“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

မင္းဘာႀကီးကိုသိလား

မင္းဘာႀကီးကိုသိလား (ဟာသ)
---------------------------
ရခိုင္တေယာက္ႏွင့္ ျမန္မာတေယာက္ ခရီးလားယင္း အမွတ္မထင္တိြဆံုသည္။ ျမန္မာက ရခိုင္သမိုင္းအေၾကာင္းစိတ္၀င္စားသူတေယာက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းေဒအေၾကာင္း ေထြရာေလးပါးေျပာဆိုယင္း ျမန္မာက "ေအာ္ မိန္းယခိုင္ဆိုယိန္ (မိန္းဘာဂ်ီး) ကို သိယ့ဲလား" ဟု မီးလိုက္သည္။

ထိုခါ ကိုရခိုင္ေျဖလိုက္သည္က "ေအာ္ မသိလို႔ဟိဖို႔လား၊ (ငါ့ဘဂ်ီး) ဆိုစြာ င႐ို႕အႀကီးသွ်င္မွာ လင္မလားေယ”

----------
(ရကၡိတ႐ို႕ဆံုရပ္ၿမီဘေလာ့မွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။