“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

အသွ်င္ပညာစာရကို ေထာင္ခ်စြာက လူမ်ိဳးေရး အရ အႏိုင္က်င့္စြာ ျဖစ္ေတ။

အသွ်င္ပညာစာရကို ေထာင္ခ်စြာက လူမ်ိဳးေရး အရ အႏိုင္က်င့္စြာ ျဖစ္ေတ။ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါးႏွင့္ အိန္တာဗ်ဴး


Arakan child student learning in monastery
ဆရာေတာ္ အသွ်င္ပညာစာအား ေနာက္ဆံုး တရားစီရင္ေရနိန္႔က တရားရံုးသို႕ ကိုယ္တိုင္ လားေရာက္ခသူ ရဟန္းေတာ္ႏွင့္ အိန္တာဗ်ဴး-----

မိန္း။ ။ ဆရာေတာ္ အသွ်င္ ပညာစာရ တရားစီရင္ေရနိန္႔က ဦးဇင္း ျမင္တိြ႕ခရေရ ျမင္ကြင္းကို ေျပာျပပီးပါလား အသွ်င္ဘုရား။

ေျဖ။ ။ ယင္းနိန္႔က ဦးဇင္းနန္႔ ဦးဇင္း႐ို႕ေက်ာင္းက ရဟန္း သံုးပါး အေျခအနီ ဇာပိုင္ဟိေရဆိုစြာကို သိခ်င္ေရ စစ္ေတြ ခရိုင္တရားရံုးကို လားခကတ္ပါေရ။ တရားရံုးထဲကို တေယာက္ကိုလည္း ၀င္ခြင့္မျပဴ။ ရဲသားတိကို တရားရံုး အျပည့္ခ်ထားေရ။ ရဲဆိုင္ကယ္တိ၊ ကားတိ အျပည့္။ စရဖတိ၊ SB တိလည္ူ အျပည့္ပါ။ တရားရံုး႐ွိ ပတ္ပတ္လည္မွာ လူတိ အျပည့္။

မိန္း။ ။ အျပည့္ဆိုေတာ့ခါ  ျပည္သူလူထုက ဇာေလာက္မ်ားလဲ အသွ်င္ဘုရား။

ေျဖ။ ။ ၁၀၀ ေက်ာ္ဖို႔လို႔တင္ပါေရ။

မိန္း။ ။ ရဟန္းေတာ္တိက အသွ်င္ဘုရား႐ို႕ ေက်ာင္းက ေလးပါးတည္းလား ဘုရား။

ေျဖ။ ။ ရဟန္း အပါး ၂၀ ေလာက္ဟိဖို႔လို႔ထင္ပါေရ။ ေ၀သာလီ ဘုန္းေတာ္ၾကီး စာသင္ေက်ာင္းက ဆရာေတာ္လည္း လာပါေရ။ သူ႕ကိုလည္း ရဲတိက တရားရံုးထဲကို ၀င္ခြင့္ မျပဳပါ။

မိန္း။ ။ ေနာက္ထပ္ဇာသူ႐ို႕ လာသီးလဲ အသွ်င္ဘုရား။

ေျဖ။ ။ ဆရာေတာ္ ပညာစာရ၏ ဆီြမ်ိဳးတိနန္႔ ဆရာေတာ္ကို ေလးစားၾကည္ညိဳကတ္ေတ တပည့္ တကာ တကာမတိ ျဖစ္ကတ္ပါေရ။  ျမင္ရစြာကေတာခါ့ ေကာင္းေကာင္း၀မ္းနည္း စရာေကာင္းပါေရ။ ဆရာေတာ္၏ ဆီြမ်ိဳးတိကိုလည္း တရားရံုးကို တက္ေရာက္နားေထာင္ခြင့္ မျပဳပါ။ အျပင္ကရာ ေစာင့္နိန္ကတ္ရေရ။ ဆရာေတာ္ကို ေထာင္ ၈ ႏွစ္နန္႔  ၃ လ ခ်လိုက္ေတဆိုေရ သတင္း ထြက္လာစြာနန္႔ ဆရာေတာ္၏ ဆီြမ်ိဳးတိနန္႔ တပည့္ တကာ တကာမ တိ ငိုလိုက္ကတ္စြာ  ဦးဇင္းေတာင္မွ မ်က္ရည္ လည္မတတ္ ျဖစ္လားခရပါေရ။

မိန္း။ ။ တရားစီရင္ၿပီးေရ ေနာက္မွာ ဆရာေတာ္ကို ဆီြမ်ိဳးတိက တိြ႕ခြင့္ရပါသလား အသွ်င္ဘုရား။

ေျဖ။ ။ ဆရာေတာ္၏ ဆီြမ်ိဳး တစ္ဦးနန္ရာတိြ႕ခြင့္ရေရလို႕ သိရပါေရ။ က်န္ေရလူ ဇာသူတေယာက္နန္႔မွ တိြ႕ခြင့္မရလို႔သိရပါေရ။

ေမး။ ။ ရဲေတြက တရားရံုးထဲကို ဇာေၾကာင့္ ၀င္ခြင့္ မျပဳစြာလဲ အသွ်င္ဘုရား။

ေျဖ။ ။ ဦးဇင္း႐ို႕လည္း မသိ။ မ၀င္ရဆိုလို႔  ဦးဇင္း႐ို႕လည္း အျပင္ကရာ ေစာင့္ၾကည့္ နီကတ္ပါေရ။ ရတိက တရားရံုးနား ကပ္လာေရ သူတိကို ဓါတ္ပံုတိ လိုက္ရိုက္လို႔ လူတိက ရံုးနားကို ေကာင္း မကပ္ကတ္ပါ။  ၿပီးေက ရတိက လာတိ႕ြသူတိကို ဇာေၾကာင့္လာစြာလဲ။ ဆီြမ်ိဳးေတာ္လား စသျဖင့္ မိန္းျမန္းစြာတိဟိပါေရ။ လူတိ အနီနန္႔ ရဲက ဓါတ္ပံု လိုက္ရိုက္လို႔ ေၾကာကကတ္ေတ။ ရံုးနာကို လာေတာ့ခါ လာကတ္ေတ။ ဓါတ္ပံု လိုက္ရိုက္လို႔ မလိုလားအပ္ေတ ျပႆနာတိ ျဖစ္ဖို႔ကို စိုးရိမ္ျပီးေက  လူတိက လာကတ္ေတ။ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လားကတ္ေတ။

မိန္း။ ။ ဆရာေတာ္ကုိ ဇာအမႈတိနန္႔ ေထာင္ခ်ေရလို႔ သိရပါေရလဲ အသွ်င္ဘုရား။

ေျဖ။ ။ ေထာင္ခ်စြာက ၈ ႏွစ္နန္႔ သံုးလ၊ အလုပ္ၾကမ္း၊ ေငြ တစ္ေသာင္း ဒဏ္တပ္ ေတလို႕ သိရ ပါေရ။ ႏိုင္ငံျခားက လူတိ၏ အကူအညီနန္႔ ေက်ာင္းကို ရပ္တည္ထားေတာ့ခါ ႏိုင္ငံျခားသားတိ လွဴေရႏိုင္ငံျခားေငြကို ကိုင္ေဆာင္ေရ အတြက္ ေထာင္ သံုးႏွစ္ အပါအ၀င္ သာသနာညွိဳးႏြမ္းစီမႈ စေရ အမႈတိနန္႔ ေထာင္ခ်လိုက္စြာ ျဖစ္ပါေရ။

မိန္း။ ။ ဆရာေတာ္ကို အဂုပိုင္ ေထာင္ခ်လိုက္ေတ အေပၚဇာပိုင္ျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ လူမ်ိဳးေရးအရ အႏိုင္က်င့္ေရလို႔ျမင္ပါေရ။

ေမး။ ။ ဇာေၾကာင့္ပါလဲ အသွ်င္ဘုရား။

ေျဖ။ ။ ဆရာေတာ္က ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီ တစ္ဦးျဖစ္ေတအတြက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအတြက္ အထူး တန္ဖိုးဟိေရ ဆရာေတာ္ တပါးျဖစ္ေတ။ ၿပီးေက ဆရာေတာ္က ပရဟိ ဆရာေတာ္ တစ္ပါး ျဖစ္ျပီး လူအမ်ားကို ကူညီေရ ရဟန္း တစ္ပါးလည္း ျဖစ္ေတ။ ရခိုင္သမိုင္း ဗမာသမိုင္းကို ေကာင္းမြန္စြာသိသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေတ။ ၿပီးေက ကာယကံသွ်င္ အမ်ိဳးသမီးတိက သူ႐ို႕နန္႔ က်ဴးလြန္စြာ မဟိပါလို႔ အတိအလင္း ထြက္ဆိုထားေကေလ့ ေထာင္ ၈ ႏွစ္နန္႔ ၃ လ ခ်ေရဆိုစြာကေတာ့ခါ သက္သက္ မတရား သျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ ေရလို႔ျမင္ပါေရ။

( အိန္တာဗ်ဴးကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္နိ႔တြင္ ထုတ္လႊင့္ဖို႔ လြတ္လပ္ေသာ အာယွအသံ (ျမန္မာပိုင္း) ရခိုင္အစီအစဥ္တြင္ နားေထာင္ႏိုင္ပါသည္။)

---------------------------------

(နိရဥၥရာ သတင္းဌာနမွ)

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။