“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

မိမကိစၥ ဤသို႔ၾကားလိုက္မိပါ၏

၀ူေဖဆန္

“သွ်ိန္ဒိုင္အကနန္႔ ဗုဒၶပူဇနိယအက” ကို ၁၉၆၆ခုႏွစ္ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုပြဲေတာ္မွာ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔က ကျပေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခလီေရလို႔ သိရပါေရ။

ေဒအကကို သွ်စ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီး အတြင္းဘက္ ထရံမွာဟိေရ ႐ုပ္ႀကြတ္တိကို အၿခီခံပနာ တီထြင္ဆန္း သစ္ ထားစြာလို႔ ဆိုယင့္။ ေဒအက႐ို႔ေရ ႀတိဘဂၤစလာေရလို႔ အဆိုျပဳခ်က္ကိုေလ့ တြိေရကား။

ရခိုင္အကနန္႔ ဗမာအက႐ို႔ေရ ယင္းအတြက္နန္႔ အၿခီခံကစၿပီးေက ကြဲေရလို႔ သိရေရ။ ဗမာမွာက “ဘယ္ၿခီ ညာ လက္” အခၿခီခံ၊ ရခိုင္မွာက “ဘယ္ၿခီ ဘယ္လက္” မတူကတ္။

ဗုဒၶပူဇနိယ ယိမ္းအကေရ ျပည္ေထာင္စုကပြဲကစၿပီးေက လူသိမ်ားပါလတ္ေတ။ ယိမ္းအကကေလ့ ၾကည့္လို႔ ေကာင္း။ ယင္းမွာပါေရေတးျခင္းက သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ဟိ။ ေယနန္႔ အဂုထက္ထိ ရခိုင္႐ို႔ႏွလံုးသားမွာ ဆီမွင္ စြန္းထင္းမႈ မပ်က္ျပယ္သိစြာလို႔ ဆိုခ်င္ေရ။

ဗုဒၶပူဇနိယယိမ္းအကမွာ ဆိုထားေရေတးျခင္းက မဟာမုနိမွာ ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴေရအခါ႐ို႔၊ ဆီမီးပူေဇာ္ေရ အခါ ႐ို႔မွာ ဆိုစြာေတးျခင္းလို႔ ဆိုေရကား။ ေတးျခင္းအသြားမွာ ရခိုင္႐ိုးရာေက်းလက္ေတးသြားမ်ိဳးလို႔ မွတ္ခ်က္ကိုေလ့ တြိမိယင့္။ အတီးကိုေတာ့ခါ “စည္”နန္႔ “ပလြီ”ကို ဦးစားပီး တီးမႈတ္ထားစြာကို ၾကားႏိုင္ပါေရ။


ေယနန္႔ “ဗုဒၶပူဇနိယအက”ဆုိစြာ ေဆာင္းတြင္းအိပ္မက္အရ ေပၚလာစြာမဟုတ္၊ မိဘမဲ့မဟုတ္။ မာန္ေအာင္ႏြယ္ ေခၚ ရႊီႏြယ္လို႔ဆိုေရ သၾကားလညွက္ပင္မဟုတ္။ အၿခီခံအုတ္ျမစ္ေနာင္းေနာင္းနန္႔ အကဆိုစြာကို ရခိုင္အမ်ိဳး သား႐ို႔အနီနန္႔ ဂုဏ္ယူစရာ မဟုတ္ပါလားေယ။ အကအနီနန္႔ ေကာင္းေရပိုင္၊ အဆိုပိုင္းဆိုင္ရာ ေတးျခင္းကေလ့ ေကာင္းဖို႔ဆိုစြာ ေျပာခီရဖို႔သိလားေယ။

ဆြမ္းေတာ္ကပ္ရာနန္႔ ဆီးမီးပူေဇာ္ရာမွာဆိုကတ္ေတ ေတးျခင္းဆိုေတာ့ခါ ေ၀းသတ္ပစ္လိုက္ဖို႔စြာ အစြာဟိပါဖို႔ ေရာင္။ အားလံုးအားလံုး ေကာင္းေရလုိ႔ ရင္ေကာ့ၿပီးေက ၀င့္ႂကြားစြာနန္႔ …….။

ေဒအက၊ ေဒေတးျခင္း တီထြင္ဖန္တီးထားေရ ပညာသွ်င္႐ို႔ကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားအားလံုး ေက်းဇူးတင္ထိုက္စြာ ေျပာဖို႔လိုဖို႔သိလားေယ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ ဂုဏ္သိကၡာပန္းပြင့္ေရ ျပည္ေထာင္စုအ၀ွန္း ထံုသင္းမႊီးပ်ံ႕ ႀကိဳင္လႈိင္လို႔။

ေဒအက ေဒေတးျခင္းေရ ယင္းစဥ္အခါက ျပည္ေထာင္စုပြဲေတာ္မွာ အသေရတင့္ မ်က္ႏွာပြင့္ခလီေရလို႔ “ဧ၀ံ ေမသုတံ” လုိက္ရယင့္။


ေတးျခင္းက ဤသို႔

၀ိုင္းမွအဆို။ ။ (အို …. မုနိဘဂ၀ါ)
အားလံုး။ ။ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ။

(၁) အဂၤီရသံ ဘြဲ႔ထူးခံ၊ ငါးမာန္ေအာင္ရ၊ ကိုးပါးဂုဏ္ စံုျပည့္၀ေက၊ ျမတ္ဗုဒၶေလ ..ျမတ္ဗုဒၶ။ ကယ၀စီ မေနာခ်ီ၊ အဥၥလီသ၊ ကၽြန္ပူေဇာ္ ဂုဏ္ေတာ္ျမတ္ကို၊ ဦးညႊတ္ခေလ… ဦးညႊတ္ခ။ (ဗုဒၶံမယံ ပူေဇမိ) ၃

(၂)။ ။ ေဒသနာဉာဏ္၊ နီေရာင္လွ်ံ၊ ေျခာက္တန္ ဂုဏ မပ်က္မွန္၊ စံုျပည့္၀ေက၊ ျမတ္ဓမၼေလ .. ျမတ္ဓမၼ။ ကာယ၀စီ၊ မေနာခ်ီ၊ အဥၥလီသ၊ ကၽြန္ပူေဇာ္ ဂုဏ္ေတာ္ျမတ္ကို၊ ဦးညႊတ္ခေလ …. ဦးညႊတ္ခ။ (ဓမၼံမယံ ပူေဇမိ) ၃

(၃)။ ။ ဘုရားသားမြန္၊ သံဃာမြန္၊ သွ်စ္တန္အရိယ၊ န၀ဂုဏ္ စံုျပည့္၀ေက၊ ျမတ္သံဃေလ …. ျမတ္သံဃ။ ကာယ၀စီ၊ မေနာခ်ီ၊ အဥၥလီသ၊ ကၽြန္ပူေဇာ္ ဂုဏ္ေတာ္ျမတ္ကို၊ ဦးညႊတ္ခေလ …. ဦးညႊတ္ခ။ (သံဃံမယံ ပူေဇမိ) ၃

(၄)။ ဗုဒၶ၊ ဓမၼာ၊ ျမတ္သံဃာ၊ သံုးျဖာဂုဏ၊ လက္ဆယ္ျဖာ၊ ပဏာသဘိ၊ ၀ႏၱာမိေလ ….. ၀ႏၱာမိ။ ရွိခိုး ပူေဇာ္ ကၽြန္ပူေဇာ္၊ အေဟာ၀တ၊ သုခမွန္ နိဗၺာန္နန္းကို၊ ျမန္းရစီေလ …. ျမန္းရစီ။ ဗုဒၶံ မယံ ပူေဇမိ၊ ဓမၼံမယံ ပူေဇမိ၊ သံဃံမယံ ပူေဇမိ။

(၅)။ မာတာပီတာ၊ ျမတ္ဆရာ၊ ခ်မ္းသာသုခ၊ စံုျပည့္၀ရန္၊ ဆုပန္သဘိ၊ နမာမိေလ ….. နမာမိ။ ပညဘာဂံ အဖို႔မြန္၊ အကၽြန္ျပဳရ ျမတ္ကုသိုလ္၊ ထိုဒါနကုိ၊ အမွ်၀ီေလ …… အမွ်၀ီ။ သဗၺဒါနံ ဒဒါမိ။ (ဦးဘစံ၊ ရကၡမ႑ိဳင္၊ အမွတ္ ၁၊ စာ ၉/၁၀)

ေဒေတးျခင္းကိုဆိုေရ အဓိကလူ၏ အသံႀသဇာေရ ေတးျခင္းကိုပုိၿပီး ေလးနက္စီေရ၊ ေတးျခင္းနန္႔ ဆိုေရလူ႐ို႔၏ အံ၀င္ဂြင္က်မႈေလ့ ေတးတစ္ပုဒ္၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ မဟိမျဖစ္ အခ်က္မဟုတ္လားေယ။

ေဒေတးျခင္းကို ဆိုလာစြာေရ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ပါလတ္ယာ။ ေယဒါေလ့ အိုး စာေလ့မသိ၊ ေဆးျခင္းကို ဖန္တီးခေရလူ ဆိုခေရလူ႐ို႔ကေတာ့ ဇရာနယ္ထဲကို ေရာက္လီလိမ့္ေမ။ အခ်ိဳ႕ဆိုေက ဘ၀ျဖစ္မႈလိုင္စင္ သက္တမ္းကုန္လီလိမ့္ေမ။
လူနန္႔အႏုပညာမွာ အႏုပညာသက္တမ္းက လူ႔သက္တမ္းထက္ ၾကာရွည္တက္ေတ၊ နိယာမ၏ သက္သီ ယာေလး။ ေဒေတးျခင္းကို မက္ေမာစြာ ဖက္ထြီးလာေရ မိမိသည္ပင္ ရႊီရတုဘူတာကို ၀င္လားလီယာကားေယ။ ေယဒါေလ့ ႏွစ္သက္ဆဲ မက္ေမာဆဲပါသိ။

ထို႔ ……. ပက္ၾကဴ--ပက္ၾကဴ


တစ္ရက္နိ႔ခါ မိမိဘက္ကို ျမန္မာစာအထူးျပဳ မဟာ၀ိဇၨာေက်ာင္းသားေသွ်တစ္ေယာက္ ေရာက္လာေရ။ သူက “ရခိုင္႐ိုးရာအက”နန္႔ ဘြဲ႔ယူစာတမ္းတင္ဖို႔ ကေလေခ် တစ္ေယာက္ျဖစ္ေတ။ သူနန္႔ေျပာေဟာနီယတ္ပင္း ဗုဒၶပူဇနိယ အကအေၾကာင္းကို ေရာက္လားေရ။
မိမိက အကအေၾကာင္းကို ဇ.န.၀ သိေရလူမဟုတ္၊ ေယေလ့ ဗုဒၶပူဇနိယအကကို ဘယ္သည္ေယွာင္၊ ဘယ္၀ါေယွာင္နန္႔ ဂုဏ္တင္ၿပီးေက ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ပါေရ။ မိမိက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္စြာကို မိုးသီးေပါက္က်ေရပိုင္ ေျဖာက္ေျဖာက္ဆာေအာင္ေျပာလို႔ တန္႔ေရခါမွာ မဟာ၀ိဇာေသွ်က သူေလ့ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း မိန္႔ဟျမြက္ ၾကားလာပါေရ အသွ်င္ရို႕။

ေယၿပီးေက……..
ယင္းေတးျခင္းမွာ ဘ၀င္မက်စြာတစ္ခုပါေရလို႕ထင္ပါေရ
ဇာကိုလည္းေ၀ ဘ၀င္မက်စြာ
ခက္စြာမဟုတ္လား၊ ေဒနိန္႔အေသွ်တိေရ လူႀကီးသူမတိ လုုပ္ထားစြာကို ေဒပိုင္ေ၀ဖန္လာ၊ ဖယ္သတ္လာကတ္ ပါေရကားေယ။
သူက ပါဠိ၀ါက်တည္ေဆာက္မႈကို ေျပာပါေရ။ ပါဠိမွာ ကတၱားနန္႔ႀကိယာေရ ဧက၀ုစ္ဧက၀ုစ္ခ်င္း၊ ဗဟု၀ုစ္ ဗဟုစ္ဟု ၀ုစ္ခ်င္းလီရေၾကာင္းကို ေျပာပါေရ။

“အဟံၾသဒနံ ပစာမိ” ကိုၾကည့္ေက ကတၱားနန္႔ ႀကိယာ( Agree) ျဖစ္နိန္ေရ။ ‘ဟံ’ ကတၱားကအနည္း၊ ‘ ပစာမိ’ ႀကိယာကေလ့ အနည္းျဖစ္ေတ။ ကံပုဒ္ျဖစ္ေတ ‘ၾသဒနံ’ က ဧက၀ုစ္ထားခ်င္ေကထား၊ ဗဟု၀ုစ္ထားခ်င္ေက ထား၊ ရပါေရ။ ကတၱားဗဟု၀ုစ္ဆိုေက ‘မယံ’ အျဖစ္ထားရေမ။ ႀကိယာကုိက်ေက ‘ပစာမိ’ ထားလို႔မရယာ။ ‘မိ’ ဆိုေက ၀ိဘတ္က ပစၥဳပၸန္ကာလမွ သက္ရေရ။ ၀တၱာမာန္ ဧက၀ုစ္၀ိဘတ္ျဖစ္ပါေရ။ ေဒနိန္ရာမွာ ‘ပစာမ’ ရာျဖစ္ရပါလိမ့္ေမ။ ‘မယံၾသဒနံပစာမ’ ရာျဖစ္ရပါဖို႔။ ေဒစြာေရ ပါဠိဘာသာ၏ ၀ါက်တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္ပါေရ။ တစ္ခုေတာ့ဟိပါေရ။ ကတၱားနန္႔ ႀကိယာ မညီစြာ။ ဇာအဓိကထား၀ါက်လဲ။ ကံအဓိကထား၀ါက်လား။ ကတၱား အဓိကထား ၀ါက်လား။ ကတၱားေဟာကံေဟာလို႔ေျပာလို႔ရပါေရ။ ကံေဟာမွာေတာ့ခါ မညီလို႔ရပါေရ။ အခုေျပာ ေရ ‘အဟံၾသဒါနံပစာမိ’ ‘မယံၾသဒနံပစာမ’ ၀ါက်မွာ အစြာေဟာေလး။ အစြာက အဓိကလဲၾကည့္ေက ကတၱား အဓိက၊ ကတၱားေဟာျဖစ္ေတ။ ေယနန္႔ကတၱားႀကိယာ ညီယာ ညီရပါလိမ့္ေမ။

ေအ…..ေအ…. မဟာ၀ိဇၨာေသွ် ဗုဒၶပူဇနိယအကကို ေျပာရာက နီပနာ၊ အဂု ပါဠိသဒၵါကိုရာ ေျပာနီပါကား။ အစြာပိုင္ ဆက္စပ္နီေရာင္။
မိမိနားမလည္ ေယနန္႔ ……….

“မင္း အစြာကိုေျပာခ်င္လို႔ အဂုပိုင္ ေျပာနိန္ေရာင္ ေ၀း”လို႔ ဒါ႐ိုက္ ယွဴးပစ္ေတခါမွရာ ….။ သူက …. “ဗုဒၶပူဇနိယ မွာ အဂုသည္ကေျပာစြာပိုင္ ကတၱာနန္႔ ႀကိယာ agree မျဖစ္စြာကို တြိနီရပါေရ ေဘးေဘ”

“ဟွာ .. အစြာျဖစ္ေတ”
“ဗုဒၶံမယံပူေဇမိ လို႔ျဖစ္နီေရ”
“ဟုတ္ယင့္လားေ၀း အစြာပညာသွ်င္တိ ေျပာထားစြာမင္း။ မင္းစြာကို ျပန္လိလာၾကည့္ပါအံုးသိ။”
“ေဘးေဘကေလ့ အကၽြန္အေသအခ်ာ လိလာၿပီးေက ေျပာစြာပါ။ လူႀကီးသူမတိေျပာစြာကို မယံုလို႔မဟုတ္ပါ ေဘးေဘ”
ထိုနိ႔က မဟာ၀ိဇၨာေသွ် ျပန္လားခေရအခါမွာ သူေထာက္ျပစြာကို အေသအခ်ာ လိလာၾကည့္ေရ။ ေယခါမွ မ်က္လံုးျပဴးလားေရ။
ထို႔ ……. ပက္ၾကဴ- ပက္ၾကဴ
အလန္႔တၾကား ပက္ၾကဴထိုးကား ရင္မလ်က္နန္႔ ….။

ပါဠိသဒၵါကို လွန္ဗ်ယ္ၾကည့္ေက

“ဗုဒၶံမယံပူေဇမိ” ကို လွန္ဗ်ယ္ၾကည့္ေရအခါမွာ ……..
ဗုဒၶံ = ျမတ္စြာဘုရားကို၊ မယံ = ငါ႐ို႔သည္၊ အကၽြန္႐ို႔သည္၊ ပူေဇမိ = ပူေဇာ္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားကို အကၽြန္႐ို႔ သည္ ပူေဇာ္ပါ၏။
ဗုဒၶံ - ကံပုဒ္၊ မယံ - ကတၱားပုဒ္၊ ပူေဇမိ - ႀကိယာပုဒ္။
ဗုဒၶံ ပုဒ္ကိုၾကည့္ေက ပုလႅိင္ အကာရႏၱပုဒ္၊ ဒုတိယဧက၀ုစ္ အံ၀ိဘတ္နန္႔ စီရင္ၿပီးစီးလားခေရ ကံပုဒ္အျဖစ္ တြိဟိရေရ။ ထိုနည္းလည္းေကာင္းယာ ဓမၼံ၊ သံဃံလည္း ဗုဒၶပုဒ္နန္႔ အတူတူ။

မယံပုဒ္ကို ၾကည့္ေရခါ။ မယံ၏ မူလပုဒ္က အမွ သဒၵါျဖစ္ေတ၊ အမွသဒၵါျဖစ္လို႔ သဗၺနာမ္ပုဒ္ ဂိုဏ္း၀င္ျဖစ္ေတ။ လိင္အနီနန္႔က ပုလႅိင္၊ ဣတၳိလိင္၊ နပုလႅိင္ သံုးလို႔ရေရ။ ေယနန္႔ “အ-လိင္”လို႔ သတ္မွတ္ကတ္ေတ။
“မယံ”နန္႔ အနက္တူပုဒ္တိ ဟိသိေရ။ “အေမွ၊ ေနာ”႐ို႔ျဖစ္ေတ။ မယံဆိုစြာ သဗၺနာမ္၊ အကာႏၱ၊ အလိင္ ပထမာဗဟု၀ုစ္ ေယာ၀ိဘတ္နန္႔ ရုပ္ၿပီးနီေရ ပုဒ္ျဖစ္ေတ။ မယံကို အမွလိင္တည္၊ မယံ-ငါ႐ို႔ အကၽြႏ္ုပ္႐ို႔သည္။ ပထမာ ဗဟု၀ုစ္ေယာသတ္၊ မယံေယာမိပဌေမ သုတ္ျဖင့္ ေယာ၀ိဘတ္ႏွင့္တကြ “အမွ”သဒၵါကို “မယံ”ျပဳ ၿပီးေရ။
“မယံ” ပုဒ္က ဗဟု၀ုစ္လို႔ သိေလာက္ယာ။ ဧက၀ုစ္ပုဒ္က “အဟံ” ျဖစ္ေတ။ အဟံ= ငါသည္၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္လို႔ အနက္ပီးရေရ။

‘ပူေဇမိ’= ပူေဇာ္ပါ၏။ ‘ပူေဇမိ’ကို ၾကည့္။ ေဒႀကိယာကိုျမင္စြာနန္႔ ကတၱာပါးစရာမလို၊ ကတၱားဇာလဲ သိႏိုင္ေရ။ အစြာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေက မိဆိုေရ၀ိဘတ္။ ႀကိယာေနာက္ပစၥည္းကိုျမင္လို႔ ေျပာသူနာမ္စား ကတၱားပုဒ္ဟိရေမ လို႔ အတတ္ေျပာႏိုင္ေရ။ အခ်ိန္ကာလကုိၾကည့္ေက ပစၥဳပၸန္ကာလလို႔ အတိအက်ေျပာလို႔ရေရ။ ပူေဇာ္နီတုန္း အခ်ိန္ျဖစ္ေတ။ ထို႔ - ရႊီ၊ ဆိုလို႔မရေလာက္ေအာင္ ေသခ်ာေရ။ အမ်ားပူေဇာ္လား၊ မဟုတ္၊ တစ္ေယာက္တည္း ရာ ပူေဇာ္ေရလို႔ ေျပာလို႔ရေရ။
‘ပူေဇမိ’ ဆိုေရ ႀကိယာပုဒ္ကို အတိအက်အနက္ပီးရဖို႔ဆုိေက ‘အကၽြႏု္ပ္သည္ အဂုပူေဇာ္နီ၏’ ပီးရလိမ့္ေမ။
‘ဗုဒၶံသရဏံဂစၦာမိ’ ၀ါက်မွာ ကတၱားမပါေကေလ့ေသာ့ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္စြာ အသူလဲ၊ အတိအက် ေျပာလို႔ရေရ။ ဇာကိုၾကည့္လို႔ ေျပာႏိုင္လည္းဆိုေက အဆံုးက ‘မိ’ ကိုျမင္လို႔။

ေယနန္႔ ……
‘ဗုဒၶံမယံပူေဇမိ’၀ါက်မွာ ကတၱားက ဗဟု၀ုစ္၊ ႀကိယာက ဧက၀ုစ္ျဖစ္နီစြာကို အေသအခ်ာတြိရေရ။
ယင္းေတးျခင္း အပိုင္း (၅) အဆံုးမွာ ……..
‘သေဗၺသာနံ ဒဒါမိ’ဆိုစြာ တြိရျပန္ေရ။

‘သေဗၺသာနံ’ဆိုေရ ပုဒ္လည္း ဗဟု၀ုစ္ျဖစ္နီျပန္ေရ။ သဗၺနာမ္၊ အကာရႏၱ၊ ပုလႅိင္၊ စတုတၳီဗဟု၀ုစ္ နံ၀ိဘတ္နန္႔ ရုပ္ၿပီးနီစြာျဖစ္ေၾကာင္း တြိရေရ။ သဗၺတည္၊ စတုတၳီ ဗဟု၀ုစ္ နံ၀ိဘတ္သတ္၊ သဗၺနာမနံ နံမွီစ သုတ္ျဖင့္ သဗၺ၏ အစိတ္ အသရကို ေအသရျပဳ။ သဗၺေသာနံ သံသာနံ သုတ္ျဖင့္ နံကို သာနံျပဳ၊ ‘သေဗၺသာနံ’လို႔ ဟိေရပိုင္ ‘သေဗၺသံ’လို႔လည္း ဟိႏိုင္ေရ။ ေအစြာ ဗဟု၀ုစ္နန္႔ ၿပီးေရ႐ုပ္။ ဧက၀ုစ္နန္႔ဆိုေက ‘သဗၺႆ’ တရုပ္တည္းရာဟိေရ။

‘ဒဒါမိ’ကိုၾကည့္ ဒါ ဓါတ္၊ အပစၥည္း၊ ၀တၱမာန္ ဧက၀ုစ္ ‘မိ’ ၀ိဘတ္လို႔ တြိရလိမ့္ေမ။
‘သေဗၺသာနံ’= အလံုးစံု႐ို႔အား။ ‘ဒဒါမိ’= ပီး၏ လို႔ အနက္ေယာဇနာရပါေရ။ ေယေကေဒမွာ ကတၱား အစြာမွာေလး၊ မပါ- မပါေရအတြက္ ‘အဟံ’ ထည့္ပီးရလိမ့္ေမ။

ပါဠိသဒၵါနည္းစနစ္နန္႔ အခ်ိန္ကို ကိုက္ၾကည့္ေက၊ ကတၱားအမ်ားႀကီး၊ ႀကိယာအနည္းျဖစ္နီေရလို႔ အေသအခ်ာ ျမင္တြိႏိုင္ပါေရ။ ေယနန္႔ အစြာပိုင္လုပ္ဖို႔လဲ။ ေျပာ ………….
ပုထုဇဥ္ဆိုစြာ မွားတတ္

ပါဠိ၀ါက်မွာ ကတၱားႀကိယာအံေခ်ာနီေကလည္း ရခိုင္ပိုင္ဆိုစြာမွာေတာ့ ဧက၀ုစ္ အနည္းျပကိန္းကို တြိရပါေရ။ ‘ကၽြန္ပူေဇာ္’လို႔။ ‘အကၽြန္႐ို႔ပူေဇာ္’ လို႔ ဗဟု၀ုစ္မထား။ ကၽြန္ရို႕ဆိုေရအသံက နိမ့္၀င္လားလို႔ ‘ရို႕’ ကိုျဖဳတ္ခစြာလား။ မဟုတ္ဘဲ တစ္ေယာက္ခ်င္းကို ရည္ရြယ္လို႔ ‘ကၽြန္’ လို႔ ဧက၀ုစ္ကိန္းနန္႔ဆိုစြာလား။ ‘ကၽြန္ပူေဇာ္’ မွာ အားလံုးကို သံေျပာတုန္းနန္႔ခ်ည္းတြိရေရ။ ‘ရုိ႕’ ကိုထည့္လိုက္ေက ေထာင့္လတ္ေမလို႔ တမင္သံုးစြာလား။

ပါဠိ၀ါက်ကို ၾကည့္ေရခါ ‘မယံ’ မဟုတ္ပဲ ‘အဟံ’ လိုက္ေက၀ါ။ ‘မယံ’နန္႔ ‘အဟံ’ ကိုၾကည့္ေက ဗ်ဥ္းရာကြာေရ။ သရကတူေရ။ ႏွာသံသရ ျဖစ္ေတ။ ရွိက ဟိေရ အ- ကလည္း အသံတ၀က္ရာဟိေရ။ တူနီေရ။ ဗ်ည္း၏ ျဖစ္ရာဌာန္/ ဟန္ရာကြဲေရ။ ‘ယ’ က အာေခါင္ေပ်ာ့ဌာန္၊ ‘ဟ’ ကလည္စိ (အသံႀကိဳးေပါက္ဌာန္) ဌာန္မတူလို႔ အဆို/ အရြက္ မေကာင္းေရအတက္နန္႔ ‘အဟံ’ တက္စား ‘မယံ’ ကိုထည့္သံုးစြာလား။ မဟုတ္ေက ‘မယံ’ကို ‘အဟံ’ ပိုင္ဧက၀ုစ္၀ိဘတ္ ယူဆလို႔လား။ ေအေလက္ထိေတာ့ မဟုတ္ႏိုင္။
ေဒေလက္ထင္ရွားေရ အကကို တည္ထြင္ေရလူ/ ပုဂၢိဳလ္/ ပညာသွ်င္ႀကီးတိ အနီနန္႔ ယင္းေလာက္ထိေတာ့ခါ အသိမခ်ိတန္ေကာင္း။ တစ္ခုေတာ့ဟိေရေလ။

ပုထုစဥ္ဆိုစြာ သတိေပါ့တတ္ေတ။ မိေလ်ာ့တတ္ေတ။ ေယနန္႔ အခုုပိုင္အံေခ်ာ္လားစြာလို႔။
အႏုပညာရပ္ဆိုင္ရာမွာ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ထက္လြန္ၿပီးေက လုပ္တတ္စြာဟိပါေရ။ အစဥ္အလာကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးေက လုပ္ႏိုင္ေရ ခြင့္အရီးထူး၊ လိုင္စင္ရထားသူေရ အႏုပညာသမားတိျဖစ္ေတ။ poeticlicence လို႔ အေျပာမ်ားေရစကားပ။ ေယနန္႔ သံုးရိုးသံုးစဥ္ သဒၵါနည္းက်က် ၀ါက်မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အႏုပညာလိုင္စင္နန္႔ ကတၱားနန္႔ ႀကိယာကို တမင္အံေခ်ာ္ေအာင္ ဖြဲ႕လိုက္စြာလားလို႔ေလ့ ေတြးၾကည့္မိပါေရ။

ဗုဒၶပူဇနိယေတးျခင္းအပိုဒ္ (၄) မွာ သံုးထားစြာတစ္ခုကိုၾကည့္ေက……
‘ရိုခိုးေကာ္ေရာ္၊ ကၽြန္ပူေဇာ္။ အေဟာ္၀တ’ လို႔ ဖြဲ႕ဆိုထားစြာကို တြိရပါေရ။ ေအစြာေရ ကာရန္ကိုငဲ့လို႔ ‘ အေဟာ၀တ=ေအာ္ေကာင္းလီစြ’ ဆိုစြာကို ‘ေအာ’ ကာရန္ကို မသံုပဲ ရွိမွာဟိနိန္ေရ ‘ေအာ္’ ကာရန္ကို ယူသံုးထားပါေရ။ အႏုပညာရွင္တိအတြက္ မြီးရာပါ လိုင္စင္မလားေယ။
ပါဠိဂါထာ/ကဗ်ာဖြဲ႔စပ္ရာမွာ ၀ိဘတ္တိကို သံုးရိုးသံုးစဥ္ မသံုးပဲ လုုပ္တတ္စြာတိ ဟိပါေရ။ ဆန္းဂိုဏ္းကို ငဲ့ၿပီးေက လုုပ္စြာျဖစ္ပါေရ။ ဆန္းဂိုဏ္းကိုငဲ့ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသံုးခ်စြာ မဟုတ္ပါလားေယ။
ေအး….ေဒမွာ….

‘ဗုဒၶံမယံ ပူေဇမိ’ ဆိုစြာက ဂါထာဗႏၶမဟုတ္။ စကားၿပီး၊ စုဏိယ ျဖစ္ေတ။ စကားၿပီး စကားျပင္၊ စုဏိယ မွာ ယင္းေယွာင္အစဥ္အလာ၀ိဘတ္ကို ေ၀းသတ္။ လိင္တိကိုလည္း အစဥ္အလာတိုင္း မသံုးပဲ ဖြဲ႔စပ္။ ေအစြာတိေရ ပါဠိနယ္ပယ္ထဲမွာ ဟိပါေရလားဆိုေက၊ မဟိလို႔ဆိုရပါလိမ့္ေမ။ သဒၵါစည္းကမ္း မက်ေရ၀ါက်ဟိလာေက ယင္း၀ါက်ကို မွားေရလို႔ ဆိုေကတ္ပါေရ။ ယင္းစာကိုေလ့ ‘ေအစြာေ၀ အေသွ်ကဇာတ္စြာလို႔ရာ’ ျခီႏႈတ္ ခႏႈတ္ သတ္ပစ္ကတ္ဖို႔ဆိုစြာကေတာ့ အေသရီးခ်အခ်ာယာ ႏံႈးႏႈံး။

အမွားကိုျပင္ရဲစြာ သူရဲေကာင္း
ကိုင္း…၊ ယေက အခုစြာဇာပိုင္ပ်င္ဖို႔လဲ။ ေျပာ။
၁။ ဗုဒံၶမယံပူေဇမိ- နန္႔ဆက္လားဖို႔လား..? မဟုတ္ပဲ
၂။ ဗုဒံၶမဟံပူေဇမိ- နန္႔လားဖို႔လား? မဟုတ္ပဲ
၃။ ဗုဒံၶမဟံပူေဇမ - နန္႔လားဖို႔လား…?

အထက္က ေဖာ္ျပေရ သံုး၀ါက်မွာ အမွတ္(၁) ၀ါက်ကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ေက်ာ္တုိင္တိုင္ ဆိုလာကတ္ယာ။ ႏႈတ္က်ိဳးနီးယာ။ အသားသီး ေခါက္႐ိုးက်ိဳးနိန္ယာ။ အမွတ္(၂) (၃) ကေတာ့ ပ်င္လို႔ဆိုရဖို႔ အဆို။ အမွတ္(၁) ကေတာ့ ပါဠိသဒၵါနည္းအရ ခ်ိဳ႕ယြင္းနိန္ေရ ၀ါက်ျဖစ္ေတဆိုစြာ ပံုသီယာ။

ခ်ိဳ႕ယြင္းနိန္စြာကို ေဒတိုင္းထားဖို႔လား။ ထားၾကည့္။ မဟာ၀ိဇၨာေသွ်ပိုင္ လူတိ ထပ္ေပၚမလာလို႔ အသူအာမခံဖို႔ေရာင္။
ရခိုုင္သားထဲက ေအစြာကို ေထာက္ျပလို႔က ေတာ္ပါသိယင့္။ အျခားတစ္ေယာက္ဆိုေက ပိုၿပီးေက…
အထိုင္ဟန္မက်လို႔ ခေယာက္မလံုစြာကို အနားကလူက ဟာလူလို႔ လက္တို႔စြာနန္႔ အ၀ီးက လူအုပ္က လက္ၫွိဳးထိုးစြာမွာ အစြာက အရွက္ရဖိုေရာင္။

အမွားကို အမွားလိုု႔သိေက ယင္းစြာလူေတာ္ျဖစ္ေတ။ စစ္ပြဲတစ္ရာကို ေအာင္ႏုိင္ေရလူထက္ အမွားကို အမွားမွန္းသိလို႔ ျပင္ႏိုင္သူကရာ သူရဲေကာင္း။ တနည္းအားျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္း။ ေယနန္႔…..

“မိ…နန္႔….မ….”ကို….
မဟုတ္ကေတာ့ခါ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလေသွ်တိက လက္ၫႈိးထိုးပါလတ္ေက၊ မဟုတ္ပဲ ပရပကၡ/ ပရ၀ံသတိက ေထာက္ျပလာေက….
အမ်ိဳးးသားဂုဏ္သိကၡာ၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ မ်က္ႏွာပန္းလွနီစြာေရ ျပာရီက်ၿပီး ဟက္ကရီက်ဘ၀အထိ မေရာက္ႏိုင္လားေယလို႔ အသူက အာမခံခ်က္ ပီးႏိုင္ဖို႔….။

ေယဇူးနန္႔ သမိုင္းမွာ တာ၀န္ေမ့သူအျဖစ္ စာရင္းတင္ မခံရေအာင္ ရြီးခ်ယ္ရဖို႔ဆိုစြာကေတာ့ ညစာ ကတည္းက ပင္ ဆိုေက လက္ခံဖို႔စြာနန္႔ တြန္႔နီကတ္လိမ့္ေမ ထင္ပါယင့္ လူ႐ို႕ေလ…..။

မူရင္း။ ။လျခမ္းၿမီမဂၢဇိန္း၊ အမွတ္ ၂၊ စာ ၂၉၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ျဖန္႔ခ်ီေရး - ရခိုင္သားႀကီစာပီ၊ ခ/၅၅ ကၽြန္းေရႊ၀ါလမ္း ဘုရင့္ေနာ္ပြဲ႐ံုတန္း၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း ၀၁-၆၈၀၆၇၂၊ ၀၁-၆၁၁၈၂၆

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။