“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

အေမာင္....သို႔

ရခိုင္ျပည္က ဗဟိုစည္ကို
အေမာင္လြယ္ၿပီး လာတီးပါ
ေတာ္ဝင္ေရသဇင္ပန္း
ပန္ဆင္ထိုက္စြာလည္း အကၽြန္႐ို႕ပါအေမာင္
အေမာင္ေခၚေရ (New York)
အေမာင္ေနာက္က မလိုက္ႏိုင္ခစြာေရ
အမြီအႏွစ္ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာ
အကၽြန္႐ို႕ရာ ပိုင္ဆိုင္သင့္လို႔ပါ။(IT)ေခတ္ႏွင့္ တုိင္းတပါး
အေမာင္ေျပာစြာ နားလည္ပါေရ
ယေကေလ့ အေမာင္...
ရကၡၿမီ၏႐ိုးမေအာက္မွာ
ႀကီးျပင္းခေရ အကၽြန္အတြက္
႐ိုးမေတာင္ႀကီး မပ်က္စီးလီသမွ်....
ပန္းျမတ္သဇင္ မၿပံဳးစင္လီသမွ်...
အကၽြန္႐ို႕မ်ဳိး႐ိုးအတြက္
ႏွလံုးသြီးစက္နန္႔ သက္သီတည္
ဂစၦျမစ္ရီကေျပာလိမ့္ေမ အေမာင္
ၿမီကိုခ်စ္လို႔ တီျဖစ္ေကေလ့
ရကၡၿမီကတီေကာင္တိစြာ
အကၽြန္႐ို႕ပါ ေအာ္...အေမာင္။
---------------
ေမဇင္ထြန္း (Dwe Cha)

ဝန္ခံခ်က္။ ။ရခိုင္သဇင္စာေစာင္ အတြဲ(၁) အမွတ္ (၅) ဂ်ႏၷဝါရီလ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကထုတ္ေတ စာေစာင္က အစ္မေခ် “ေမဇင္ထြန္း(Dwe Cha) ” ကဗ်ာကိုႀကိဳက္လို႔ AMP က ရခိုင္တိအတြက္ မွ်ဝီတင္ျပလိုက္ပါေရ။

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။