“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္။” စာပီျမင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္ေရ။ စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ဳိးေပ်က္ေတ။ ရခိုင္လူမ်ဳိးလြတ္လပ္ခ်င္ေက ရခိုင္စာကို အယင္သင္ကတ္။
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕၏ “အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္”ဘေလာ့သည္ အိန္တာနက္ထက္မွာ တက္လာသမွ် ရခိုင္ဘာသာနန္႔ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ စသည္တိကို ႐ွာဖြီတင္ဆက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္နိန္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္တိဟိပါက c'box မွာအမွာစာေရးထားခကတ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားနိန္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ခ်င္ပါက alrevelation@gmail.com ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေရ။

သတိ

သတိတရား အၿမဲထားဖို႔
မညီမညာ ေဒကဗ်ာနန္႔
ေၿပာခပါေမ အို..မိတ္ေဆြ(ဆြီ)။

စာပီမဟိက လူမ်ဳိးမဟိ
စာပီေပ်ာက္က လူမ်ဳိးေပ်ာက္
စာပီမထြန္း လူမ်ဳိးကန္းေရ
စာပီၿပဳန္းေက လူမ်ဳိးတုံးေရ
ၿဖစ္ေၾကာင္းဒိန္ကို ႏွလံုးသားမွာ
အၿမဲစြဲလွ်က္ သတိဖက္ပနာ
ရခိုင္စာပီ ေပၚထြန္းလီေအာင္
စြမ္းေဆာင္လို႔နီ ေအ.အမ္.ပီ.မွာ
မ်န္မာပိုင္႐ြီးပနာ မတင္ပါေက့
တန္႔ကတ္ဖိေဝး။အဂုတေလာ
ေအ.အမ္.ပီ.မွာ တင္ထားၿခင္းတခ်ဳိ႕
တခ်က္ၾကည့္႐ႈက တၿခားဆိုက္က
ေကာ္ပီယူလာ မ်န္မာစာတိ
တက်ိက်ိနန္႔ လၿခဴသၿခဴ
ၾကည့္ရသူက မ်က္စိၿခဴေရ
တခ်က္ဆက္လို႔ မတင္ေက့။

ရခိုင္စာပီ ထြန္းကားလီေအာင္
ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈ အစုစုတိ
တိုးတက္လီေအာင္ ရခိုင္သားက
မလုပ္ေဆာင္ေက
မင္း႐ို႕ပထြီး ေအာက္ခ်ီးစားတိ
လာကူပီးဖို႔ မထင္ေက့။
------------
သစၥာတရားၿဖင့္---
လၿခဴေခ်

၂၄၊ ၆၊ ၂၀၁၀

0 မွတ္ခ်က္:

“အေမွာင္ကိုခြင္း၊ အလင္းကိုေဆာင္၊ ရခိုင္အလင္းေရာင္” ဘေလာ့ကို တမင္တကာလာကတ္ေတျဖစ္စီ၊ လမ္းမွားလို႔ေရာက္လာကတ္ေတျဖစ္စီ ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ “ရခိုင္အလင္းေရာင္” မိသားစုမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ေနာက္ထပ္လည္း လာလည္ကတ္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါေရ။