္၀ိုက္ဗ်ယ္ သနပ္ခါးလိမ္း၊ နားေပါက္ေဖာက္၊ နကြင္း၀တ္၊ ဆံပင္ကို ၾကက္ခ်ခုတ္ စည္းဗ်ယ္ ဘန္းစကားတိ ေျပာလိုေျပာနန္႔ ျဖစ္နီစြာကို ကဗ်ာသွ်င္က တစ္လြဲတစ္ေခ်ာ္ အတုမယူမိဖို႔ သတိပီးေရ ေစတနာကို ျမင္ေယာင္မိပါေရ။

ေကတန္တု၊ အနာဂတ္လူေသွ်တိေရ ပညာတစ္ပိုင္းတစ္စနန္႔ မေရရာေရလမ္းမွာကို ေရာက္နီမိဖို႔ဆိုေက ေဒလူေသွ်တိ တိုင္းျပည္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ထားလို႔ အနာဂတ္မွာ ကိုယ့္၀မ္းစာေတာင္ ကိုယ္ရွာစားႏိုင္ ဖို႔မဟုတ္ဆိုစြာကို ရင္ထဲက က႐ုဏာအျပည့္နန္႔ ဂေရာင္၀ထုတ္ ေဆာင္းဖို႔လား၊ ထီးရာေဆာင္းဖို႔လား၊ စပ္တမ္းေထာလို႔ ေဒါသသံေရာဗ်ယ္ ေစတနာမိုးႀကိဳးသြားကို အားမလိုအားမရ ေဒဂုပိုင္ ပစ္ခ်လိုက္ပါေရ။

ကိုင္း …. စပ္တမ္းေထာ
အကိုေျပာစမ္ခ်က္ လမ္းထက္ကယင္းအေကာင္
ဂေရာင္၀ထုတ္ေဆာင္းဖို႔လား ထီးရာေဆာင္းဖို႔လား …. လုိ႔ စပ္တမ္းစကားေျပာလိုက္ပါေရ။

ယင္းအတြက္နန္႔ ေဒနိလူငယ္ေသွ်တိ အနာ ဂတ္ အားထားရေရ လူငယ္ေသွ်တိျဖစ္ေအာင္ စာကိုႀကိဳးစားသင္ယူၿပီးေက ရခိုင့္ယဥ္ေက်းးမႈ အမြီအႏွစ္၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈတိကို ထိန္းသိမ္းဗ်ယ္ ရခိုင္ျပည္အတြက္ အုပ္တစ္ခ်က္ သဲတစ္ပြင့္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ကတ္ ပါစီ။ ထီးေဆာင္းေယာက္်ားေသွ်တိ ျဖစ္ႏုိင္ကတ္ပါစီလို႔ ဆုေတာင္းယင္းနန္႔၊ ရခိုင္ကဗ်ာစာပီ တုိးတက္ထြန္း ကားပါစီလို႔ ဆႏၵျပဳလုိက္ရပါေရ။

မူရင္း၊ လျခမ္းၿမီမဂၢဇိန္း အမွတ္ ၂၊ စာ ၁၃၉၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ရခိုင္သားႀကီးစာပီ၊ အမွတ္ ၅၅/ခ၊ ကၽြန္းေရႊ၀ါ လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံုတန္း၊ ရန္ကုန္။

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။